Plastmaterialeløsninger til olie- og gasindustrien

Olie- og gasindustrien kræver materialer, der kan modstå høje temperaturer, højt tryk (HTHP), har høj mekanisk styrke, er kemikaliebestandige, og som kan holde til de mest ekstreme miljøer. Moderne teknisk plast, med sine avancerede materialer, yder et stort bidrag til forbedring af eksisterende løsninger, inden for olie- og gasindustrien. 

 Ensinger har investeret intensivt i forskning og udvikling, for at finde innovative løsninger, der klarer nye tekniske udfordringer. Med vores store ekspertise inden for udvikling og fremstilling af high performance og tekniske plastmaterialer, har vi udvidet vores produktportefølje, for at opfylde specifikke krav inden for olie- og gasindustrien til en lang række anvendelsesområder.

Med udgangspunkt i den omfattende erfaring inden for olie- og gassektoren, samarbejder Ensinger tæt med kunderne, for at udvikle optimale løsninger, der opfylder kravene til anvendelse. Vores tekniske materialeeksperter kan give kunderne en kvalificeret anbefaling af materiale, som kan bekræftes ved praktisk afprøvning.

De fungerende systemer inden for olie- og gassektoren, benytter moderne materialer, såsom TECASINT (polyimid), TECAFLON (PTFE), TECAST (PA 6 C) og TECAPEEK (PEEK). De definerede elektriske egenskaber ved disse polymerer giver mulighed for specifikt design af komponenter. Herudover er Ensingers TECAPEEK (PEEK) produkter testet iht. EN ISO 23936-1 og NORSOK M-710, hvilket bekræfter materialets bestandighed overfor de krævende miljøforhold, det vil blive eksponeret for. Typiske anvendelsesområder, såsom hydrofon huse, tætninger, ventilsæder, back up ringe, bøsninger og gear, kan drage fordele af vægtreduktion, korrosionsbestandighed, varmeafledning og reduceret støjudledning, som disse materialer giver. 


Fordele for olie- og gasindustrien

Kundetilpassede dimensioner - store som små

Ensinger har mange års erfaring inden for PEEK emnerør og fremstiller en lang række standard dimensioner og vægtykkelser. Kundetilpassede dimensioner er også en mulighed, i store som små størrelser. Materialeblandingen kan tilpasses, ved tilsætning af fyldstoffer og additiver, for opfyldelse af behovene inden for specifikke anvendelsesområder. En række anvendelsesområder inden for olie- og gasindustrien kan drage fordel af Ensingers PEEK emnerør, med deres enestående egenskaber.

Kun de højeste standarder er gode nok til os

Vores TECAPEEK (PEEK) produkter er testet iht. EN ISO 23936-1 og NORSOK M-710.

Vi findes altid nær dig!

Ensingers filialer er strategisk placeret, globalt, for at sikre, at vi er tæt på vores kunder.

Lav vægt og længere levetid

God bestandighed mod almindelige væsker, ingen korrosion, høj varmebestandighed, god slidbestandighed og lav friktion er egenskaber, som vores materialer besidder, og som bidrager til reducerede omkostninger til vedligehold og forlænget levetid på udstyr. Brugen af vores polymerer med lav vægt kan reducere energi- udgifterne og forbedre performance og effektivitet.


Løsninger til olie- og gasindustrien

EN ISO 23936-1 og NORSOK M-710 overensstemmende materialer 

Ensingers TECAPEEK (PEEK) produkter kan opnå overensstemmelse til brug i den krævende olie- og gasindustri med EN ISO 23936-1:2009 og NORSOK M-710, Edition 3.

Plastmaterialer med gode belastnings-, friktions- og slidegenskaber

Inden for områder, hvor der anvendes lejer, hvor en komponent glider over en anden, sker der ofte kraftigt slid. Termoplast er utrolig velegnet inden for disse anvendelsesområder, på grund af sin generelt lave friktion. 

Varmebestandige materialer

Ensinger fremstiller en bred vifte af high performance plastmaterialer, der er velegnet til de mest krævende miljøer, med driftstemperaturer på helt op til 300 °C over lang tid, afhængigt af anvendelsesområde. 

Kemikaliebestandige plastmaterialer

Ensingers produktsortiment omfatter plastmaterialer med dokumenteret bestandighed overfor almindelige kemikalier og væsker, som optræder i olie- og gasindustrien. 

Elektriskisolerende plastmaterialer

Visse områder inden for olie- og gasindustrien kræver elektrisk isolerende materialer, der kan modstå høje temperaturer og/eller tryk. Materialer som TECAPEEK er godkendt til sådanne anvendelsesområder. 


ENSINGERS plastmaterialer til olie- og gasindustrien

TECAPEEK natural

Polyetheretherketone (PEEK) - TECAPEEK natural er en semi-krystallinsk termoplast produceret af Ensinger. Materialet har en meget høj ydeevne kombineret med resistens overfor høje temperaturer...

TECAPEEK GF30 natural

Dette er en speciel 30% glasfyldt PEEK modifikation, som Ensinger producerer under handelsnavnet TECAPEEK GF30 natural.

TECAST T natural

TECAST T natural støbt nylon tilbyder en kombination af good mekaniske egenskaber, såsom bæreevne, modstandsdygtighed overfor overfladeslid samt støbeprocessens muligheden for materiale i store dimensioner.

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural acetal er en ufyldt POM-C med en unik balance af fysiske egenskaber, som ikke ses ellers i de fleste andre termoplast typer.

Olie- og gasindustri CASE STUDIES

Hydrofonhuse

Lavet af TECAFORM AD

Effektive materialer til hydrofonhuse

Indenfor området af olie og gasudvinding, foretages seismiske undersøgelser for at lokalisere og afgøre størrelsen af olie og gaslommer. Den mest almindelige teknik, brugt til at afklare mulige kilder er anvendelse af højsensitive hydrofoner. Hydrofonerne består af tusindvis af forbundne individuelle hydrofoner, indkapslet i rør fyldt med smøremiddel. Disse hydrofoner anvendes til at optage lydbølger som kastes tilbage fra havbunden og informerer dermed om klippeformationer og mulige lommer.

Connectors

Elektriske konnektorer

Lavet af TECAPEEK

Pålidelig plast til elektriske konnektorer

I olie og gasproduktionsindustrien er transporten af elektricitet en nøglefaktor. Elektriciteten transmitteres ved hjælp af et netværk af elektriske konnektorer. Disse elektriske konnektorer er udsat for et agressivt arbejdsmiljø, såvel som for potentielt høje tryk og temperaturer.

Backup rings

Tætninger og back up ringe

Lavet af TECAPEEK

Modstår ekstreme temperaturer og kemikaliepåvirkning

I olie og gasindustrien anvendes olietætninger til at forhindre støv, snavs, vand og andre skadelige substanser i at komme ind og skade maskineriet. Tætninger er vitale komponenter i beskyttelsen af forskellige dele, såsom monteringskegler, manchetter og rullelejer. Det er afgørende at anvende det mest velegnede materiale til produktionen af tætninger, afhængigt af det miljø, de skal arbejde i. Forskellige miljøer kræver materialer med forskellig grad af resistens overfor kemikalier og temperaturer.


Ofte stillede spørgsmål om plastmaterialer til olie- og gasindustrien

  • Vi tilbyder halvfabrikata, der opfylder de høje krav inden for olie- og gasindustrien. Afprøvningerne foretages iht. EN ISO 23936-1:2009 samt NORSOK M-710, Edition 3. Læs mere:.

  •  Ja, Ensinger garanterer sporbarhed på ordrespecifik basis, for at sikre opfyldelse af de højeste sikkerhedskrav. Læs mere:
  • Som resultat af en fælles brancheindsats om udarbejdelse af EN ISO 23936-2, vedrørende kvalificering af elastomerer, henviser NORSOK standard M-710, Edition 3 til kravene i EN ISO 23936-2:2011 til elastomerer. For termoplastmaterialer fremgår kvalificeringskravene direkte af NORSOK standarden og er tilpasset kravene og formatet i EN ISO 23936-2. Afsnittet om termoplastmaterialer i EN ISO 23936-1:2009 er kun til oplysning. 

  • Begge standarder, EN ISO 23936 og NORSOK M-710 angiver afprøvning med destilleret vand, selvom brug af havvand kommer nærmere det virkelige miljø. I sammenligningstest af disse ældningsprøver, foretaget af Victrex, ved hjælp af både havvand og destilleret vand, kunne der ikke konstateres større forskelle mellem de to miljøer. 
  • Der findes ikke, og der er heller ikke planer p.t. om at lancere en NTS/NORSOK kvalificeringsgodkendelsesstrategi eller offentlig liste over kvalificerede producenter.