Juridiske meddelelser

Vilkår for brug

Adgang til og brug af denne website skal ske på følgende vilkår. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, bedes du forlade siden.  Dette website er udviklet af Ensinger GmbH (i det følgende kaldet Ensinger), som også er administrator af siden.

Vi tilbyder gratis og fri adgang for alle interesserede til mange sider. Vi påtager os ikke noget ansvar for, at indholdet på disse frit anvendelige sider, og at tredjeparters oplysninger, som er indeholdt på disse sider, eller som kan tilgås via disse sider, er opdaterede, korrekte og fuldstændige. Alle tilbud er uforpligtende og kan ændres uden varsel. Derudover forbeholder vi os udtrykkeligt ret til at ændre, supplere, slette eller midlertidigt eller permanent standse offentliggørelsen af dele af siderne eller hele indholdet uden særskilt varsel herom.

Vi garanterer ikke, at indholdet på disse sider er fejlfrie og er egnede til specielle formål.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på disse sider bliver hele tiden efterprøvet og opdateret af Ensinger. Trods alle disse bestræbelser kan det ske, at oplysningerne ikke længere er tidssvarende. Derfor påtager vi os ikke noget ansvar og garanterer ikke, at oplysningerne er tidssvarende, korrekte og fuldstændige.  Det samme gælder alle hjemmesider, der henvises til via hyperlink. Vi påtager os ikke noget ansvar for, at indholdet på hjemmesider kan tilgås via sådanne link.  Desuden forbeholder Ensinger sig ret til at foretage ændringer, af eller tilføjelser til den givne information. Indholdet og opbygningen af Ensingers sider er ophavsretligt beskyttet. Kopiering af oplysninger eller data, herunder især brug af tekster, dele af tekst eller billedmateriale, kræver forudgående samtykke fra Ensinger.

Derfor skal du gennemgå de oplysninger, du får på dette website, før de bruges i enhver tænkelig form. Anbefalingerne på denne side fritager dig ikke fra ansvar for selv at undersøge vores seneste anbefalinger - især vores sikkerhedsdatablade og tekniske informationer - og vores produkter med hensyn til deres egnethed til de tiltænkte applikationer, procedurer og formål. Indholdet på denne side udgør ikke nogen garanti for egenskaber eller afvigelser, men er alene informative.

Hvis du har brug for særlige råd eller vejledning om vores produkter eller tjenester, bedes du kontakte os direkte.

Varemærkemeddelelser

Alle varemærker på dette website tilhører Ensinger, medmindre de er identificerede som tredjeparts rettigheder eller på anden måde identificeres som sådan. Uautoriseret brug af disse varemærker eller andet materiale er udtrykkeligt forbudt og anses for krænkelse af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre ejendomsrettigheder.

Alle af tredjepart registrerede fællesnavne, varenavne, varemærker, registrerede varemærker, m.v. anerkendes. Udeladelse af en relevant mærkning på dette website betyder ikke, at det er et frit navn i varemærkelovgivningens forstand.

Tilladelse til brug af ophavsretligt beskyttet materiale

Alle oplysninger, dokumenter og erklæringer, der offentliggøres på denne side, tilhører Ensinger. Tilladelse til brug af ovennævnte er underlagt den ophavsretsmeddelelse, som offentliggøres på alle kopier, brug af oplysningerne må alene ske til personlige formål og ikke til kommerciel brug, oplysningerne må på ingen måde ændres, og alle erklæringer på hjemmesiden må kun bruges sammen med den tilhørende tekst.

Links

Disse sider kan indeholde links til andre internetsider, hvis indhold ikke nødvendigvis er godkendt af Ensinger eller kan kontrolleres løbende. Ensinger påtager sig derfor intet ansvar for indholdet på tredjeparters websites.

Placering af hyperlink fra andre internetsider til Ensingers internetsider, uden forudgående skriftligt samtykke, er udtrykkeligt forbudt.

Login-område med adgangsrettigheder

Du skal beskytte dine adgangsrettigheder mod uautoriseret brug fra tredjeparter, og du skal sørge for, at de ikke kan bruges af andre, uden din tilladelse. Du skal straks underrette Ensinger, hvis du konstaterer sikkerhedsbrud på oplysninger, der er lagret på Ensingers hjemmeside eller uautoriseret brug af adgangsoplysninger, eller hvis du har mistanke om, at dette eventuelt kan ske.

Lovvalg

Disse vilkår er udarbejdet under henvisning til EU-lovgivning og er reguleret af dansk lov.