Overholdelse

Overholdelse – Et kulturelt krav

For Ensinger betyder overholdelse mere end blot at overholde gældende love. Overholdelse er et vigtigt element i vores kultur. Vi stræber efter konsekvent at handle etisk og med integritet. 

Den etisk ansvarlige og lovlige adfærd hos alle hos Ensinger udgør et fundament af tillid til forretningspartnere, interessenter og offentligheden; og i sidste ende er det grundlaget for Ensinger-koncernens succes. Af denne grund har Ensinger etableret et overholdelseshåndteringssystem, hvis organisation, processer og foranstaltninger har til formål at fremme korrekt adfærd inden for koncernen i enhver henseende og frem for alt at undgå systematiske overtrædelser af gældende love.


Ensingers adfærdskodeks

Ensingers adfærdskodeks udgør grundlaget for vores overholdelseskultur. Den beskriver principperne for etisk ansvarlig og lovlig adfærd. Adfærdskodekset giver vejledning i det daglige arbejde såvel som i vanskelige situationer, og det hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger. Adfærdskodekset gælder for alle hos Ensinger.


Rapportering af manglende overholdelse

Etisk ansvarlig og lovlig adfærd er en høj prioritet for Ensinger. Derfor skal påvisning af ureglementeret adfærd ske tidligt. Ensingers medarbejdere og forretningspartnere skal kunne rapportere oplysninger om potentiel ureglementeret adfærd rettidigt. Derfor har vi oprettet en række rapporteringskanaler.

 • Alle. Det kan være, at du er berørt af den mulige overtrædelse eller kun er blevet opmærksom på den. Vores Whistleblower system er åbent for alle, ikke kun medarbejdere i Ensinger-koncernen.
 • Indberet venligst enhver mistanke om en faktisk eller potentiel overtrædelse af loven eller Ensingers adfærdskodeks i forbindelse med Ensingers forretningsaktiviteter. Processer, der indikerer en strafbar handling (f.eks. tyveri, bedrageri, bestikkelse, miljøforbrydelser osv.) eller en systematisk overtrædelse af gældende regler, er af særlig betydning. 
  Eventuel ureglementerede adfærd fra forretningspartneres side i forbindelse med Ensingers aktiviteter kan også indberettes (f.eks. en krænkelse af menneske- og miljørettigheder i forsyningskæden).
   
 • Ja, det er frivilligt at oplyse dit navn. Systemet vil levere en fortrolig postkasse til fremtidig kommunikation med overholdelsesafdelingen. Du vil på intet tidspunkt under hele registreringsprocessen blive bedt om at oplyse dit navn eller din e-mailadresse. Med denne forståelse opfordrer vi dig til at oplyse dit navn for at lette behandlingen af en rapport, men du kan altid forblive anonym, hvis du ønsker det.
  • Modtagelse af rapporten bekræftes inden for 7 dage i den fortrolige postkasse og direkte, når det er muligt. 

  • Ensingers overholdelsesafdeling vil udføre en plausibilitetskontrol af din rapport.

  • Hvis vi har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål, vil vi kontakte dig. Dette gøres direkte, hvis du har angivet dine kontaktoplysninger, eller via den beskyttede postkasse, hvis du har rapporteret anonymt.

  • Yderligere undersøgelse af fakta udføres af Ensingers overholdelsesafdeling eller den ansvarlige specialiserede afdeling.

  • Afhængigt af situationens kompleksitet kan undersøgelsen af rapporten tage noget tid. Vi vil informere dig om resultaterne af undersøgelsen eller i det mindste den aktuelle status senest tre måneder efter den første rapportering.
 • I det omfang det er muligt. Vi kan forsikre dig, at indberetningen vil blive behandlet fortroligt, uanset om du oplyser din identitet eller forbliver anonym. Under visse omstændigheder kan det være nødvendigt at kontakte eksterne myndigheder. For at sikre fortrolighed er det vigtigt, at du også behandler de angivne oplysninger fortroligt.
 • Så længe din indberetning blev indsendt i god tro for en mulig overtrædelse af loven, vores adfærdskodeks eller interne politik, vil dette ikke have nogen konsekvenser. Vi tolererer ikke diskrimination eller ugunstige handlinger mod personer, der giver oplysninger. Det er vigtigt, at du på tidspunktet for indberetningen mener, at indberetningen er sand, og at du ikke indsender indberetningen med ondsindet hensigt. Selvom der ikke kan findes nogen overtrædelse under undersøgelsen, bør du ikke være bekymret for eventuelle negative konsekvenser.
 • Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i overholdelsesrapporter kan findes her.

Kontakt overholdelsesafdelingen

For yderligere oplysninger eller forespørgsler bedes du kontakte overholdelsesafdelingen på en af følgende måder.