Designet med fokus på sikkerhed
Günther Maschinenbau GmbH

Materialeløsninger, der opfylder levnedsmiddelindustriens krav

Plast, der er i overensstemmelse med de meget strenge krav, som FDA (Food and Drug Administration) og European Food Contact forordninger stiller, er et krav fra bearbejdere af termoplast til levnedsmiddelindustrien. Herudover skal China GB standarden opfyldes til det kinesiske marked. Ensinger tilbyder løsningen: Med vores standard portefølje af teknisk termoplast, tilbyder vi materialer bestemt til kontakt med levnedsmidler. Materialer som opfylder de specifikke krav til levnedsmiddelteknologi, både hvad angår sikkerhed og performance.

Ensinger udsteder en produktspecifik overensstemmelseserklæring for levnedsmiddelkontakt, med FDA godkendelse på råvarer og i overensstemmelse med Forordning EU 1935/2004, EU 10/2011 (migrationstest af plast halvfabrikata) samt EU 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis (GMP) for materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med levnedsmidler. Til det kinesiske fødevaremarked tilbyder vi erklæringer i henhold til China GB standarder GB 9595.1-2016, såvel som GB 4806.6-2016 (positiv liste for råvarer) og GB9685-2016 (additiver).

Takket være deres lette vægt og nemme bearbejdningsegenskaber, kan vores plastmaterialer til fødevarekontakt erstatte metaller indenfor en lang række områder af fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og fjerkræ, mejeriprodukter, bagværk og konfekture. Materialer bestemt til levnedsmiddelkontakt fra Ensinger fremmer produktionshastigheden og sikkerheden i forarbejdningsprocessen. Vi tilbyder også specielle plasttyper til de mest almindelige sporbarhedsmetoder. Som et alternativ til konventionel plast, inkluderer vores portefølje blå materialer til optisk sporbarhed og materialer med flere former for sporbarhed. Disse inkluderer vores blå metalsporbare produkter, såvel som røntgen- og metalsporbare materialer til direkte fødevarekontakt. Vi tilbyder alle disse materialer i blå som standard. Farven øger sikkerhed under fødevarebearbejdningen og kan reducere omkostningerne.

Vi hjælper meget gerne med at vælge de mest velegnede materialer til din anvendelse af plast til levnedsmiddelkontakt. Vi kan også hjælpe med udvikling af nye materialer. Ring til os på Tlf.  7810 4410 og hør mere om vores løsninger til fødevarekontakt.
Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport

Ensinger Danmark er specialist i plastmaterialer til fødevarekontakt og opfylder EU og FDA krav til FKM plastmaterialer.

Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport finder du her.

Fordele for levnedsmiddelindustrien

Ensinger kan tilbyde plastmaterialer, der opfylder kravene til kontakt med levnedsmidler, og som opfylder meget strenge kvalitets- og sikkerhedskrav. Resultatet er produktionssikkerhed. Produktoverensstemmelseserklæringer med sporbarhed følger med din ordre. Levnedsmiddelporteføljen omfatter materialer, er opfylder kravene i FDA, EU 10/2011 og GB 4806.1-2016 forordningerne. Spørg os om opfyldelse af andre forordninger.

Skrabere, ventiler, kædeføringer, bøsninger, rullelejer og gearhjul, gribere, glidelejer etc. Disse er kun nogle få af anvendelserne indenfor fødevare- og pakningsindustrien. Lige så meget som anvendelserne kan variere, lige så meget kan kravene variere, men alle fungerer i et sensitivt miljø. Derfor tilbyder vi et bredt sortiment af teknisk og high performance plast til de mange anvendelser - med eller uden krav til opfyldelse af lovgivning om fødevarekontakt.

Når man erstatter metaller, er en de vigtigste faktorer ofte muligheden for at finde en lettere komponent. Løsningen finder man i brugen af plastmaterialer. Resultatet kan være øget forarbejdningshastighed og produktionseffektivitet.

Når man erstatter glidkomponenter af metal med plastmaterialer, kan man normalt udelade smøremidler, og dermed undgå risikoen for kontaminering med olie eller fedt af levnedsmidlerne.  Ensinger tilbyder plastmaterialer, der opfylder kravene til kontakt med levnedsmidler, og som opfylder meget strenge kvalitets- og sikkerhedskrav i forhold til produktion, nem sporbarhed og produktoverensstemmelseserklæringer.
Når man vælger de rette plastmaterialer til sine levnedsmiddelkomponenter, betyder det, at man ikke har brug for yderligere beskyttelse mod korrosion i forbindelse med materialernes regelmæssige rengøring, desinficering eller sterilisering, hvilket normalt er et krav til metaller (f.eks. maling, overfladebehandling eller valg af dyre 
speciallegeringer). Alle Ensingers plastmaterialer til levnedsmiddelindustrien er bestandige mod rengøringsmidler, så man dermed kan sikre genbrug og sikkerhed af komponenterne. Desuden kan renheden af komponenter nemmere påvises på blå materialer, fordi sporer, mug, rester af fødevarer og rengøringsmidler bliver mere tydeligt synlige, end de ville med andre farvede materialer. 

Inden for levnedsmiddelforarbejdning er identificering af eventuelle plastfragmenter i fødevaren meget vigtig. Blåt materiale til levnedsmiddelkontakt metaldetekterbare og røntgensporbare plastmaterialer i vores portefølje kan forbedre sikkerheden i forbindelse med levnedsmiddelforarbejdning. I fuld overensstemmelse med internationale love og regler om kontrol og begrænsning af eventuel migration af substanser fra materialet til levnedsmidlet. Sådan undgås alle skadelige påvirkninger.

I modsætning til andre farvede materialer, sikrer blå plast høj synlighed ved kontrast og følgende hurtig in-line identificering. Oveni er alle plastmaterialer til levnedsmiddelindustrien, fra ID-serien, produceret med tilsætning af et additiv, der er detekterbart med metaldetektorer. Yderligere, bliver vores UD materialer modificeret med specielle additiver, som sikrer både metal og røntgensporbarhed. Disse plasttyper er i overensstemmelse med kravene til materialer, der kommer i kontakt med levnedsmidler.


Løsninger til levnedsmiddelindustrien

Levnedsmiddelsikre materialer

Materialer der opfylder kravene til FDA godkendte råvarer, Forordning (EF) 1935/2004, (EF) 10/2011 samt (EF) 2023/2006 og nem sporbarhed.

Metaldetekterbare plastmaterialer

Ved levnedsmiddelforarbejdningsudstyr forsynet med metaldetektorer kan vores detekterbare "ID/UD" materialer anvendes for bedre kontrol.

Blå materialer til levnedsmidler

Blå anvendes i vid udstrækning inden for levnedsmiddelindustrien som følge af høj synlighed (optisk detektionsevne), nem komponentrengøring og hurtig identificering af plastkontaminering i levnedsmidler under produktionen.


Ultrasporbare plasttyper

Plast i anvendelse i fødevareindustrien kræver ofte en stor alsidighed, især hvad angår de forskellige metoder, der anvendes, for at spore uønskede partikler i fødevarezonen. Ensingers Ultra sporbare (UD) produkter er designet til at være synlige for de tre mest anvendte in-line partikelsporingssystemer, Optiske, Metal- og Røntgensporbarhedsdetektore.

Kemikaliebestandige plastmaterialer

Aggressive kemikalier anvendes til at rengøre udstyr til levnedsmiddelforarbejdning. For at sikre, at plastmaterialerne, der kommer i kontakt med levnedsmidler, kan modstå de forventede forhold, kan vi udlevere en oversigt over materialernes kemikaliebestandighed.

Materialer til glid og friktion

Levnedsmiddelforarbejdning kræver ofte flytning af produkter eller emballage og derfor er egenskaber for glid og friktion for plastmaterialer, der kommer i kontakt med levnedsmidler, vigtige. 


bearbejdelige plastmaterialer til levnedsmiddelindustrien

Ensinger tilbyder følgende plastmaterialer, der opfylder kravene til kontakt med levnedsmidler, samtidigt med at de opfylder meget strenge kvalitets- og sikkerhedskrav i forhold til produktion, nem sporbarhed og indhold af produktoverensstemmelseserklæringerne, der følger ordren:

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural acetal er en ufyldt POM-C med en unik balance af fysiske egenskaber, som ikke ses ellers i de fleste andre termoplast typer.

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue er en POM-C acetal copolymer, som er farvet strålende blå. Farven optimerer materialets effekt i fødevareproduktion, hvor der anvendes optisk detektionsudstyr til at identificere uønskede partikler i fødevareproduktet.

TECAPEEK natural

Polyetheretherketone (PEEK) - TECAPEEK natural er en semi-krystallinsk termoplast produceret af Ensinger. Materialet har en meget høj ydeevne kombineret med resistens overfor høje temperaturer...

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue er en metalsporbar PEEK , produceret af Victrex® PEEK polymer.

Levnedsmiddelindustrien CASE STUDIES

Nåleblok

Lavet af TECAFORM AH blue

Nåleblok til kødforarbejdning

Ikke kun de komponenter, som kommer i direkte kontakt med fødevarer, laves i materiale, som opfylder kravene til fødevarekontakt. Denne blok er en komponent i et fuldt automatiseret system, udviklet til at øge smag og hyldetid ved saltvandsindsprøjtning med nåle. For at øge fødevaresikkerheden, har man valgt også at producere blokken i fødevarekontaktegnet plast.

Fødevareskraber

Lavet af TECAFORM AH ID blue

Sikker fødevareskraber med sporbar POM-C

I fødevareindustrien er skrabere en del af de fleste fyldemaskiner, for at sikre et konstant flow af fødevaren. I denne løsning til kødforarbejdning, havde kunden hidtil lavet skraberen af TECAFORM AH natural, men skiftede materiale til TECAFORM AH ID blue, for at øge muligheden for fund af eventuel plastkontaminering af fødevaren. Begge materialer er godkendt til FKM kontakt.

Bagerimaskineudstyr

lavet af TECAFORM AH blue

Bagerimaskineudstyr, karakteristisk og sikker

Den danske virksomhed Form & Frys fremstiller standard og kundetilpassede maskiner designet til bageriindustrien. Til deres maskiner, valgte virksomheden TECAFORM AH blue, som skiller sig ud farvemæssigt, både for at differentiere virksomheden, men også for at sikre hurtig opdagelse af det mindste stykke plast i fødevaren under forarbejdning.


Ofte stillede spørgsmål om plastmaterialer til levnedsmidler

 • Halvfabrikata og materiale skåret på mål produceres med plus tolerancer iht.DIN, således at det yderste lag og dermed eventuelle misfarvninger eller ridser kan fjernes uden fejl under produktion af den færdige komponent. 

 • Ved at opfylde kravene fra EU og FDA, hvor det primære formål er at udelukke negativ indbyrdes påvirkning mellem plastkomponenten og levnedsmidlerne, i form af organoleptiske, farverelaterede og primært toksiske effekter. Overensstemmelseserklæringer  fra hver delproces i fremstilling af udstyr til fødevareindustrien er vigtige værktøjer, som garanti for fødevaresikkerheden. Hertil kommer sporbarhedsdata ved hjæp af metoderne til god fremstillingspraksis (GMP), som sikrer verificerbar dokumentation af produkt- og forarbejdningsdata.
 • Ensingers halvfabrikata plastmaterialer ti levnedsmiddelindustrien opfylder kravene i direktiver om råmaterialegodkendelse iht. FDA‹s forordninger. Læs mere om FDA og Ensingers produkter.
 • Plast halvfabrikata er ikke færdige produkter med endelig defineret formål og geometri. Afprøvning af det endelige anvendelsesområde kræver viden om alle påvirknings- og anvendelsesforhold. Faktorer som påvirker er kontaktmedie, kontakttid og temperatur- og rengøringsforhold. Leverandøren af halvfabrikata kan derfor ikke foretage en definitiv og endelig vurdering af migrationsværdier for komponenten. Denne opgave påhviler producenten eller forarbejderen, men vi hjælper processen videre, ved at forelægge migrationstests af vores materialer.

 • Ensingers halvfabrikata plast til levnedsmiddelindustrien er fremstillet i overensstemmelse med Forordning EU 10/2011 og FDA godkendelse af råvarer. Læs mere:

 • Drikkevand overvåges iht, særlige forordninger, som ikke er internationalt standardiserede p.t. Læs mere under afsnittet FAQs.
 • I denne kontekst er Ensinger leverandør af halvfabrikata , der ikke har nogen brugsspecifik færdigvare geometri. Efter yderligere bearbejdning til en færdigvare, skal der foretages endelig inspektion hos den virksomhed, som distribuerer det færdige produkt. Afprøvning af halvfabrikata kan kun give en indikation.

 • Levnedsmiddel simulanter, der er i overensstemmelse med en bestemt levnedsmiddelkategori vælges iht, til Tabel 2 i Tillæg III til forordningen. Test af migrationsværdien i levnedsmiddel simulanter A, B og D2 (eller hvor der kan anvendes erstatnings simulanter), omfatter alle typer levnedsmidler. Dette gælder desuden for levnedsmidler, der anvender simulanter C, D1 og E, hvor det er relevant i Tabel 2. 

 • Takket være en specifik sporbarhedsmetode kan Ensinger bestemme og spore hele proceskæden på sine halvfabrikata. Læs mere:

 • For at sikre, at vores materialer ikke bliver forvekslet , er de udstyret med en påtrykt materialekode, som indeholder produktnavn, artikelnummer og produktionsbatch. 

 • Coding ink og farvet blæk er testet og godkendt som fysiologisk skadeløse. 

Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport

Ensinger Danmark er specialist i plastmaterialer til fødevarekontakt og opfylder EU og FDA krav til FKM plastmaterialer. Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport finder du her