Kvalitetsstyring

 • For at en virksomhed kan drives på verdensplan, er kun de højeste kvalitetsstandarder gode nok. Vi investerer hele tiden i forskning og udvikling, for at være på forkant med de seneste krav inden for nye high-tech materialer og bearbejdningsmetoder. Strikse retningslinjer sikrer, at hver eneste proces er underlagt omfattende kvalitetskontrol. Det være sig lige fra inspektion af råvarer til det endelige produkt. Vi kan spore materialet direkte tilbage til råvaren, om nødvendigt. Vi er certificeret iht. DIN EN ISO 9001 og DIN EN ISO 13485.
 • Vores kvalitetssikringssystem monitorerer hele tiden vores produkter. Det være sig lige fra varemodtagelsen for råvarer, til levering af halvfabrikata. Dette giver os mulighed for at sikre de højeste standarder for produktkvalitet, og dermed undgå fejl og klager. Vores kvalitetsstyringssystem kræver, at der foretages adskillige test på hvert trin i arbejdsprocessen, som flow chartet, her ved siden af, viser.
 • Den internationale standard DIN EN ISO 13485 omhandler både levering af medicinsk udstyr og relaterede tjenester. Det primære formål med denne internationale standard er, at harmonisere de juridiske krav til kvalitetsstyringssystemer for medicinsk udstyr.

  Følgende Ensinger GmbH divisioner er certificeret iht. ISO 13485:

  • Halvfabrikata
  • Sprøjtestøbning
  • Industriprofiler
  • Compounds
  • Maskinbearbejdning

  Alle vores MT materialer er produceret ved hjælp af kontrollerede Compounds. Dette garanterer ensartethed af det materiale, du skal anvende. Vores kvalitetsstyringssystem, som overholder kravene i ISO 13485, gør det muligt for os at sikre, at alle krav til materiale til medicoteknik bliver overholdt, monitoreret og dokumenteret. Desuden dokumenteres ændringshistorikken for hvert enkelt MT produkt. Overholdelse af denne internationale standard sikrer også, at biokompatibilitetstest bliver udført på halvfabrikata med jævne mellemrum, samt efter hver ændring i produktsammensætning, eller ved andre væsentlige ændringer i produktionsprocessen.

  Emballage

  Emballage til medicoprodukter er vigtig for at beskytte produktet mod korrosion, kontaminering og beskadigelse. Produktet skal beskyttes mod høj luftfugtighed, støv og snavs, høje temperaturer og direkte sollys under transport og opbevaring hos Ensinger eller på kundens lokation. Afhængigt af kundens krav, opnås dette ved at bruge film eller emballagematerialer, der er nemme at tilpasse til produktet, og som i en vis udstrækning tillige er krympet på, eller lagt på i flere lag. Desuden kan produktet rengøres eller vaskes og steriliseres efter behov.

  Certificering

  Erfaringen med kvalitetsstyring afspejles desuden i vores brugervenlige sporbarhedssystem, som er særlig vigtig inden for løsninger til medicoindustrien. Ved at sikre samstemmende dokumentation på de enkelte trin i processen, garanteres fuld produktsporbarhed hos Ensinger. For at sikre dette, udsteder Ensinger kun overensstemmelseserklæringer i forbindelse med ordrer. Sådan kan der vises en direkte forbindelse mellem erklæringen og de leverede varer. Risikoen for, at materialer, der ikke er biokompatible, men ved en fejl bliver certificeret og kommer ud på markedet, minimeres på denne måde.

 • Sporbarhed er et vigtigt redskab, som gør det muligt til enhver tid at fastlægge og spore hele materialets proceskæde. Metoden, som også kaldes upstream tracing, er nøglen til dette. Formålet med sporing i upstream tracing er, hurtigt og selektivt at fastslå årsager og ansvarlige for eventuelle problemer med emner eller materialer. Formålet er at sikre, at kilderne til eventuelle fejl bliver identificeret og korrigeret hurtigst muligt. Desuden giver det mulighed for hurtigt at underrette andre kunder, der kan være påvirket, for at forhindre yderligere skade. Derfor udsteder Ensinger kun erklæringer på ordrespecifik basis.

KVALITETSSIKRING

 • På Ensingers egne laboratorier har vi et bredt udvalg af muligheder, for at afklare materialekarakteristika. Tabellen til højre giver et overblik over mulige tests, der også kan udføres som del af et 3.1 certifikat, i overensstemmelse med DIN EN ISO 10204.
  Herudover, arbejder vi i tæt samarbejde med forskellige eksterne test institutter, gennem hvilke, vi kan tilbyde yderligere og mere komplekse tests, indenfor forskellige områder.
 • Ensingers produktportefølje består af materialer med mange forskellige erklæringer om overensstemmelse, herunder inden for følgende områder:

  • Direkte kontakt med levnedsmidler (iht. FDA, BfR, EU1935/2004, EU10/2011, 3A SSI, m.v.)

  Biokompatibilitet (iht. ISO 10993, USP Class VI, m.v.)
  Kontakt med drikkevand (herunder KTW, DVWG, WRAS, NSF61, m.v.)
  Brændbarhed (herunder UL94, m.v.)
  samt test af materialekvalitet til følgende industrier:

  • Olie og gas
  • Luft- og rumfart

  Afhængigt af det pågældende materiale og i tæt samarbejde med råvareleverandører og testinstitutter, udsteder vi de anførte erklæringer på materialerne, på kundens anmodning.  For at sikre fuld sporbarhed, udstedes disse erklæringer alene af Ensinger, i direkte forbindelse med en faktisk ordre og sammen med det leverede materiale. 

 • Ensingers halvfabrikata til levnedsmiddelindustrien er fremstillet i overensstemmelse med kravene i følgende europæiske forordninger:

  • Forordning EU 1935/2004
  • Forordning EU 2023/2006
  • Forordning EU 10/2011

  Oveni forordning EU 10/2011, der gælder for hele Europa, overholder Ensingers produkter også specifikke direktiver såsom FDA godkendelse af råmaterialer samt anbefalinger til plastmaterialers egnethed til materialer bestemt til kontakt med levnedsmidler, som er udstedt af Federal Institute for Risk Assessment of Germany (BfR). 

 • Ensingers produkter til levnedsmiddelindustrien overholder specifikke direktiver for FDA godkendelse af råvarer.

  • Læs mere om FDA's betingelser

  Erklæringer iht. FDA's krav udstedes af Ensinger for plastemner, der er beregnet til gentagen kontakt med levnedsmidler. Ensingers tekniske afdeling udarbejder en egnethedserklæring med bekræftelse af materialets registrering.

  Specifikke produkter med råvarer, der overholder andre internationale standarder, er også tilgængelige på forespørgsel, f.eks.:

  • NSF/ANSI standard 51 "Food Equipment Materials"
  • 20-25 3-A Sundhedsmæssig standard
 • Drikkevand falder ikke inden for retningslinjerne for levnedsmiddelfremstilling men overvåges iht. særlige regler, som p.t. ikke er internationalt standardiseret.

  Eftersom drikkevand ofte anvendes til forarbejdning af levnedsmidler, enten som en del af fremstillingen eller i forbindelse med rengøringsprocesser, er Ensingers halvfabrikata udstyret med overensstemmelseserklæring vedrørende råvarer i henhold til følgende specifikke direktiver:

  • Tyskland - Plast bestemt til kontakt med drikkevand (KTW)
  • Storbritannien - WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)
  • USA - NSF 61 (National Sanitation Foundation)

  Landespecifikke tests kan ikke benyttes i andre lande. Men deres erklæringer er ens i forhold til egnethed til bestemte anvendelsesformål for drikkevand. Disse er sammenlignelige for KTW, WRAS og NSF 61 og er klassificeret i tre kategorier: koldt vand (f.eks. op til 23 °C), varmt vand (f.eks. op til 60 °C) og kogende vand (f.eks. op til 85 °C).

  Lige som egnethed til kontakt med levnedsmidler, skal råvarer bestemt til kontakt med drikkevand bestå relevante migrationstests. Som regel skal producenter af råvarer foretage disse migrationstests for kvalificering af egnede materialer og kan selv afgøre i henhold til hvilke regionale regler, de ønsker at foretage disse test.

 • Ensinger tilbyder en række biokompatible materialer (MT produkter) med forskellige steriliseringsegenskaber til produkter lige fra medicinsk udstyr til midlertidige implantater.

  Medicinske materialers og produkters biokompatibilitet er certificeret iht.: 

  • ISO 10993 
  • USP Klasse VI

  Den biokompatibilitet, som Ensinger bekræfter, gælder kun for halvfabrikata. Færdigdele skal testes og godkendes efter at alle bearbejdningstrin er gennemført.

  FDA overensstemmelse anvendes også hyppigt inden for medicoteknologi til at give brugerne vigtige oplysninger om risikovurdering. Vores råvarer til brug for medicosektoren overholder for det meste FDA's krav og samtidigt med bekræftelse af dette, sikrer vores overensstemmelseserklæringer også sporbarhed fra råvare til halvfabrikata.

  En yderligere fordel er, at Ensinger har seks certificerede renrum i sine produktionsfaciliteter. Disse renrum anvendes til at producere specialprodukter til brug i halvfabrikataindustrien inden for medicoteknik. Ved hjælp af et 3-zone kaskadeprincip er renrumsfaciliteterne ultra moderne og er kvalificeret efter DIN EN ISO 14644-1 Klasse 8 / EU GMP Klasse D. 

 • Ensingers produktportefølje inkluderer materialer med specifik brandadfærd, som er undersøgt ved relevante tests.

  Brændbarhedstest iht. UL94 foretages generelt på råvarer. Ud over test iht. specifikationerne i UL eller ved hjælp af et UL-akkrediteret laboratorie, fortages registrering og brugen af såkaldte gule kort også direkte af UL. Derfor skal der skelnes mellem materialer med UL registrering og materialer, som kun overholder kravene i den respektive UL klassifikation (uden registrering). Ved behov for registrerede materialer til specielle anvendelsesområder, skal vores salgsafdeling kontaktes før bestilling, da det kan være, at specifikke råvarer skal anvendes.

  Ud over flammehæmmende klassifikation iht. UL94 er der også andre branchespecifikke tests, der klassificerer plastmaterialers brandadfærd.

  • DIN 5510-2 er en typisk brandtestspecifikation til tyske jernbanekomponenter og blev endeligt erstattet ved udgangen af 2016, af EU standarden EN 45545 om krav til materialers og komponenters brandadfærd i forhold til jernbanekomponenter, som indtil da var gældende.
  • FAR 25.853 er typisk brandtestspecifikation til brug inden for rumfartindustrien.
   Ud over ren brændbarhed (ved hjælp af den vertikale test) omfatter standarderne også test til bestemmelse af røgdensitet og toksicitet under påvirkning af strålevarme og flammer.
 • Der findes specielle halvfabrikata fra Ensinger, som er godkendt til brug for meget krævende olie- og gasanvendelser iht. EN ISO 23936-1:2009 samt NORSOK M-710, Edition 3. Testene er udført af Element Materials Technology Laboratory, i Storbritannien, under testforhold, der overholder begge standarder (EN ISO 23936-1 and NORSOK M-710, Ed. 3). Ensingers tekniske afdeling udarbejder en egnethedserklæring med bekræftelse af materialelistningen.
  • EN ISO 23936 - 1
  • NORSOK standard M-710, Edition 3

  Begge standarder kræver kvalitetskontroltest, såsom relativ densitet, hårdhed, trækegenskaber og test af brudforlængelse samt kemikaliebestandighedstest for kvalificering af termoplastmaterialer, der eksponeres for flydende stoffer ved høje temperaturer og tryk i længere tid. 

  Der er ingen væsentlige forskelle mellem EN ISO 23936-1 og NORSOK M-710, hvad angår vurdering af termoplastmateriale overfor bestandighed mod syreholdige væsker. Den primære praktiske forskel er, at kravene til tryk, temperatur og koncentration af syreholdige væsker er strengere iht. ISO end iht. NORSOK M-710. Test i henhold til de forhold, der fremgår af EN ISO 23936-1, er også relevant i forbindelse med overholdelse af kravene i NORSOK M-710. 

 • Der findes ikke nogen luftfarts specifikke lovbestemmelser for halvfabrikata plastkomponenter, som gælder direkte for underleverandører til virksomheder med luftfarts godkendelser. Produktionsvirksomheder kan trække på en række nationale og internationale standarder, som de kan anvende i samarbejde med leverandørerne. Hvis specifikationerne i standarderne ikke overholder producentens krav, bliver de ofte suppleret med yderligere individuelle specifikationer.

  Ensinger er, som producent af halvfabrikata, i stand til at overholde de ønskede specifikationer og er bekendt med almindelige procedurer og processer for produktkrav og ordrebehandling inden for luftfarts sektoren. Vores interne team med speciale i luftfart og en effektiv compliance management afdeling sikrer, at Ensingers halvfabrikata i hvert enkelt tilfælde, i henhold til kundens behov, kan leveres og er i overensstemmelse med følgende vigtigste europæiske standarder:

  • Datablade for materialer (f.eks. WL 5.2206.3)
  • Luftfartsstandarder (f.eks. LN 9388)

  Desuden overholder Ensingers halvfabrikata de mest almindelige internationale standarder, såsom:

  • ASTM (USA)
  • Mil Spec (Militær specifikation/USA)
  • LP (USA – Føderal specifikation)
  • FAR 25.853
  • UL 94 -V0
  • ESA ECSS-Q-70-02
 • EU standarden EN 10204 definerer forskellige typer testcertifikater, der kan stilles til rådighed for køberen for hver leverance i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået på ordreafgivelsestidspunktet. Denne standard kompletterer andre standarder, der definerer generelle tekniske leveringsvilkår og -betingelser.

  Vi tilbyder udstedelse af følgende typer testcertifikater iht. EN 10204.
 • I sine egne laboratorier har Ensinger en række kilder til bestemmelse af materialeegenskaber.
  Desuden arbejder vi tæt sammen med forskellige eksterne testinstitutter, hvorigennem yderligere og mere komplekse test kan foretages inden for en lang række områder.

 • Ensingers Halvfabrikata division er klassificeret som en downstream-bruger, idet de ikke fremstiller eller sælger præparater (såsom Compounds) eller substanser (kemikalier), der kræver registrering, men bearbejder såkaldte "produkter". Ensinger er derfor afhængig af oplysninger fra sine råvareleverandører. Downstream-brugere som Ensingers Halvfabrikata divisionen er ikke forpligtede til at foretage test eller registrere deres produkter iht. REACH forordningen.

PRODUKTHÅNDTERING

 • Den generelle regel for opbevaring af halvfabrikata fremstillet af plast er:

  • Det skal altid opbevares liggende eller på velegnet underlag (gælder rundstænger og emnerør) og med størst mulig overfladekontakt, for at undgå deformation som følge af deres egen vægt eller varme.
  • Om muligt skal halvfabrikata opbevares i lukkede rum under normale klimaforhold (23 °C/50 % relativ luftfugtighed).
  • Opbevaring og håndtering skal finde sted på en måde, så materialebetegnelser og produktnumre (batch-nr.) er synlige på produkterne. Dette giver mulighed for tydelig identifikation og sporbarhed af produkter.
 • Der er flere faktorer, der skal undgås ved opbevaring og håndtering af plastmaterialer:

  • Vejrforhold kan have indflydelse på plastmaterialers egenskaber. Som følge heraf kan solstråler (UV-stråling), atmosfærisk ilt og fugt (nedbør, luftfugtighed) have en varig negativ effekt på materialeegenskaberne
  • Halvfabrikata bør ikke udsættes for direkte sollys eller vejrlig i længere tid
  • Plastmaterialer bør ikke udsættes for lave temperaturer i længere tid. Særligt mærkbare temperatursvingninger bør undgås.
  • Produkter, der opbevares koldt, skal have tilstrækkelig tid til tilpasning til stuetemperatur før bearbejdning
  • Hårde stød, kast eller fald bør undgås, idet der kan forekomme revner og brud
  • Undgå effekterne af højenergistråling, såsom gamma- eller røntgenstråler, hvor det er muligt. Dette på grund af eventuel skade i mikrostrukturen, som følge af molekylær nedbrydning
  • Plastemner skal opbevares utilgængeligt for alle former for kemikalier og vand, for at forhindre eventuelt kemisk angreb eller fugtabsorption
  • Plast må ikke opbevares sammen med andre brændbare substanser
 • Følgende materialer skal især være beskyttet mod vejrlig:

  Alle varianter bør generelt være beskyttet:

  • TECAPEEK (PEEK)
  • TECATRON (PPS)
  • TECASON P (PPSU)
  • TECASON S (PSU)
  • TECASON E (PES)
  • TECARAN ABS (ABS)

  Varianter som ikke er farvet sort skal være beskyttet:

  • TECAFORM AH, AD (POM-C, POM-H)
  • TECAPET (PET)
  • TECAMID 6, 66, 11, 12, 46 (PA 6, 66, 11, 12, 46)
  • TECAST (PA 6 C)
  • TECAFINE (PE, PP)
 • Hvis plastmaterialer opbevares korrekt, udgør de ikke nogen brandrisiko i sig selv. Men de må ikke opbevares sammen med andre brændbare substanser.

  Plastmaterialer er organiske materialer og er som følge deraf brændbare. Deres forbrændings- eller nedbrydningsprodukter kan have en giftig eller ætsende effekt.

 • Det er ikke muligt at angive en maksimal opbevaringsperiode, da det i høj grad afhænger af materialer, opbevaringsforhold og udefra kommende påvirkninger.
 • Plastaffald og spåner kan bearbejdes og geninvindes af professionelle geninvindingsfirmaer. En mulighed er også at sende materialet på genbrugspladsen, hvor det kan anvendes i generering af varme via kraft-varmeanlæg. Det er vigtigt, at have øje for, om materialet er kontamineret af eksempelvis olie i forbindelse med køling, under bearbejdning.
 • Følgende rengøringsmetoder er især velegnet til rengøring af plastmaterialer:

  • Vådkemiske metoder:
   • Også velegnet til emner med ultra komplekse geometrier
   • Velegnet til de fleste plastmaterialer
   • Ingen slibende effekt på emnerne
   • Forsigtighed er påkrævet i tilfælde af materialer, som absorberer fugt (PA / Nylon) på grund af tolerancer
   • Forsigtighed er påkrævet i tilfælde af materialer, der er følsomme for spændingsrevner (amorfe) såsom PC, PSU, PPSU, m.v.
  • Mekaniske processer:
   • Primært velegnet til grov rengøring af plastmaterialer (børstning, aftørring, m.v.)
   • Forsigtighed er påkrævet ved bløde plastmaterialer, som følge af eventuel beskadigelse af overfladen (ridser)
  • CO2 sne - tørisrensning:
   • Meget velegnet, da denne proces praktisk talt ikke er forbundet med skade eller påvirkning.
   • Processen involverer ikke smøremidler og er ikke-slibende, hvilket vil sige, at der ikke sker varmeoverførsel til emnet
   • Ideelt til bløde materialer og materialer med høj fugtabsorptionsevne (PTFE, PA, m.v.)
  • Plasmametode:
   • Velegnet til emner med ultra komplekse geometrier
   • Har en aktiverende effekt på plastoverfladen
   • Ingen slibende effekt på overfladen
   • Ingen fugt i systemet
 • Valg af rengøringsproces afhænger af:

  • Kontaminering (film, partikler, overfladebelægning, bakterier)
  • Emnegeometri (bulk materiale, enkeltemne, fræsning, funktionel overflade)
  • Emnemateriale (plast)
  • Krav (grovrengøring , rengøring, præcisionsrengøring, ultra præcis rengøring)
 • Der er ingen definition for maksimal restkontaminering, som kan forekomme i et emne til levnedsmiddel- og medicinalteknologiindustrien. Eftersom renhedsniveauet ikke er defineret, skal hver enkelt producent anføre/angive deres egne grænser for tilladt kontaminering.
  FDA og EU retningslinjer definerer direktiver og forordninger om migration af substanser til produkter, men ikke overfladens renhedsgrad

  Løsningen er:

  Halvfabrikata fra Ensinger:

  • Biokompatibilitetstest foretages på halvfabrikata til medicoindustrien. Testresultaterne angiver en erklæring om egnethed til vævskontakt
  • Halvfabrikata bestemt til kontakt med levnedsmidler er testet for bestemte materialers migrationsadfærd
  • Kølesmøremidler, som overholder levnedsmiddelforordninger, anvendes til slibning
  • Ensinger arbejder i henhold til GMP forordningerne inden for levnedsmiddelindustrien


  Definition på grænseværdier for renhed i gensidigt bindende aftale med kunden

 • Der findes mange forskellige svejsemetoder, som fungerer enten uden kontakt (varmeelement, ultralyd, laser, infrarød, gaskonvektionssvejsning) eller ved kontakt (friktion, vibrationssvejsning). Afhængigt af den anvendte metode, er der en række retningslinjer for designet, som skal overholdes i løbet af designfasen, for at garantere optimal samling af emnerne. Ved plast, der udsættes for høje temperaturer, skal det bemærkes, at der kræves en meget høj energitilførsel for plastificering af materialer. Svejsemetoden, der skal anvendes, afhænger af følgende faktorer: emnegeometri, størrelse og materiale. Almindelige svejseteknikker til bearbejdning af plastmaterialer:

  • Varmeelement og varmluftssvejsning
  • UV-svejsning
  • Vibrations-/friktionssvejsning
  • Lasersvejsning
  • Infrarød svejsning
  • Gaskonvektionssvejsning
  • Svejsning med varme
  • Højfrekvens svejsning
  • Varmeledning, stråling, konvektion, friktion
 • Afgørende faktorer for høj klæbeevne:

  • Materialeegenskaber
  • Lim
  • Limlag
  • Overflade (forbehandling)
  • Geometrisk design på det limede emne
  • Anvendelses- og belastningsforhold

  For at øge styrken på et limet emne, anbefales forbehandling af overfladerne, for at forbedre overfladeaktiviteten. Typiske metoder: 

  • Rengøring og affedtning af materialeoverfladen
  • Forøgelse af størrelsen på den mekaniske overfalde ved slibning eller sandblæsning (særligt anbefalet)
  • Fysisk aktivering af overfladen ved hjælp af flamme, plasma eller coronabehandling
  • Kemisk ætsning for at danne en defineret overflade
  • Påføring af primer

  Ved limning af plastmaterialer skal maksimale spændinger undgås og tryk-, tensions- eller forskydningsbelastning bør anvendes på sammenlimningen. Undgå bøjning af og træk i det sammenlimede. Designet skal om muligt tilpasses, således at det limede emne kan holde til et vist spændingsniveau.

 • Kemisk hæftning (klæbning) af komponenter giver en lang række fordele sammenlignet med andre hæftningsmetoder:

  • Jævn fordeling af spænding
  • Ingen skade på materialer
  • Ingen skævvridning af hæftende dele
  • Forskellige materialekombinationer kan hæftes
  • Samlingspunktet forsegles samtidigt
  • Det kræver færre komponenter

RETNINGSLINJER FOR BEARBEJDNING AF HALVFABRIKATA AF TEKNISK PLAST

 • Til bearbejdning af plastmaterialer/halvfabrikat kan almindelige, kommercielt tilgængelige maskiner fra træ- og metalindustrien anvendes, sammen med værktøjer fremstillet af HS-stål.

  I princippet er værktøjer med skær, som dem der anvendes til aluminium, velegnet, men vi anbefaler brug af specialværktøjer til plast, med en skarpere kilevinkel.

  Hærdede stålværktøjer bør ikke anvendes til bearbejdning af forstærket plast, på grund af de korte standtider og lange bearbejdningstider. I stedet anbefales brug af hårdmetal, keramiske værktøjer eller værktøjer med diamantspids. Ligeledes er rundsave, udstyret med savklinger med hårdmetaltænder, utrolig velegnet til at skære i plastmaterialer.

  Kun meget skarpe og fejlfri bearbejdningsværktøjer bør anvendes. På grund af plastens ringe varmeledningsevne skal der sikres god varmeafledning. Den bedste form for køling er varmeafledning gennem de spåner, der produceres under bearbejdning.

  Anbefalinger:

  • Brug værktøjer, der er specielt designet til plastmaterialer
  • Sørg for at have velegnet skæregeometri
  • Sørg for at værktøjerne er skarpe
 • Ved ekstruderingsprocessen er materialerne smeltet og presset i en cylinder, via en skruetransportør og derefter homogeniseret. Ved at anvende det tryk, der opstår i cylinderen – og ved hjælp af værktøj – kan man producere halvfabrikata i form af plader, rundstænger og emnerør, der er kalibreret via et kølesystem.

  Effekt:

  • Indvendig spænding kan udvikles
  • Fibre får en specifik retning (hvis tilstede)

  Ensinger har en bred produktportefølje af halvfabrikata plast til optimal maskinbearbejdning.

  Indvendig spænding:

  Trykket, der opstår under ekstruderingsprocessen, producerer en forskydning og flow af smeltet plastmasse. De halvfabrikata, som værktøjet producerer, køler langsomt fra randlaget mod midten. Plastmaterialernes lave varmeledningsevne medfører forskellige afkølingshastigheder. Hvor randene allerede er størknet, er der stadig flydende eller sammensmeltet plast i midten. Plastmaterialer bliver udsat for et typiske krympemønster. Under afkølingen forhindres midten af plasten i at komme i kontakt med det stive omkransene lag.

  Effekt ved den teknologiske proces:

  • Indvendige spændinger (i midten) skyldes den teknologiske proces
  • Halvfabrikata kan være svære at bearbejde
   • Risiko for revnedannelse og brud

   

  Mulige løsninger:

  • Materialespecifik afspænding for at minimere stress/spændinger i materialet
 • Dimensionsstabilitet skal tages med i overvejelserne, på hvert trin i processen, fra produktion af halvfabrikata plast til slutprodukt. Der er mange faktorer, som kan påvirke et emnes dimensionsstabilitet.

  Optagelse af fugt:

  • Plastmaterialer med lavere fugtoptagelse er generelt langt mere dimensionsstabile. Eksempelvis TECAFORM AH / AD, TECAPET, TECATRON, TECAPEEK
  • Plastmaterialer med høje fugtoptagelsesevne har en markant påvirkning af dimensionsstabilitet. Eksempelvis TECAMID, TECAST. Fugtoptagelse/-frigivelse medfører, at materialet svulmer op eller krymper, og afspænding kan anbefales forud for bearbejdning.

  Afspænding:

  • Indvendig eller "indefrosset" spænding har kun meget lille eller delvis indvirkning på det færdige emnes dimensionsstabilitet ved bearbejdning ved stuetemperatur, hvorved et dimensionsstabilt færdigt emne opnås.
  • Under opbevaring eller ved brug kan den "indefrosne" spænding bryde ud, hvilket medfører dimensionsændringer.
  • Særligt kritisk: brug af emner ved høje temperaturer, hvor spænding kan blive reduceret pludseligt, hvilket medfører ændring i form, skævvridning eller – i værste tilfælde – spændingsrevner, mens emnet er i brug.

  Varmetilførsel:

  • Alle processer, som udvikler varme i materialet, er kritiske, herunder f.eks.: afspænding, bearbejdning, brug ved høje temperaturer og sterilisering.
  • Temperaturer over glasovergangstemperaturern har en effekt på mikrostrukturen og dermed efterfølgende på krympning efter fornyet afkøling.
   • Krympning og skævvridning forekommer især ved asymmetriske emnegeometrier.
   • Delkrystallinske termoplastmaterialer udviser høj efterfølgende krympning (op til ca. 1,0 – 2,5 %), hvilket er kritisk i forhold til skævvridning
   • Amorfe termoplastmaterialer udviser kun lettere efterfølgende krymning (ca. 0,3 – 0,7 %) og er mere dimensionsstabile end delkrystallinske termoplastmaterialer
  • I mange tilfælde skal der tages højde for højere varmeudvidelse (i forhold til metal).

  Bearbejdning:

  • Sørg for god varmeafledning for at undgå punktvise temperaturstigninger
  • Ved bearbejdning med store spåndybder, kan det anbefales at mellemafspænde materialet, for at reducere udvikling af spændinger / stress i materialet
  • Plastmaterialer kræver højere produktionstolerancer end metaller
  • Undgå højere spændingspåvirkning ved vrid for at forhindre deformation
  • I forbindelse med fiberforstærkede materialer, skal der tages højde for ekstruderingsretning for halvfabrikata emnet
  • Ved bearbejdning skal en emnetilpasset metode vælges
 • Der er p.t. tendens til at tørbearbejde teknisk plast. Eftersom der i dag er tilstrækkelig erfaring inden for dette område, er det ofte muligt at bearbejde plastmaterialer uden brug af kølesmøremidler. Undtagelser for bearbejdning af termoplast er:

  • Dybe borehuller
  • Gevindskæring
  • Savning i forstærkede materialer

  Det er muligt at anvende en kølet snitflade, for at forbedre både overfladekvaliteten og tolerancerne på de bearbejdede emner. Desuden giver det mulighed for hurtigere fremføringshastigheder og dermed reducerede gennemløbstider.

  Maskinbearbejdning med kølemidler

  Sikring af køling kan gøres via chippen
  Fordel: samtidig køling og fjernelse af spåner fra arbejdsområdet

  Ved brug af trykluft

  • Brug af vandopløselige kølemidler
  • Kommercielt tilgængelige borevæsker og skæreolier kan også bruges
   • Forstøvet vand og trykluft er meget effektive metoder

  Maskinbearbejdning af amorfe plastmaterialer

  • Undgå brug af kølemidler:
   • Materialer, der er tilbøjelige til at danne spændingsrevner
  • Hvis køling er nødvendig:
   • Komponenterne skal skylles i rent vand eller isopropanol umiddelbart efter bearbejdning
   • Anvend velegnede kølemidler
  • Rent vand
  • Trykluft
  • Specielle smøremidler: information om velegnede smøremidler kan indhentes hos din smøremiddelleverandør

  Fordele ved maskinbearbejdning uden brug af smøremidler

  • Ingen rester af smøremidler på komponenterne
   • En fordel for komponenter, der anvendes inden for medicinal- eller levnedsmiddelindustrien (ingen migration)
   • Påvirkning af kølesmøremidler på materialet (opsvulmning, ændring af dimensioner, spændingsrevner, m.v.) kan undgås
  • Ingen interaktion med materialet
  • Forkert vurdering/behandling af operatøren undgås

  Bemærk

  • Køling er især vigtig ved bearbejdning uden brug af smøremidler for at opnå god varmeafledning!
 • Dimensionsstabile komponenter kan kun fremstilles af afspændt halvfabrikata. Ellers vil varmen, som genereres under bearbejdningen, uundgåeligt medføre frigivelse af spænding og skævvridning af komponenten.

  Ensingers halvfabrikata er i princippet altid udsat for en speciel afspændingsproces efter fremstilling, for at reducere den indvendige spænding, der dannes under fremstillingen. Afspændingen foretages i en speciel ovn, som recirkulerer luft, men afspændingen kan også foretages i en ovn med cirkulation af nitrogen eller i oliebad.

  Ved afspænding varmebehandles halvfabrikata, støbte komponenter eller færdigvarer. Produkterne bliver langsomt og jævnt opvarmet til en materialespecifik temperatur. Derefter følger en ventetid, hvis længde afhænger af materialet og dets tykkelse, så komponenten varmes ordentligt igennem. Efterfølgende skal materialet langsomt og jævnt køles ned til stuetemperatur.

  • Overskydende spændinger, som er opstået under produktion eller bearbejdning, kan i højere grad og næsten helt reduceres ved afspænding
  • Forøgelse af materialernes krystallinitet
  • Optimering af mekaniske materialeværdier
  • Dannelse af en jævn krystallinsk struktur i materialer
  • Delvis forbedring af kemikaliebestandighed
  • Reduktion af skævvridningstendens og dimensionsændringer (under eller efter bearbejdning)
  • Vedvarende forbedring af dimensionsstabilitet
 • Mellem afspænding kan være nyttigt ved bearbejdning af kritiske komponenter. Det gælder især:

  • Hvis der kræves snævre tolerancer
  • Hvis der skal produceres komponenter med tendens til skævvridning, grundet den ønskede form (asymetriske, snævre tværsnit, lommer og hulninger)
  • Ved fiberforstærkede/modificerede materialer (fiberretning har betydning for skævvridning)
   • Bearbejdningen medfører, at endnu større spændinger påføres komponenten.
  • Brug af stumpt eller uegnet værktøj:
   • Skaber spænding
  • Overdreven varmetilførsel til komponenten – grundet uegnede hastigheder og fremføringshastigheder
  • Høje spåntagningsvolumener – primært som følge af ensidig maskinbearbejdning

  Mellem afspænding kan være med til at reducere disse spændinger og mindske risikoen for skævvridning. I forbindelse hermed, skal man sørge for at sikre, at de ønskede dimensioner og tolerancer bliver overholdt:

  • Forud for mellem afspænding skal komponenterne først bearbejdes med en omtrentlig sikkerhedsmargen (grovbearbejdning), idet hærdning kan medføre, at komponenterne krymper
  • Derefter skal der foretages endelig dimensionering af komponenterne
  • Sørg for at understøtte komponenten godt under mellem afspændingen, for at undgå skævvridning
 • Varmebehandling har altid en direkte effekt på plastmaterialer og deres bearbejdning:

  • Afspænding
  • Bearbejdning (friktionsvarme)
  • Brug (driftstemperatur, sterilisering med varm damp)

  Delkrystallinsk plast

  • Afspændingsprocessen medføre udligning af materialeegenskaber: Øget krystallinitet, optimering af mekaniske egenskaber, forbedret dimensionsstabilitet, bedre kemikaliebestandighed
  • Bearbejdning kan medføre lokal overophedning som følge af friktionsvarme, som igen medfører mikrostrukturforandringer og efterfølgende krympning
  • TECAFORM er særligt kritisk i denne henseende, idet forkert bearbejdning kan medføre svær deformation og/eller skævvridning af emnet

  Amorfe plastmaterialer

  • Er mindre kritiske i forhold til efterfølgende krympning og skævvridning
 • Der kan bruges båndsav eller rundsav til at save i plastmaterialer, afhængigt af formen på emnet. Generelt genereres varme af værktøjet, når plastmaterialerne bearbejdes og dermed, er der større risiko for beskadigelse af materialet. Derfor skal man sørge for at bruge korrekt størrelse savklinge til hver form og materiale.

  Båndsave:

  • Mest velegnet til tilskæring af stænger og emnerør
  • Det anbefales at bruge underlægskiler
  • Skarpe og korrekt i satte savklinger skal anvendes for:
   • at alle spåner bliver fjernet
   • at undgå høj friktion mellem savklingen og materialet samt varmeopbygning
   • at undgå at savklingen bliver blokeret

  Fordele:

  • Varmen der genereres ved savning bliver godt afledt, takket være den lange savklinge
  • Båndsave har mange anvendelsesmuligheder til at skære lige, fortløbende eller varieret
  • Giver et godt savsnit

  Rundsave:

  • Primært beregnet til tilskæring af plader med lige kanter
  • Bordrundsave med optimal trækkraft kan anvendes til tilskæring af lige plader med en tykkelse på op til 100 mm
  • Savklingerne skal være forsynet med hårdmetaltænder
  • Brug en tilstrækkelig høj fremføringshastighed og tilstrækkelig tandafstand:
   • Medfører god spånafledning
   • Sætter sig ikke fast på savklingen
   • Forhindrer overophedning af plasten i savskæringen
   • Giver et pænt savsnit

  Anbefalinger:

  • Anvend en korrekt opspænding
   • Undgå vibrationer og ujævne skærekanter, som kan medføre brud
  • Meget hårde og fiberforstærkede materialer bør saves ved varme (forvarmet til 80 – 120 °C)
  • Savklinger af hårdmetal har gode slidegenskaber og giver en optimal overflade
 • Plastmaterialer kan bearbejdes på kommercielt tilgængelige drejebænke. For at opnå de bedste resultater skal der anvendes specielle plastskæreværktøjer.

  Skæreværktøjer:          

  • Anvend værktøjer med lille skæreradius
  • Bred skæreflade til sletspån af høj kvalitet
  • Knivlignende skæregeometrier til bearbejdning af fleksible emner
  • Anvend passende geometrier til opspænding
  • Særlig geometri på skærestålet
  • Skærediameter og polerede overflader

  Fordele:

  • Optimal og glat overflade
  • Reducereropbygning af overskudsmateriale på emnet

  Anbefalinger:

  • Vælg en høj skærehastighed
  • Anvend en spåntykkelse på mindst 0,5 mm
  • Trykluft er utrolig velegne til køling
  • Brug af støtteleje
   • Stabiliserer komponenten
   • Forhindrer deformation

  Fordele:

  • God afkøling af materialet
  • Forhindrer flow af spåner, hvilket kan opstå hos nogle plastmaterialer. Forhindrer afbrydelse og rotation af den skærende del af værktøjet
 • Ved boring skal man især være opmærksom på plastens isolerende egenskaber. Disse kan forårsage hurtig varmeopbygning i plasten (især delkrystallinske plastmaterialer) under boringen - især hvis boredybden er mere end det dobbelte af diameteren. Dette kan medføre "smøring" af boret og indvendig udvidelse af og trykspænding i emnet (især hvis der bores i midten af runde profiler). Spændingsniveauerne kan være høje nok til at forårsage skævvridning, manglende dimensionsstabilitet, brud og revner i den færdige komponent eller emnet. Korrekt bearbejdning af materialet vil forhindre dette.

  Værktøjer:

  • Velslebne kommercielt tilgængelige HM oh HS-bor er normalt tilstrækkeligt
  • Anvend synkronboring:
   • Reduceret friktion og forhindring af varmeopbygning

  Anbefalinger:

  • Anvend et kølemiddel
  • Hyppig tilbagetrækning af boret for fjernelse af spåner og ekstra køling
  • Undgå brug af manuel fremføring for at sikre, at boret ikke kommer i klemme og emnet revner

  Anbefales til boring af huller med små diametre (< 25 mm)

  • Anvend bor til stål (HS-bor)
  • Anvend spiralbor
  • Snoede skær på 12 – 25°:
   • Meget svag stigning
   • Giver god spånafgang
  • Hyppig fjernelse af boret (afbrudt boring)
   • Bedre fjernelse af spåner og forhindring af varmeopbygning
  • Til emner med tynde sider anbefaler vi:
   • Høje skærehastigheder
   • Vælg om muligt en neutral (0°) spånvinkel for at undgå at boret sætter sig fast i emnet og dermed river boret ud, og/eller at emnet bliver løftet ud af boret

  Anbefales til boring af huller med store diametre (> 25 mm)

  • Foretag prøveboring med store borehuller
  • Vælg en forboret diameter på højst 25 mm
  • Foretag efterbehandling med det samme med en indvendig fræser
  • Boring i lange profilsektioner skal kun ske fra en side
   • Ved boring af huller, der mødes i midten (bilateral boring), kan der opstå utilsigtet spænding eller afrivning
  • I ekstreme tilfælde/ved forstærkede materialer kan det anbefales at foretage boringen på en forvarmet komponent ved ca. 120 °C (opvarmningstid ca. 1 time pr. 10 mm tværsnit)
   • For at sikre dimensionsnøjagtighed skal bearbejdning finde sted, efter emnet er kølet helt ned
 • Plast kan fræses på almindelige bearbejdningscentre. Bearbejdningen kan udføres ved hjælp af værktøjer med tilstrækkelig plads til spånafledning, for at sikre at spånerne kan slippe ud og overophedning undgås således.

  Værktøjer:

  • Velegnet til termoplast
   • Kærvfræser
   • Planfræser
   • Cylinderfræser
   • Enkeltfræsere
   • Knivhoveder
  • Enkeltfræsere
   • Fordele:
   • Optimeret fræsning
   • Høj overfladekvalitet med god spånafledning med det samme

  Anbefalinger:

  • Høj skærehastighed og medium fremføringshastighed
  • Korrekt montering:
   • Hurtig overfladebearbejdning og høj spindelhastighed ved korrekt opspænding, medfører bedre overfladekvalitet.
  • Tynde emner kan fastgøres til arbejdsplanet ved hjælp af sugekopper eller dobbeltklæbende tape
  • Endefræsning er mere økonomisk end kantfræsning af flade overflader
  • Ved kantfræsning skal værktøjerne have mere end to skær, for at minimere vibrationer, som følge af det støre antal skær, og plads til afledning af spånrummet skal være tilstrækkeligt dimensioneret
 • Planering med høvl og planering ved fræsning er spåntagende metoder med geometrisk bestemt bearbejdning, som anvendes til at opnå bestemte dimensioner, jævne overflader, hulninger eller profiler (ved hjælp af profilfræsning).
  Ved planering med høvl bliver et lineært materiale flyttet hen over overfladen ved hjælp af en høvlemaskine. Ved planering med fræsning bliver overfladen derimod bearbejdet ved hjælp af et fræsehoved. Begge processer er velegnet til fremstilling af jævne og/eller lige overflader på halvfabrikata. Den primære forskel er, at udseendet på overfladerne er forskellige (overfladestruktur, glans).

   

  Høvling og fræsning hos Ensinger

  • Ensingers løsning omfatter både høvling og fræsning af halvfabrikata
  • Plader > 600 mm kan alene bearbejdes ved hjælp af fræsning
  • Plader < 600 mm kan bearbejdes med både høvl og fræser
  • Små tilskæringer bearbejdes ved hjælp af planering med høvl
 • Gevind laves bedst i teknisk plast ved hjælp af fræseværktøjer.

  Værktøjer

  • Fræseværktøjer anbefales
  • Gevindbakker anbefales ikke

  Anbefalinger

  • Snittapper skal ofte have en margen (afhængigt af materiale og diameter, på ca.: 0,1 mm)
  • For at undgå kværning af gevindet må der ikke vælges en fremføringshastighed/tilspænding, der er for høj
 • Slibekvaliteten påvirkes af:

  • Slibemaskinen
  • Værktøjet der anvendes
  • Slibemiddel
  • Slibeprocessens parametre
  • Materialet der bliver bearbejdet
  • Hvor rette halvfabrikata er

  Særligt afgørende arbejdsparametre:

  • Slibehastighed
  • Fremføringshastighed
  • Fremføringshastighed på det roterende materiale

  Optimalt indstillede maskiner og det rette valg af parametre til det pågældende materiale sikrer, at der opnås rigtig god overfladekvalitet med mindst mulig ruhed, diametertolerancer på op til h9, samt afrunding og udjævning.

  Slibeteknik Ensinger

  Vi kan slibe rundstænger og emnerør. Takket være den høje overfladekvalitet og snævre tolerancer er rundstænger nemme at bearbejde og velegnet til fortløbende produktionsprocesser.

 • For at opnå god overfladekvalitet skal nedenstående retningslinjer for bearbejdning følges:

  Værktøjer

  • Værktøj beregnet til plastmaterialer skal anvendes
  • Værktøj skal være slebet og jævnt (slebet skær). Et uskarpt skær kan medføre øget varmedannelse, hvilket medfører deformation og varmeudvidelse
  • Værktøjerne skal indstilles, så det kun er skæret, der kommer i kontakt med plasten

  BEArbejdningsmaskine

  • Fejlfri færdige overflader af høj kvalitet kan kun opnås med bearbejdning ved lav vibration

  Materiale

  • Anvend afspændt materiale med lav intern stress (halvfabrikata fra Ensinger er normalt afspændt)
  • Bemærk plastegenskaberne (varmeudvidelse, lav styrke, ringe varmeledningsevne, m.v.)
  • På grund af den lille materialestivhed skal emnet være tilstrækkeligt understøttet og ligge så fladt som muligt på den understøttende overflade, for at undgå vridning og overskridelse af accepterede tolerancer

  Køling

  • Anvend kølemidler til processer, der medfører høj varmeudvikling (såsom boring)
  • Anvend velegnede kølemidler

  Anbefalinger

  • Tryk ved opspænding skal minimeres, idet det kan medføre deformation og trykmærker på emnet
  • Vælg passende parametre til bearbejdningsprocessen
  • Sørg for at holde en moderat fremføringshastighed
  • Vælg en høj skærehastighed
  • God spånafgang er nødvendig for at undgå overbelastning af værktøj
  • Sørg for, at spåntagningen er jævn på alle sider for at undgå skævvridning
 • Typisek afgratningsmetoder til teknisk plast:

  Manuel afgratning

  • Mest almindelige afgratningsmetode
  • Fleksibel, men mest arbejdskrævende løsning
  • Visuel undersøgelse af emnet kan foretages samtidigt

  Afgratning ved hjælp af stråle

  • En stråle af slibemiddel ved højtryk anvendes på emnets overflade. Almindelige sandblæsningsmetoder: sand, glaskugler, soda, tøris og kvartssand
  • Anvendes desuden som overfladebehandling

  Cryogen afgratning

  • Fjernelse af grater ved temperaturer på omkring -195 °C ved hjælp af stråle eller tromletørring af emnerne
  • Almindelig brugte kølemidler: flydende oxygen, flydende kuldioxid, tøris
  • Lavere temperaturer medfører materialeskørhed og -hårdhed (polymerer)

  Afgratning ved hjælp af flamme

  • Afgratning ved hjælp af åben ild
  • Fare: der kan forårsages skade på emnet på grund af høj varme

  Afgratning ved hjælp af varm luft

  • Graten smelter under varmepåvirkningen
  • Meget sikker og kontrollerbar proces
  • Undgå skade eller skævvridning af emnet med styring af plastspecifik proces

  Afgratning ved hjælp af infrarøde stråler

  • Kan sammenlignes med afgratning ved hjælp af varm luft, men en infrarød varmekilde anvendes til opvarmning i stedet for varm luft

  Polering

  • Behandling af emnerne med slibemidler i roterende/vibrerende maskiner

Mest almindelige fejl

 • Overflade er begyndt at smelte

  • Uskarpt værktøj
  • Skærevinkler er forkerte
  • Utilstrækkelig køling

  Ru overflade

  • Fremføringshastighed for høj
  • Værktøj forkert slebet
  • Skærerne ikke slebet

  Skæremærker

  • Værktøjsfriktion under tilbagetrækning
  • Grat på værktøj

  Konkave eller konvekse overflader

  • Skærevinkel for stor
  • Værktøj ikke lodret i forhold til spindel
  • Værktøj skævt
  • Fremføringshastighed for høj
  • Værktøj placeret over eller under midten

  "Stumper" eller grater i bunden af snitfladen

  • Skærevinkel ikke stor nok
  • Uskarpt værktøj
  • Fremføringshastighed for høj

  Grater på den udvendige diameter

  • Uskarpt værktøj
  • Intet mellemrum foran skærediameter
 • Overflade er begyndt at smelte 

  • Skærediameter for lille i forhold til værktøjsholder
  • Skærevinkler ikke korrekte
  • Fremføringshastighed for lav
  • Spindelhastighed for høj

  Ru overflade

  • Fremføringshastighed for høj
  • Forkert frihøjde
  • Skarpt punkt på værktøj (mindre radius på værktøjsspidser er påkrævet)
  • Værktøj ikke monteret i midten

  Grat på hjørner af skærekant 

  • Intet mellemrum foran skærediameter
  • Uskarpt værktøj
  • Skærevinkler ikke korrekte
  • Ingen vinkel på værktøjet

  Revner eller afskalning i hjørnerne

  • For stor skærevinkel på værktøjet
  • Værktøjets bearbejdning er for hårdt til materialet)
  • Uskarpt værktøj
  • Værktøj monteret under midten
  • Skarpt punkt på værktøj (mindre radius på værktøjsspidser er påkrævet)

  Hakker i materialet

  • For stor radius omkring værktøjets planfræser
  • Værktøj ikke tilstrækkeligt fastmonteret
  • Materialet er ikke tilstrækkeligt opspændt / fikseret
  • For få skær i forhold til fremføringshastighed (skær 2 gange i stedet)
 • Koniske borehuller

  Mulige årsager:

  • Forkert slebne bor
  • Utilstrækkelig frigang/frihøjde
  • Fremføringshastighed for høj

  Brændt eller smeltet overflade

  Mulige årsager:

  • Brug af uegnede bor
  • Forkert slebne bor
  • Fremføringshastighed for lav
  • Uskarp bor
  • Område for tykt

  Overflade deler sig

  Mulige årsager:

  • Fremføringshastighed for høj
  • For meget frigang/frihøjde
  • For stor bøjning (tyndt område som beskrevet)

  Hakker i materialet

  Mulige årsager:

  • For meget frigang/frihøjde
  • Fremføringshastighed for lav
  • Borefremspring for stort
  • For stor bøjning (tyndt område som beskrevet)

  Fremføringsmærker eller skruelinjer på indvendige diameter

  Mulige årsager:

  • Fremføringshastighed for høj
  • Boring ikke centreret
  • Borespids ikke i midten

  Overdimensionerede borehuller

  Mulige årsager:

  • Borespids ikke i midten
  • Område for tykt
  • Utilstrækkelig frigang/frihøjde
  • Fremføringshastighed for høj
  • Borevinkel for stor

  Underdimensionerede borehuller

  Mulige årsager:

  • Uskarpt bor
  • For meget frigang/frihøjde
  • Borevinkel for lille

  ikke centrerede borehuller

  Mulige årsager:

  • Fremføringshastighed for høj
  • Spindelhastighed for lav
  • Boret trænger for langt ind i næste emne
  • Stikstål efterlader "stump", hvilket bøjer boret
  • Område for tykt
  • Indledende borehastighed for høj
  • Bor ikke monteret i midten
  • Bor ikke korrekt slebet

  Grat efterladt efter afskæring

  Mulige årsager:

  • Uskarpe bor
  • Boret trænger ikke helt igennem emnet

  Boret bliver hurtigt sløvt

  Mulige årsager:

  • Fremføringshastighed for lav
  • Spindelhastighed for lav
  • Utilstrækkelig smøring på grund af køling

Bearbejdning

 • Ved bearbejning af kulfiber- og glasfiberforstærket plast skal følgende forhold tages i betragtning:

  Værktøjer

  • Anvend hårde stålværktøjer (carbidstål K20) eller ideelt polykrystallinske diamantværktøjer (PCD)
  • Anvend meget skarpe værktøjer
  • Regelmæssig kontrolinspektion af værktøjer som følge af materialernes slibeeffekter

  Fiksering af halvfabrikata

  • Fiksering i ekstruderingsretning (højeste trykstyrke)
  • Anvend lavest muligt tryk

  Forvarming

  • Forvarming af halvfabrikata anbefales for videre bearbejdning af disse

  Bearbejdning

  • Jævn fly cutting af dobbeltsidige kantområder på halvfabrikata:
   • Ideelt skal hver fly cutting-proces have en maks. skæredybde på 0,5 mm
   • Giver mere homogen spændingsbelastning i halvfabrikata
   • Medfører højere emnekvalitet
 • Delkrystallinske, uforstærkede materialer TECAFORM AH / AD natur, TECAPET hvid og TECAPEEK natur  er meget dimensionsstabile materialer med afstemte mekaniske egenskaber. Disse materialer er utrolig nemme at bearbejde og har tendens til at producere korte flager. De kan bearbejdes med meget høj output- og fremføringshastighed.

  Men det er vigtigt så vidt muligt at sikre lav varmetilførsel , idet TECAFORM og TECAPET især har stor tendens til at krympe efter bearbejdning med helt op til ca. 2,5 %. Bøjning kan forekomme som følge af lokal overophedning. Med hensyn til ovennævnte materialer kan der opnås meget lav overfladeruhed med optimerede bearbejdningsparametre.

 • Polyamider såsom TECAST T natur, TECAMID 6 natur og TECAMID 66 natur, har tendens til naturligt at have meget sprøde egenskaber – dette kan også kaldes en "freshly moulded" tilstand. Som følge af deres kemiske opbygning har polyamider tendens til at absorbere fugt - denne egenskab giver polyamider deres utrolig gode balance mellem sejhed og styrke.

  Fugtoptagelsen via overfladen giver stort set konstant fordeling af vand over hele tværsnittet hos små halvfabrikata dimensioner og komponenter. I tilfælde af større halvfabrikata (især rundstænger/plader med en diameter/tykkelse på 100 mm. og op) reduceres fugtindholdet udefra og ind mod midten.

  I det mest ugunstige tilfælde er midten sprød og hård. Ud over indvendig spænding produceret ved ekstrudering kan bearbejdning medføre en vis risiko for dannelse af spændingsrevner.

  Man skal huske på, at fugtoptagelsen kan ændre materialets dimensioner. Der skal tages højde for denne "opsvulmning" ved bearbejdningen og designet af komponenter, der er fremstillet af polyamid. Fugtoptagelsen (konditionering) af halvfabrikata spiller en vigtig rolle i forbindelse med bearbejdning. Især komponenter med tynde vægge (op til ~10 mm) kan absorbere op til 3 % fugt. Som tommelfingerregel:

  En fugtoptagelse på 3 % forårsager en dimensionsændring på ca. 0,5 %!

  Bearbejdning af TECAST T natur:

  • har tendens til at producere korte spåner.
  • er derfor god til bearbejdning

  Bearbejdning af TECAMID 6 natur og TECAMID 66 natur:

  • Danner et flow af spåner:
  • Hyppigere fjernelse af spåner fra værktøjet/emnet kan være nødvendig
  • Vigtigt for at generere spåner, der falder af, når de meget korte, og for at undgå nedbrud under bearbejdningen:
   • Ideelle maskinbearbejdningsparametre:
   • valg af egnede værktøjer

  Generelt anbefaler vi forvarmning op til 80 – 120 °C ved større emner (f.eks. rundstænger > 100 mm og plader med en vægtykkelse på > 80 mm) samt bearbejdning tæt på center, for at undgå spændingsrevner under bearbejdningen.

 • TECANAT, TECASON, TECAPEI er amorfe materialer, der har stor tendens til at danne spændingsrevner ved kontakt med aggressive medier, såsom olie og fedt. Desuden indeholder køle- og smøremidler ofte stoffer, der kan forårsage spænding i materialet. Brug af køle- og smøremidler bør derfor så vidt muligt undlades ved bearbejdning af disse materialer eller brug f.eks. et vandbaseret middel.

  Materialespecifikke bearbejdningsparametre bør videst muligt anvendes.

  • Sørg for, at fremføringshastigheden ikke er for høj.
  • Undgå højtryk
  • Undgå for stor spænding
  • Det anbefales at vælge en højere rotationshastighed
  • Anvend tilstrækkelig skarpe værktøjer

   

  Punkter der skal overholdes i forhold til konstruktionsdesign

  • Konstruktionsdesign skal tilpasses amorfe materialer
  • Undgå forskydning (i konstruktion og bearbejdning)
  • Design kanter/geometrier iht. materialetype (det anbefales at vælge inderkanter der er lettere buet)

  Materialerne kan anvendes til fremstilling af meget dimensionsstabile komponenter med snævre tolerancer, hvis der tages højde for egnede bearbejdningsparametre.

 • Materialer indeholdende en PTFE komponent (f.eks. TECAFLON PTFE, TECAPEEK TF, TECAPEEK PVX, TECATRON PVX, TECAPET TF, TECAFORM AD AF) udviser ofte en lidt lavere mekanisk styrke.

  Som følge af indholdet af PTFE skal der tages højde for flere aspekter ved bearbejdningen:

  • Materialer har tendens til ikke at kunne følge med det skærende værktøj
   • Der kommer en udpræget stigning i overfladeruhed (hårdannelse, toppe, ujævn overflade)
  • Undgå dobbelt bearbejdning
   • Medfører også mere rå overflader
  • Yderligere slutbearbejdning kan være nødvendigt for at opnå ønsket overfladekvalitet
  • Afgratning er desuden ofte nødvendig
 • TECASINT produktgruppe 1000, 2000, 3000, 4000 og 5000 kan bearbejdes under tørre eller våde forhold ved hjælp af almindelige standard metalbearbejdningsmaskiner.

  Værktøjer

  • Anvend hærdede metalværktøjer
  • Værktøjer med samme skærevinkel som til alumimumbearbejdning er meget velegnede
  • Til TECASINT produkter tilsat en høj andel af glasfiber og glasperler, anvendes værktøjer med diamant eller keramisk materiale

   Bearbejdning

  • Høje skærehastigheder og lave fremføringshastigheder kombineret med tørbearbejdning forbedrer resultaterne
  • Vådbearbejdning øger skæretrykket og fremmer dannelse af grater, men anbefales til forlængelse af værktøjets standtid
  • Samtidig fræsning forhindrer dannelse af grat og fordybninger
  • Mellem afspænding er normalt ikke nødvendig

  Som følge af polyimiders øgede tendens til fugtabsorption, anbefales det at forsegle disse komponenter med en vakuumfilm, for at undgå dimensionsændringer og sikre høj kvalitet. Forseglingen bør åbnes lige før brug.

 • TECATEC er en komposit baseret på polyaryletherketon tilsat 50 og/eller 60 % kulfiberstof. Bearbejdning af TECATEC er væsentligt mere kompleks end bearbejdning af produkter forstærket med korte fibre. Grundet materialets lagdelte struktur, kan forkert bearbejdning have forskellige effekter:

  • Kantspåner
  • Delaminering
  • Optreveling
  • Gennembrydning af fibre

  Derfor skal bearbejdning af sådanne materialer afgøres fra gang til gang, afhængigt af den pågældende komponent.

  Design på halvfabrikata

  TECATEC's egnethed til et bestemt anvendelsesområde og kvaliteten af det færdige emne, afhænger primært af placeringen af emnet i halvfabrikata. I udviklingsfasen er det vigtigt af fiberretningen overvejes, især i forhold til belastningstype (træk, tryk, bøjning) på emnet og den efterfølgende bearbejdning.

  Bearbejdningsværktøjer og værktøjsmaterialer

  For længere levetider på værktøjer anbefaler vi, at der anvendes

  • PCD værktøjer (polykrystallinsk diamant)
  • Keramiske værktøjer
  • Titatiumlegerede værktøjer
  • Værktøjer med funktionslegeringer (plasmateknologi)

  Ud over længere levetider, er disse værktøjer med til at minimere tryk på materialet.

  • Vælg en moderat skarphed
  • Sørg for, at der er god balance mellem overfladekvalitet (med meget skarpe skær) og værktøjer (kortere skæreblade)
  • Design skæreprogrammet, så fibrene skæres, ellers er der risiko for, at fibrene flosser
  • Som følge af den høje slibende effekt ved kulfibre er det nødvendigt at udskifte TECATEC værktøjer jævnligt
   • Undgå for meget varmetilførsel og vridning på grund af sløve værktøjer

  Bearbejdning

  • Der er større risiko for dannelse af spåner og grat under bearbejningsprocessen, hvis fibrene løber parallelt med det vævede stof, end hvis bearbejningen sker på tværs af det vævede stof
  • For snævrere tolerancer kan emnerne også afspændes flere gange under bearbejdningen
  • Som følge af det højere fiberindhold kan god varmefordeling i emnet forventes. Derfor anbefaler vi, at materialet bearbejdes uden brug af smøremidler

  Bearbejdning og værktøjsparametre

  Vi anbefaler, at der tages højde for følgende parametre:

  • Undgå brug af højt tryk
  • Meget høje spidsvinkler (150 – 180°)
  • Meget lave fremføringshastigheder (ca. < 0.05 mm/min>)
  • Høje skærehastigheder (ca. 300 – 400 mm/min)

  Disse oplysninger er ment som hjælp til bearbejdning af TECATEC. Detaljerede oplysninger varierer, afhængigt af det enkelte tilfælde.

Køb og levering

 • Vores virksomhed lægger stor vægt på grundig behandling af kundereklamationer. I tilfælde af reklamationer bestræber vi os derfor på at lære af vores fejl. Vi underkaster vores produkter og processer kritisk gennemgang og foretager grundige tests. For at sikre, at vi drager de rette konklusioner i forhold til kundereklamationer, er vi afhængige af hjælp fra kunden. Det er vigtigt, at vi har alle relevante oplysninger til rådighed. I tilfælde af reklamationer, der er svære at beskrive, skal der helst fremlægges et billede eller en prøve, for at vi kan vurdere sagen. Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål til behandling af kundereklamationer.