UV bestandige plastmaterialer

Plastmaterialer, der anvendes udenfor, kan være udsat for kraftige vejrpåvirkninger. Udendørs anvendelse kræver ofte vejrbestandige plastmaterialer, der kan modstå den negative effekt, som UV stråling kan have på plastmaterialers visuelle fremtræden og mekaniske egenskaber.
Det er normalt en god idé, at plastmaterialer, som skal være vejrbestandige, er rimelig UV bestandige, fordi UV stråling kan have stor indvirkning på materialer, der anvendes og udsættes for vejrlig.

Naturligt UV resistent plast udviser typisk ikke ændringer i udseende, som f.eks.:

  • Gulning af plast
  • Blegning af plastoverflader og
  • Dannelse af spændingsrevner

Der forekommer heller ikke ændringer i de mekaniske egenskaber, herunder:

  • Dannelse af skørhed
  • Reduceret styrke, elasticitet og hårdhed
  • Dannelse af spændingsrevner

Plastmaterialers UV bestandighed opnås normalt ved tilsætning af forskellige additiver, såsom UV stabilisatorer, sort farve (typisk kønrøg) eller overfladebeskyttelsesmidler (såsom maling eller metallisering). Tilsætning af kønrøg er den billigste og typisk mest effektive måde at fremstille UV bestandige plastmaterialer på. Desuden kan fluorholdige polymerer, såsom PTFE og PVDF, vise sig at have særlig god naturlig UV bestandighed. 


  • Blegning af plastoverflader