Plastmaterialer med resistens overfor lave temperaturer

Det meste tekniske plast er normalt anvendeligt ved temperaturer under frysepunktet, men i hvor høj grad dette er tilfældet, afhænger primært af materialet og de specifikke anvendelsesforhold. 

På grund af de specifikke egenskaber ved termoplast er det svært at fastsætte en nedre temperatur grænse, tydeligt defineret ved hjælp af standard testmetoder. Når termoplast anvendes under forhold, hvor temperaturen stiger, er der en række specifikke fysiske egenskaber, såsom glasovergangstemperaturen (Tg) og krystalllinsk smeltepunkt (Tm), som har stor indflydelse på de mekaniske egenskaber og levetiden. Ved at bruge standardtests er det muligt at evaluere det permanente tab af egenskaber, som følge af termisk ældning og oxidering.

Omvendt, når temperaturen falder, er der ikke nødvendigvis noget permanent tab af egenskaber, grundet eksponeringen overfor lave temperaturer. Selvom der generelt ses forøgelse af stivhed og reduktion i slagstyrke, vil egenskaberne normalt vende tilbage til “normal”, når materialet varmes op igen. 

Det er vigtigt at  skelne mellem amorfe og delkrystallinske termoplastmaterialer. Amorfe materialer må ikke udsættes for mekanisk slid under temperaturer, som  overstiger glasovergangstemperaturen (den temperatur hvorved polymere omdannes fra hård til bøjelig tilstand), idet den mekaniske styrke aftager drastisk. Delkrystallinske materialer kan omvendt stadig udvise mekanisk styrke ud over glasovergangstemperaturen, grundet tilstedeværelsen af krystallinske områder i polymeren. 
Ved både delkrystallinsk og amorf termoplast er en driftstemperatur i den negative del af skalaen ikke præcist defineret og afhænger i høj grad af den faktiske anvendelse, hvorfor denne temperatur kun kan fastlægges ved reel afprøvning.

Men mange års anvendelse af polymerer giver en rimelig indikation af den nedre anvendelsestemperatur for hvert enkelt materiale, som beskrevet i tabellen over Ensingers materialer.

Effekten af de negative driftstemperaturer er i høj grad påvirket af den type mekanisk belastning, der forekommer under brug: slag eller vibrationer kan medføre for tidlige komponentfejl.

Materialer, der er blevet modificeret ved hjælp af forstærkende fibre, har tendens til at udvise mere skrøbelige egenskaber. Modificering med fyldstoffer skal derfor overvejes mere kritisk ved anvendelse under lave temperaturer.

Når det kommer til minusgrader, ned til -200 °C og derunder, er det kun meget få polymerer, der kan bruges. Disse “lavtemperaturpolymerer” omfatter: