Plast til flyinteriør anvendelser

FAR 25.853 testet og flammeresistent

Plast er en god løsning, når der skal reduceres i forbruget af brændstof, takket være en vægt, som er lavere end for metal.
For at kunne anvendes til flyinteriør, skal interiør materialer opfylde flere tekniske krav, som er udformet, for at kunne begrænse konsekvenserne af brand i kabinen samt sikre et fornuftigt sikkerhedsniveau for passagererne. For at sikre brandbeskyttelse i fly, stiller Federal Aviation Administration (FAA) krav om forskellige procedurer for brandtest (såsom FAR 25.853), for at kunne dokumentere, at flymaterialer imødekommer specifikke performance kriterier, i forbindelse med at materialet udsættes for varme eller flammer.

Hvis man ser på standardsortimentet af plast halvfabrikata, imødekommer high performance materialer, såsom PEEK, PEI, PPS, typisk kravene til flammeresistens, uden at være modificerede; hvorimod, standard materialer såsom PA sædvanligvis ikke imødekommer disse krav, uden at være blevet modificeret med specielle additiver.

Dette er årsagen til, at vi har udviklet flere nye termoplast produkter med et flammehæmmende additiv: disse materialer er designet til at imødekomme de typiske krav til flyinteriør og kan være et mere økonomisk alternativ til high performance materialer, når høj mekanisk performance eller temperaturresistens er krævet.

Disse nye flyinteriørmaterialer er testet i henhold til FAR 25.853 og er:

Vi tilbyder halvfabrikata plastprodukter i form af stænger, plader og rør og har et stort lagersortiment. Det er også muligt at producere kundetilpassede løsninger.

TECAMID 6 FRT natural

TECAMID 6 FRT er en PA 6, som er modificeret, så materialet er brandhæmmende. Denne nylontype kombinerer gode slid- og glide egenskaber med høj styrke…

TECAMID 66 GF15 FR black

TECAMID 66 GF15 FR black er en specielt formuleret glasfyldt 66 nylon plast, som er designet til brug i design af flyinteriør.

TECANYL VH2 black

TECANYL VH2 black er en specielt formuleret PPE plast designet til brug for flyinteriør.

HIGH PERFORMANCE PLAST med cERTIFIkat for brændbarhed

Vi har også testet flere high performance termoplasttyper for brændbarhed: 

Testet i henhold til enten 60 sekunder vertikal brændbarhed teststandard eller en 12 sekunder vertikal brændbarhed teststandard, samt røgudledning og toksicitet. Varmeudledningstests kan også gøres, hvis ønsket.

Vi tilbyder et stort sortiment af materialer, der skal dække kravene til forskellige anvendelser i flyinteriør, såsom sæder, belysning, kabys- eller cockpitudstyr.
Ved at dele disse omfattende testresultater med vores kunder, giver disse "klar til at bruge" materialer mulighed for mange nye anvendelser og designforbedringer i kommerciel flyinteriør samt i VIP flyinteriør.

Brand, røgtæthed og flammetest

Flyinteriør materialer, tiltænkt brug i flykabinemiljøer skal overholde bestemte brændbarhedskrav. 

Det er den aktuelle position af parten i flyet som afgør, om brændbarhedstesten eller hele FST kræves (Fire, smoke and toxicity) test (detaljeret nedenfor):

  • Brændbarhedstest i form af 60 sekunder eller/og 12 sekunder vertikal brandtest
  • Røgdensitetstest / røgudledning
  • Forbrændingstoksicitet
  • Varmeudledning
  • Brændbarhed i henhold til 15 sekunders lodret brandtest

Ensingers brændbarhedstest til plast indikerer altid den testede tykkelse og vil svare til den tyndest tilladelige vægtykkelse på det færdigbearbejdede plastemne. Se venligst materiale datablade, for verificering af, hvilken test er gennemført for et specifikt materiale. Testcertifikater for brændbarhed er tilgængelige i forbindelse med afgivelse af ordre.

Testresultaterne for vores plastmaterialer er et fint supplement man, som kunde, kan bruge, for at indikere potentielle resultater, når der skal laves endelige FST test på bearbejdede emner eller efterfølgende samlinger. Det giver dem mulighed for, hurtigt og sikkert, at udvælge det rigtige materiale til en given anvendelse
Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål og kan foretage yderligere tests, hvis ønsket: for eksempel, kan der udføres brændbarhedstest på andre tykkelser, hvis påkrævet.

far 25.853 og jar 25.853

Kravene til brug af materialer indenfor flyindustrien og specielt til flyinteriør er meget ens over hele verden og er beskrevet meget klart af forskellige regulatoriske bureauer. Her følger en opsummering af relaterede bureaubeskrivelser.
Flylovgivning defineres hovedsageligt af 2 standarder, som er sammenlignelige:
  • i USA : FAR (Federal Aviation Regulation), som er en del af titel 14 i CFR (Code of Federal Regulations), udstedt af FAA (Federal Aviation Administration)
  • i EU : CS (Certification Specifications) eller JAR (tilsvarende FAR, men europæisk dækkende), udstedt af EASA (European Aviation Safety Agency)
Store kommercielle fly er dækket af sektion/part “25” for begge standarder; Flyinteriør er dækket af sektion “853”. Vi refererer derfor til “FAR 25.853”, JAR 25.853”, “JAR-25, § 25.853”, “FAR Part 25, § 25.853”,  “14 CFR Part 25.853”, “CS 25.853”


For at kunne definere mere detaljerede instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger, har flere flyfremstillere individuelt udarbejdet deres egen interne dokumentation, som alle  har et indhold svarende til kravene i FST.

  • BSS : « BOEING SAFETY STANDARD » 
  • AITM : « AIRBUS INDUSTRIE TEST METHOD »; AITM er samlet i dokumentet « AIRBUS DIRECTIVE» ABD0031
 
De forskellige tests er beskrevet i Appendix F, FAR/CS 25.
Alle materialer skal bestå den vertikale brændbarhedstest. Nogle flyinteriør komponenter, såsom loft, vægpaneler, skillevægge, kabysstruktur, store kabinetter eller kabineopbevaringsrum skal også bestå røgemission og toksicitetstests, såvel som varmeudledningstests.

Korrespondance mellem FAR 25.853, AIRBUS og BOEING STANDARDer

Den følgende tabel oplister korrespondancen på testmetoderne mellem FAR 25.853, AITM og BSS.

Testbeskrivelse

FAR 25.853 

Airbus ABD 0031    
specifikation 

Boeing
specifikation

Brændbarhed
60 sekunders Vertikal

FAR Part 25, § 25.853 (a) og Appendix F, Part I, para. (a)(1)(i)

 AITM 2.0002A  BSS 7230 F1
Brændbarhed
12 sekunders Vertikal

FAR Part 25, § 25.853 (a) og Appendix F, Part I, para. (a)(1)(ii)

 AITM 2.0002B  BSS 7230 F2
Brændbarhed
15 sekunders Horisontal   

FAR Part 25, § 25.853 (a) og Appendix F, Part I, para. (a)(1) (iv)  

 AITM 2.0003  BSS 7230 F3
 

FAR Part 25, § 25.853 (a) og Appendix F, Part I, para. (a)(1) (v)

   BSS 7230 F4
 Varmeudledning

FAR Part 25, § 25.853 (d) og Appendix F, Part IV

 AITM 2.0006  BSS 7322
 Røgtæthed

FAR Part 25, § 25.853 (d) og Appendix F, Part V

 AITM 2.0007A & B  BSS 7238
 Forbrændingstoksicitet N/A  AITM 3.0005  BSS 7239


Downloads

Rum- og luftfart: Løsninger til interiør anvendelse i luftfartsindustrien

Ensinger har produkt- teknisk- og designekspertise der sikrer data i henhold til rum- og luftfart regulativer, dette gør at vi kan levere komplette løsninger.