Plast för flygplansinredning

FAR 25.853 testad och flambeständig

Plast är en bra lösning för att minska bränsleförbrukningen tack vare sin låga vikt jämfört med metaller.
För att överväga användandet av plast i flygplansinredning måste materialet uppfylla flera tekniska krav för att begränsa följderna vid brand i kabinen och upprätthålla rimliga säkerhetsnivåer för passagerarna.
För att säkerställa brandskydd i flygplan kräver Federal Aviation Administration (FAA) olika brandprovningsprocedurer (så som FAR 25.853) för att visa att materialet uppfyller specifika prestandakriterier när de utsätts för värme eller eld.
När vi tittar på standardutbudet av plaster så uppfyller högpresterande material som PEEK, PEI, PPS vanligtvis kraven på flambeständighet utan modifieringar. Andra standard material som t ex PA uppfyller normalt inte dessa krav om de inte har modifierats med speciella tillsatser.
Detta är anledningen till att vi har utvecklat flera nya termoplaster med flamskyddsmedel: dessa material är utformade för att uppfylla kraven för flygplansinredning och kan vara ett billigare alternativ till högpresterande material när hög mekanisk prestanda eller temperaturbeständighet inte efterfrågas.
De nya plasterna för flyginredning testade enl. FAR 25.853 är:

 

Vi erbjuder halvfabrikat så som stänger, skivor och rör vi har ett brett lagersortiment. Kundanpassade specialproduktioner är också möjligt.

TECAMID 6 FRT natural

TECAMID 6 FRT är en nylon som har modifierats med inbyggt flamskydd, kombinerar bra slit- och glidegenskaper med hög hållfasthet.

TECAMID 66 GF15 FR black

TECAMID 66 GF15 FR svart är en speciellt formulerad glasfylld 66 nylonplast avsedd för användning inom flygplansinteriör.

TECANYL VH2 black

TECANYL VH2 svart är en speciellt formulerad PPE-plast som är konstruerad för användning i flygplansintriör.

hög presterande plaster med brandklassnings certifikat

Vi har även testat flera högpresterande termoplaster för brandfarlighet: 

Testade för antingen 60 eller 12 sekunder vertikal brännprovstandard, ytterligare tester som toxicitet, rökutsläpp och värmeutveckling kan också göras vid behov.
Vi erbjuder ett brett sortiment av material för att täcka kraven på många applikationer inom flygindustrin t ex säten, belysning och utrustning i cockpiten.
Med tanke på vår vilja att dela med oss av dessa testresultat till våra kunder öppnar dessa "färdiga att använda" - material nya förutsättningar för designförbättringar i såväl kommersiell som privat flygplansinredning.

BURN, SMOKE DENSITY AND FLAMMABILITY TESTING

Material som är avsedda för flygplansinredning måste uppfylla särskilda krav vad det gäller brandklassning. 

et beror emellertid på var i planet detaljen sitter om det räcker med brännbarhetsprov eller om hela FST (brand, rök och toxicitet) (FST test listat nedan) krävs :

  • Brännbarhetsprov enligt 60 sekunder och/eller 12 sekunders brännprov
  • Röktäthetsprov / rökutveckling
  • Förbränningstoxicitet
  • Värmeutveckling 
  • Brännbarhet enligt 15 sekunders horisontellt bränningsprov

Ensingers brännbarhetsprov indikerar alltid den tjocklek som testas och motsvarar den tunnaste väggtjockleken som är tillåten på färdig detalj från våra halvfabrikat. Se materialdatablad för att kontrollera vilket test som gjorts på valt material. Brännbarhets certifikat är tillgängliga på begäran vid order.
Testresultaten som tillhandahålls på materialen är ett bra komplement för att ge en indikation på ett möjligt resultat vid ett avslutande FST test på bearbetad detalj. Det ger definitivt möjligheten att snabbt välja tätt material för den tänkta applikationen.
Vi finns tillgängliga för ytterligare frågor och kan utföra flera tester, t ex kan vi testa ytterligare tjocklekar för brandfarlighet om det behövs .

far 25.853 och jar 25.853

Kraven på användande av material i flygplan, och speciellt inom flygplansinredning  är ganska lika världen över och beskrivs tydligt av olika reglerings organ en sammanfattning följer nedan.
Luftfartygsreglering definieras huvudsakligen av 2 standarder som är likvärdiga:
  • I USA :  FAR (Federal Aviation Regulation) som ingår i avdelning 14 i CFR (Code of Federal Regulations), utfärdad av  FAA (Federal Aviation Administration)
  • I EU :  CS (Certification Specifications) eller JAR (motsvarande FAR i Europa), utfärdad av EASA (European Aviation Safety Agency)
Stora kommersiella flygplan omfattas av avsnitt/del “25” för båda standarderna; Flygplansinredning omfattas av avsnittet “853”. Vi hänvisar därför till “FAR 25.853”, JAR 25.853”, “JAR-25, § 25.853”, “FAR Part 25, § 25.853”,  “14 CFR Part 25.853”, “CS 25.853”


För att definiera mer detaljerade instruktioner och säkerhetsåtgärder har enskilda flygplanstillverkare utarbetat sin egna interna dokumentation, alla har liknande innehåll vad det gäller FST-krav.

  • BSS : « BOEING SAFETY STANDARD » 
  • AITM : « AIRBUS INDUSTRIE TEST METHOD »; dessa AITM är samlade i dokumentet  « AIRBUS DIRECTIVE» ABD0031
 
e olika testen beskrivs i Appendix F i FAR/CS 25..
Alla material måste genomgå det vertikala bränntestet. Vissa inredningsdetaljer som innertak, väggpaneler, skiljeväggar, stora skåp eller förvaringsutrymme måste genomgå tester för såväl rökutsläpp, toxicitet som värmeutveckling.

överensstämmelse mellan FAR 25.853, AIRBUS och BOEING STANDARD

Följande tabell visar överensstämmelserna mellan testmetoderna FAR 25.853, AITM och BSS .

Test description

FAR 25.853 

Airbus ABD 0031    
specification 

Boeing
specification

Flammability
60 seconds Vertical

FAR Part 25, § 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1)(i)

 AITM 2.0002A  BSS 7230 F1
Flammability
12 seconds Vertical

FAR Part 25, § 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1)(ii)

 AITM 2.0002B  BSS 7230 F2
Flammability
15 seconds Horizontal   

FAR Part 25, § 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1) (iv)  

 AITM 2.0003  BSS 7230 F3
 

FAR Part 25, § 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1) (v)

   BSS 7230 F4
 Heat Release

FAR Part 25, § 25.853 (d) and Appendix F, Part IV

 AITM 2.0006  BSS 7322
 Smoke Density

FAR Part 25, § 25.853 (d) and Appendix F, Part V

 AITM 2.0007A & B  BSS 7238
 Combustion Toxicity N/A  AITM 3.0005  BSS 7239


Nedladdningar

Aerospace: Lösningar för flygplans interiörapplikationer (in English)

Ensinger har material-, teknisk och konstruktionsexpertis som kommer att tillhandahålla data som överensstämmer med flygindustrins föreskrifter, vilket gör att vi kan tillhandahålla den kompletta lösningen för komponenttillverkning.