PA - extruderad nylon 

TECAMID Ensinger Plast

Extruderad polyamid (med den kemiska benämningen  nylonplast) tillverkas av Ensinger i form av standardmässiga halvfabrikat för vidare bearbetning och extruderas i plattor, stänger och rör. Det vanligaste extruderade nylonet är polyamid 66, som erbjuder en väl avvägd kombination mellan pris och prestanda och därmed utgör en unik teknisk plastpolymer. Nylon var det första tekniska hartset och används inom en rad olika områden, såsom elektroteknik, marinteknik, bilindustrin, och till och för tillverkning av fiber för mattor. Extruderat nylon 66 har enastående slitstyrka och låga friktionsegenskaper, samtidigt som det uppvisar mycket goda temperaturegenskaper, kemiska egenskaper och hög slaghållfasthet.

Andra extruderade polyamidtyper är PA 6 and PA 12. Dessa nylonplaster har olika egenskaper till följd av skillnader i molekylstrukturen. Dessa skillnader påverkar främst de mekaniska egenskaperna och fuktabsorptionen hos nylon.

Egenskaper och specifikationer för EXTRUDERAD NYLON

Extruderad polyamid erbjuder följande egenskaper:

  • God mekanisk hållfasthet
  • Mycket god slitstyrka
  • Hög slaghållfasthet
  • God dämpning
  • Goda glidegenskaper

 

Tillverkade material i extruderad nylon

Modifieringar av polyamidplaster tillverkas av Ensinger under varumärket TECAMID. Ensingers TECAMID-serie omfattar följande modifieringar av nylon:

Ensinger tillhandhåller halvfabrikat av olika nylonmodifieringar såsom följande:

  • Nylonstavar 
  • Nylonplattor 
  • Nylonrör 

Vanliga användningsområden för extruderat nylon

Bildindustri: stödplåtar, delar av strålkastare, vätskebehållare, bränsleslangar och oljefilter
Tuffa villkor: stödelement och kedjestyrningar
Elektronisk industri: spolkroppar, höljen, kontakter och skydd
Maskinindustri: kugghjul och glidelement