TECAMID 6 ID blue

Blå, induktivt detekterbar PA 6

Denna PA 6 har modifierats med ett metalldetekterbart fyllnadsmaterial och färgats med ett blå färgmedel som godkänts för användning inom livsmedelsindustrin. Ensinger tillverkar produkten under varumärket TECAMID 6 ID blue. Denna modifierade polyamid kan detekteras av standardmetalldetektorer som normalt används för kvalitetsinspektion i de flesta anläggningar för bearbetning av livsmedel.

Certifikat

Fakta

Kemisk beteckning
PA 6 (Polyamide 6)
Färg
Blå grå
Densitet
1,24 g/cm3

huvud funktioner

 • hög seghet
 • resistent mot många oljor, fetter och bränslen
 • elektriskt isolerande
 • bra slitegenskaper
 • bra svetsbar och bindbar
 • bra glid och slitegenskaper
 • hög styrka
 • bra för maskinbearbetning

Målindustrier

Tekniska detaljer


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mekaniska Egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Elasticitetsmodul (dragprov) 3600 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Draghållfasthet 80 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Böjhållfasthet 80 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Dragtöjning 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Brottförlängning 21 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  slagstyrka (charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Skårslahseghet (Charpy) 4 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Shore hårdhet 81 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Värmeledningsförmåga Värde Enhet Parametrar Norm
  Glasövergångstemperatur 45 C DIN EN ISO 11357
  Smält temperatur 220 C DIN EN ISO 11357
  Service temperatur 160 C short term NN
  Service temperatur 100 C long term NN
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektriska egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Specifikt ytmotstånd 1013 Silver electrode, 23°C, 12% r.h. -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Övriga egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Motstånd mot varmvatten / baser (+) - -
  Brandklassning (UL94) HB - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Motståndskraft förvittring - - -
  Vatten absorption 0.3 - 0.6 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativa kostnader Värde Enhet Parametrar Norm
  Relativa kostnader EU från € till €€€€€€ €€

Lager program