TECAMID 6 ID blue

niebieski PA 6 wykrywalny indukcyjnie

Ten PA 6 został zmodyfikowany poprzez dodanie wypełniacza wykrywalnego przez detektory metali oraz niebieskiego barwnika dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Firma Ensinger wytwarza produkt pod nazwą handlową TECAMID 6 ID blue. Tę zmodyfikowaną odmianę poliamidu wykrywają standardowe detektory metali używane zwykle w procesie kontroli jakości typowym dla większości zakładów przetwórstwa żywności.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PA 6 (poliamid 6)
kolor
niebiesko szary
gęstość
1,24 g/cm3

główne cechy

 • wysoka ciągliwość
 • odporny na wiele olei, tłuszczy i paliw
 • izolujący elektrycznie
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • łatwy w sklejaniu i spawaniu
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • wysoka wytrzymałość
 • dobra obrabialność

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3600 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 80 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 80 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 21 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7.5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 4 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 81 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 45 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 220 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 160 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 100 C długotrwała NN
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1013 srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.3 - 0.6 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€

program produkcyjny