cm magazyn tworzyw
Wiodące zasady

Innowacyjny. Wszechstronny. Na całym świecie.

Obecnie, nowe materiały odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu postępu przemysłu. Naszym zadaniem jest dostarczanie naszym klientom tworzyw termoplastycznych spełniających najwyższe standardy jakościowe, jak i zapewnienie wzorowego wsparcia technicznego. Nasza misja opisuje naszą kulturę korporacyjną i sposób, w jaki dążymy do osiągnięcia naszych celów.

Nie akceptujemy wadliwych produktów, procesów ani usług. Przestrzegamy celów zrównoważonej ochrony środowiska i odpowiedzialnie korzystamy z zasobów naturalnych. Minimalizujemy zagrożenia w miejscu pracy poprzez spełnianie rygorystycznych wymagań i ciągłe doskonalenie naszych systemów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.


wiodące zasady

Wizja

Promujemy zastosowanie tworzyw sztucznych konstrukcyjnych w przemyśle i handlu oraz opracowujemy indywidualne rozwiązania dla naszych klientów.

Zorientowanie na klienta

Dostarczamy produkty i usługi, które służą naszym klientom i wzmacniają ich konkurencyjność. Nasze rozwiązania są innowacyjne, wysokojakościowe, funkcjonalne i ekonomiczne. 

Lider

Kształtujemy rynek zajmując na nim wiodącą pozycję. 

Innowacje

Działamy na całym świecie i dążymy do ciągłego wzrostu, który jest możliwy dzięki wciąż nowym produktom.

Stały postęp

Konsekwentnie optymalizujemy nasze wewnętrzne działania, aby wytwarzać doskonałe produkty, osiągać najwyższą wydajność, unikać jakichkolwiek strat i wciąż obniżać koszty.

Partnerstwo

Dążymy do jasnych i uczciwych układów z naszymi partnerami handlowymi i dbamy o długoterminowe, stabilne relacje.

Niezależność

Pragniemy osiągać zysk, który pozwoli nam zapewnić istnienie i dalszy rozwój firmy oraz umożliwić adekwatny zwrot zainwestowanego kapitału.

Potencjał pracowników

Naszą firmę tworzą osoby zaangażowane i wykwalifikowane. Zapewniamy profesjonalny i osobisty rozwój naszych pracowników oraz wymianę wiedzy i doświadczenia w firmie.

Odpowiedzialność

Od pracowników oczekujemy dużej inicjatywy własnej, przejęcia odpowiedzialności, chęci do osiągania jak najlepszych wyników, otwartości na innowacje i elastyczności. Od naszych przełożonych oczekujemy dalekowzrocznych i rozważnych działań, identyfikacji z celami firmy i wzorowego zarządzania.

Zrównoważony rozwój

Przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego myśląc i działając odpowiedzialnie na rzecz współobywateli.