Polityka Prywatności

Wersja: 23 kwietnia 2019 r.

Ensinger Polska Sp. z o.o. dziękuje za wizytę na swoich stronach internetowych oraz za okazane zaufanie i zainteresowanie produktami. Naszą nadrzędną troską jest ochrona Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem oraz zagwarantowanie Państwu prawa do decydowania o tym komu, w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przekazywane. Chcemy, aby odwiedzając naszą stronę czuli się Państwo bezpiecznie.

Poniżej przedstawimy informacje, jakie dane osobowe zbieramy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz w jaki sposób je wykorzystujemy:

1. Postanowienia ogólne

Dane osobowe to informacje dotyczące Państwa osoby. Przykładowo są to: nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją lub nieuprawnionym dostępem stosujemy techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające. Wszyscy nasi pracownicy oraz osoby trzecie biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych są zobowiązane do przestrzegania unijnego Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych („RODO”) i ustawy o ochronie danych osobowych oraz do zachowania danych osobowych w poufności. Jeśli za pośrednictwem naszej strony internetowej przetwarzane są dane osobowe, informacje są szyfrowane w celu zapobiegania niepowołanemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasze zabezpieczenia są również stale uaktualniane pod kątem zmian wynikających z rozwoju technologicznego.

Na potrzeby korzystania ze strony internetowej Ensinger Polska Sp. z o.o. podanie danych osobowych nie jest wymagane ani ustawowo ani umownie.

2. Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

a) Dane dotyczące transmisji i logów dla celów statystycznych

W czasie korzystania z naszej strony internetowej przeglądarka internetowa przesyła dane na nasz serwer. Dotyczy to danych takich jak data i czas zapytania, URL stron odwiedzonych wcześniej, wyświetlane dane, ilość przesyłanych danych, informacje o typie i wersji przeglądarki, systemie operacyjnym oraz adres IP. Dane te są przechowywane oddzielnie od innych danych, pozyskiwanych podczas korzystania ze strony. Przyporządkowanie tych danych do konkretnej osoby nie jest możliwe. Podane dane będą wykorzystywane jedynie dla celów statystycznych i będą usuwane najpóźniej po 6 tygodniach.

Przetwarzanie wyżej opisanych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes, aby stale  optymalizować naszą stronę internetową.

b) Cookies

W zależności do ustawień Państwa przeglądarki, wykorzystujemy pliki cookies w celu zbierania informacji, w jaki sposób nasza strona jest użytkowana. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzin witryny. Pliki cookies pomagają nam ocenić, jak często nasza witryna jest używana i ilu ma użytkowników. Pliki te umożliwiają także dostosowanie naszej witryny w taki sposób, aby korzystanie z niej było jak najwygodniejsze i najefektywniejsze. Używamy zarówno sesyjnych plików cookies (session cookies), które przechowywane są wyłącznie przez czas trwania odwiedzin na stronie, jak również stałych plików cookies (pernament cookies), aby przechowywać informacje o urządzeniach, z których strona jest powtórnie odwiedzana. Dzięki temu możemy ułatwić korzystanie ze strony, a także  „rozpoznać” Państwa w przypadku powrotu na witrynę oraz zaoferować maksimum różnorodnych i nowych treści. W szczególności używamy stałych plików cookies do rejestrowania liczby odwiedzin, długości pobytu na naszej stronie internetowej, informacji o rozpoczęciu i zakończeniu korzystania ze strony oraz zainteresowania produktami. Stały plik cookie składa się jedynie z numeru identyfikacyjnego. Nazwisko, adres IP czy inne informacje dotyczące osoby możliwej do zidentyfikowania nie są przechowywane. W oparciu o informacje o sposobie korzystania z witryny nie tworzymy również profili użytkowników. Stałe pliki cookies są usuwane automatycznie. Czas przechowywania zależy od rodzaju pliku cookie. Stałe pliki cookies mogą zostać usunięte w ustawieniach przeglądarki dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

Jeżeli wykorzystanie plików cookies wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą jest nasz uzasadniony interes związany z potrzebami reklamowymi.

c) Google Analytics

Strona internetowa korzysta z Google Analytics - usług analityki stron dostarczanych przez Google Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze i umożliwiającymi analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania z witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google znajdujący w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak włączyli Państwo na tej witrynie anonimizację adresu IP, Pana/Pani adres IP jest skracany jeszcze przed przesłaniem do USA w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google znajdujący się w USA i dopiero tam skrócony. Anonimizacja IP została aktywowana na tej stronie. Na zlecenie Ensinger Polska Sp. z o.o. Google wykorzystuje pozyskane w ten sposób informacje do analizy sposobu korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz Ensinger Polska Sp. z o.o. Adres IP dostarczony przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Pana/Pani dane zostaną automatycznie usunięte po maksymalnie 14 miesiącach.

Mogą Państwo wyłączyć  zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki (patrz pkt 6 poniżej); zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą Google Analytics opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na naszym uzasadnionym interesie związanym z potrzebami reklamowymi.

d) Lead Forensics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzia Lead Forensics (https://www.leadforensics.com), usługę analizy sieci web bazującą na adresie IP, umożliwiającą optymalizowanie i analizowanie generowanych przez nas treści, reklam i ofert. Narzędzie Lead Forensics działa na zasadzie odwrotnego śledzenia adresów IP odsyłających stron, co nie jest tym samym, co zastosowanie plików cookie. Zamiast plików używany jest kod, który śledzi adresy IP, z jakich odwiedzana jest nasza strona internetowa, identyfikuje je jako związane z działalnością gospodarczą i dopasowuje je do globalnej bazy danych firm i informacji gospodarczych. Oprogramowanie to jest prawie całkowicie skoncentrowane na wykorzystywaniu informacji związanych z działalnością gospodarczą w celu skutecznego dopasowania adresu IP firmy do szerszych danych biznesowych, aby zapewnić nam cenne informacje związane z działalnością prowadzoną przez odwiedzających nas użytkowników, takie jak data i czas trwania wizyty użytkownika oraz strony internetowe, które użytkownik odwiedza. Dane te mogą być przez nas wykorzystywane w celu kontaktu z firmą odnośnie jej doświadczeń lub w celach marketingowych. Nie będziemy przekazywać tych danych stronom trzecim dla żadnych celów. Ponadto, narzędzie Lead Forensics nie identyfikuje żadnych osobistych adresów IP, urządzeń mobilnych lub danych innych, niż związane z działalnością gospodarczą. Narzędzie to nie dostarcza i nie może dostarczać danych o poszczególnych osobach, danych osobowych ani danych wrażliwych dotyczących osób, które odwiedziły naszą stronę internetową.

Wszystkie dane w ramach rozwiązania Lead Forensics są weryfikowane co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy. Wszelkie nieprawidłowe rekordy są umieszczane w kolejce do usunięcia, która następnie jest bezpiecznie czyszczona czterokrotnie w okresie 12 miesięcy.

Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych przez narzędzie Lead Forensics, klikając łącze w punkcie 6 poniżej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 (1f) PKBR. Opiera się to na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest ciągłe ulepszanie naszej strony internetowej.

e) Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy umożliwia przysyłanie nam wiadomości i zapytań. Dane podane przez Państwa w formularzu są przekazywane do Ensinger GmbH w Niemczech oraz do Ensinger Polska Sp. z o.o. w celu rozpatrzenia Państwa zapytania, a następnie są usuwane. Podane dane przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie.

Nie są Państwo ustawowo ani umownie zobowiązani do podania danych osobowych podczas korzystania z formularza kontaktowego. Prosimy jednak pamiętać, że nie będziemy w stanie rozpatrzyć Państwa zapytania, jeśli nie podadzą Państwo informacji oznaczonych jako wymaganych.

Aby rozpatrzyć Państwa zapytanie dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytanie, jednak nie dłużej niż 6 tygodni, a następnie zostaną usunięte. Wyjątek stanowią dane, które są wymagane do celów rachunkowych i księgowych lub podlegają ustawowym przepisom dotyczącym okresów przechowywania; czas przechowywania tych danych osobowych w Polsce ustalany jest na podstawie właściwych przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.

Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem formularza opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

f) Newsletter i lista mailingowa 

aa) Działając w oparciu o Państwa zgodę mogą się Państwo zapisać do subskrybcji naszyego newslettera insulbar®, lub naszego magazynu „impulse” bądź zostaną Państwo zapisani do naszej listy mailingowej.  W naszych newsletterach, naszym magazynie „impuls” i informacjach mailowych regularnie informujemy o naszych towarach i usługach w zakresie rozwiązań z tworzyw sztucznych.

bb) Aby subskrybować nasz newsletter insulbar®, nasz magazyn „impulse” bądź aby zapisać się do naszej listy mailingowej, korzystamy z tzw. podwójnej procedury opt-in. Oznacza to, że po zapisaniu się do newslettera wyślemy do Państwa wiadomość e-mail na podany adres, w którym poprosimy Państwa o potwierdzenie rejestracji do naszego newslettera (insulbar®), magazynu „impulse” bądź do naszej listy mailingowej. Jeśli nie potwierdzą Państwo rejestracji w ciągu 4 dni, Państwa dane zostaną zablokowane i po 6 tygodniach automatycznie usunięte. Ponadto przechowujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia subskrypcji. Celem tej procedury jest potwierdzenie Państwa rejestracji oraz ewentualne umożliwienie wyjaśnienia nieuprawnionego wykorzystania Państwa danych osobowych. Z tego względu przechowujemy Państwa adres e-mail, Państwa numer IP oraz czas Państwa rejestracji i potwierdzenia tak długo, jak jest to konieczne dla potwierdzenia Państwa rejestracji oraz ewentualnego dochodzenia przez Państwa roszczeń przeciwko nam, w szczególności roszczeń cywilnoprawnych i wynikających z prawa konkurencji. Po przedawnieniu roszczeń, Państwa dane w zakresie adresu e-mail, numeru IP oraz czasu rejestracji zostaną usunięte.

cc) Do wysyłania newslettera niezbędny jest tylko Państwa adres e-mail. W celu rejestracji do subskrypcji magazynu „impulse” lub zapisu do listy mailingowej potrzebujemy dodatkowo Państwa imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, jeśli wybrali Państwo opcję wysyłki za pośrednictwem poczty. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i zostanie wykorzystane w celu osobistego kontaktu z Państwem. W ramach procesu rejestracji lub potwierdzenia zapisu do naszego newslettera, magazynu „impulse” lub do listy mailingowej nie są Państwo zobowiązani ustawowo lub umownie do podania danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że bez tych danych nie będziemy mogli wysłać Państwu naszego newslettera, magazynu „impuls” ani zapisać Państwa do naszej listy mailingowej, jeśli nie udostępnią nam Państwo przy rejestracji swojego adresu e-mail, numeru IP oraz czasu rejestracji i potwierdzenia. Ponadto, nie będziemy w stanie wysłać do Państwa naszego magazynu „impuls” lub naszych wiadomości prasowych za pośrednictwem poczty, jeśli nie udostępnią nam Państwo imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

dd) W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na subskrypcję newslettera insulbar®, magazynu „impulse” oraz listę mailingową lub wypisać się z newslettera insulbar®, magazynu „impuls” lub listy mailingowej. Informację o odwołaniu zgody na przesyłanie newslettera insulbar®, magazynu „impulse” oraz informacji przekazywanych w ramach listy mailingowej mogą Państwo przesłać w wiadomości e-mail na adres [obfemailstart]am9lcmcuZnJhbmtlQGVuc2luZ2VycGxhc3RpY3MuY29t[obfemailend] lub w wiadomości skierowanej na adres kontaktowy podany na końcu niniejszej polityki prywatności. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera insulbar® klikając na link podany w każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter.

g) Aplikacje o pracę składane online

Za pośrednictwem naszej strony internetowej mają Państwo możliwość złożenia aplikacji online w sprawie oferty pracy. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Nie mają Państwo ustawowego ani umownego obowiązku podania danych osobowych dla celów rekrutacji. Nie możemy jednak przetwarzać danych osobowych zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej, jeśli nie zostaną nam udostępnione.

Dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przechowywane do momentu podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu osoby na dane stanowisko, a następnie usunięte. W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych osobowych będzie dopuszczalne tylko, jeśli wyrażą Państwo odrębną zgodę na przechowywanie danych osobowych w bazie danych kandydatów lub jeśli na podstawie Państwa aplikacji rekrutacyjnej zostanie nawiązany stosunek pracy. W takim przypadku dane osobowe z Państwa aplikacji będą przetwarzane również na cele zatrudnienia. Przetwarzanie danych osobowych zawartych  w dokumentacji rekrutacyjnej następuje na podstawie art. 88 ust. 1 RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy.

h) Google Maps

Ta witryna internetowa korzysta z Google Maps, aby wskazywać lokalizacje należące do Grupy Ensinger i wyświetlać wskazówki dojazdu. Usługę tę świadczy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

W oparciu o certyfikację w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje zgodność z przepisami UE w zakresie ochrony danych, nawet gdy dane są przetwarzane w USA.

Gdy uzyskują Państwo dostęp do zintegrowanego składnika Google Maps, Google zapisuje plik cookie na Państwa urządzeniu za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej. Przetwarzane są Państwa ustawienia i dane użytkownika w celu wyświetlenia odpowiedniej lokalizacji i przedstawienia wskazówek dojazdu. Nie można wykluczyć, że Google będzie korzystać z serwerów znajdujących się w USA.

Dzięki nawiązaniu w ten sposób połączenia z Google, Google może rozpoznać witrynę, z której wysłano żądanie, oraz adres IP, na który należy przesłać wskazówki.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki (zob. część 6 poniżej); zwracamy jednak uwagę, że wówczas mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z funkcjonalności tej witryny internetowej.

Dane dostępu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych – RODO. Podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu łatwiejszego odnalezienia naszych lokalizacji widocznych w naszej witrynie internetowej.

i) Google Fonts

Ta witryna internetowa korzysta z Google Fonts, aby wyświetlać kroje czcionek pochodzenia zewnętrznego. Usługę tę świadczy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Czcionki te zostały włączone lokalnie w naszą witrynę, aby możliwe było ich wyświetlanie. Gdy odwiedzają Państwo tę stronę, nie jest możliwe utworzenie żadnego łącza do serwerów Google. Nie jest możliwe rozpoznanie witryny, z której wysłano żądanie, ani adresu IP, na który wysyłane jest odwzorowanie czcionki. Nie są przesyłane żadne chronione dane.

3. Ujawnienie danych osobowych

Dane przekazane za pośrednictwem strony internetowej Ensinger Polska sp. z o.o. mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • Google, Inc.
 • Microsoft Corporation
 • Lead Forensics
 • podmioty powiązane w ramach grupy Ensinger:
  • Ensinger GmbH
  • Ensinger Sintimid GmbH
  • Ensinger Composites Schweiz GmbH
  • HP Polymer GmbH
  • Ensinger Indústria de Plásticos Técnicos Ltda.
  • Ensinger China Co., Ltd.
  • ENSINGER (Shanghai) Engineering Plastics Co., Ltd.
  • Ensinger, s.r.o.
  • Ensinger Danmark A/S
  • ENSINGER France S.A.R.L.
  • Ensinger Machining
  • Ensinger India Engineering Plastics Private Ltd.
  • Ensinger Italia Srl 
  • Ensinger Japan Co., Ltd.
  • Ensinger Korea Ltd.
  • Ensinger Asian Holding Pte. Ltd. - Singapore
  • ENSINGER S.A.
  • ENSINGER Sweden AB
  • Ensinger Ltd., UK 
  • Ensinger, Inc., USA
  • Ensinger Special Polymers, Inc.
  • Ensinger Penn Fibre Inc.
  • Ensinger Precision Components Inc.
  • Ensinger Grenloch Inc.
 • inni usługobiorcy, którym zlecono przygotowanie i wysyłkę newsletterów Ensinger GmbH lub Ensinger Polska sp. z o.o.
 • podmioty publiczne i prywatne, którym dane osobowe musza zostać ujawnione w celu wykonania obowiązku prawnego.

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Zamierzamy przekazać Państwa dane osobowe również odbiorcom w tzw. „krajach trzecich". „Kraje trzecie” są to kraje spoza Unii Europejskiej lub Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w których nie zawsze obowiązuje poziom ochrony danych porównywalny do tego w Unii Europejskiej.

Przed każdym transferem danych upewniamy się, że w państwie trzecim lub u odbiorcy w państwie trzecim jest zagwarantowany odpowiedni poziom ochrony danych. To może wynikać m.in. z decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do określonego kraju. Alternatywnie możemy przekazywać dane osobowe w oparciu o  unijne „standardowe klauzule umowne”, na podstawie których zostanie zawarte porozumienie z odbiorcą lub w przypadku odbiorców w USA przekazywać dane podmiotom, które posiadają ważny certyfikat Privacy Shield, tj. przestrzegają zasad tzw. Tarczy Prywatności obowiązującej między UE i USA.

Chętnie udzielimy dalszych informacji dotyczących gwarancji dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych; dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej polityki prywatności. Informacje na temat podmiotów uczestniczących w Tarczy Prywatności można znaleźć tutaj www.privacyshield.gov/list.

5. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO oraz właściwymi przepisami prawa krajów członkowskich Unii Europejskiej, przysługują Państwu następujące prawa w zakresie ochrony danych:

 • prawo żądania udzielenia informacji na temat przechowywanych danych osobowych
 • prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych
 • mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo żądania otrzymania danych dotyczących Pani/Pana w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Ponadto, jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania tej zgody w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość. 
Mogą Państwo zwrócić się do nas w związku z realizacją wyżej wymienionych praw. W tym celu mogą Państwo przykładowo wysłać wiadomość na dane wskazane na końcu niniejszej polityki prywatności.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia do właściwego organu nadzorczego skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

6. Prawo do sprzeciwu

Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania następującego w oparciu o te przepisy.

Na skutek sprzeciwu Ensinger Polska sp. z o.o. nie będzie przetwarzał dalej Państwa danych osobowych, chyba że Ensinger Polska sp. z o.o. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką formą marketingu. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego, Pana/Pani dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE przysługuje Państwu prawo do wykonania sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

W ustawieniach przeglądarki, wybierając "Narzędzia/Opcje internetowe", można wyłączyć opcję zapisywania plików cookie, ograniczyć ich wykorzystanie do określonych witryn lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała o wysłaniu pliku cookie. Pliki cookie można również usunąć w dowolnym momencie. Ustawienia dotyczące plików cookie używanych na tej witrynie można w każdej chwili zmienić poprzez link: https://www.ensingerplastics.com/pl-pl/polityka-prywatnosci/#cmpscreencustom.

7. Dalsze informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO

Pozostałe informacje Ensinger Polska sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO można znaleźć tutaj.

8. Dane kontaktowe

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych wskazówek, przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, prosimy o bezpośredni kontakt. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie wniosków o udzielenie informacji, sugestii lub skarg.

Administratorami danych osobowych („Administrator”) gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej są:

Ensinger GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8
71154 Nufringen
[obfemailstart]aW5mby5kZUBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend]

oraz

dla polskich podstron

Ensinger Polska Sp. z o.o. 
ul. Geodetów 2, 64-100 Leszno.
E-mail: [obfemailstart]aW5mby5wbEBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend]

W ramach grupy kapitałowej Ensinger powołano zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod adresem:
Mr Dr Christian Borchers
Datenschutz Süd GmbH
Wörthstraße 15
97082 Würzburg
Germany
Phone +49 931 304976 0
Fax +49 931 304976 10
oraz pod adresem e-mail: [obfemailstart]b2ZmaWNlQGRhdGVuc2NodXR6LXN1ZWQuZGU=[obfemailend] oraz [obfemailstart]ZGF0ZW5zY2h1dHpAZW5zaW5nZXJwbGFzdGljcy5jb20=[obfemailend]