Integritetspolicy

Ensinger tackar dig för att du besöker vår webbplats och för ditt förtroende och intresse för våra produkter. Skyddet av dina personuppgifter, när de behandlas, och bevarandet av din rätt, att själv bestämma över dina personuppgifter, är en central angelägenhet för oss. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats.

Nedan kommer vi att ge dig en översikt över den information du tillhandahåller under ditt besök på våra webbsidor och hur denna information används. Vänligen läs igenom integritetspolicyn noggrant och säkerställ att du fullt ut förstår den. Genom att använda vår webbplats och tjänsterna som tillhandahålls genom webbplatsen godkänner du insamlingen och behandlingen av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Behandling av Personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan härledas till dig. Detta inkluderar till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

För att använda Ensingers internettjänster är det i allmänhet inte nödvändigt att avslöja personuppgifter. Om det emellertid är nödvändigt i motiverade fall (t.ex. för att svara på enskilda frågor eller för att tillhandahålla en särskild tjänst för dig), kommer vi att uppmärksamma dig på detta och be om ditt uttryckliga samtycke att samla in, lagra och behandla dina personuppgifter, vilket även innefattar överföring till andra enheter inom Ensinger-koncernen i andra länder. 

Undersökning, bearbetning (lagring, ändring, överföring, spärr och radering) och användning av dina uppgifter sker uteslutande under beaktade av gällande dataskyddsrättsliga bestämmelser i Personuppgiftslagen (PuL).

Sidor på vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från andra leverantörer som inte omfattas av denna sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att granska de sekretesspolicyer som lagts ut på dessa webbplatser. Ensinger tar inget ansvar för skador som uppstår vid användningen av dessa webbplatser.

Datalagring

Genom att använda vår hemsida ger du också ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras på Ensingers servrar som kan finnas utanför Sverige.

Personuppgiftsansvarig

För behandlingen av dina personuppgifter ansvarar:

Ensinger Sweden AB (org.nr. 556669-6711)
Stenvretsgatan 5 
749 40 Enköping 

Tel: +46 (0)171-47 70 50 
Fax: +46 (0)171-44 04 18 
E-mail: [obfemailstart]b3JkZXJAZW5zaW5nZXIuc2U=[obfemailend]

Dataöverföring och loggning för systeminterna och statistiska ändamål

Din webbläsare sänder automatiskt data till vår webbserver när du besöker vår webbplats. Denna data inkluderar datum och tid för besöket, webbadressen till den refererande webbplatsen, hämtade filer, mängd data som skickats, webbläsartyp och version, operativsystem samt din IP-adress. Denna data lagras separerat från annan data som du anger när du använder våra tjänster. Det är inte möjligt för oss att härleda denna data till en viss person. Denna data kommer att användas för statistiska ändamål och raderas därefter. 

Datasäkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. När personuppgifter samlas in via vår webbplats kommer överföring av dessa att krypteras för att förhindra missbruk av data av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder revideras kontinuerligt i enlighet med den tekniska utvecklingen.

Cookies

Beroende på dina webbläsarinställningar använder vi cookies och lokal lagring för att samla in information om hur du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker vår webbplats. Cookies hjälper oss att avgöra hur ofta vår webbplats används och hur många användare som använder den. Cookies gör också din användning av vår webbplats så smidig och effektiv som möjligt. Vi använder sessionskakor som tillfälligt lagras när du använder vår webbplats samt permanenta cookies för att lagra information om datorer som upprepade gånger besöker vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att ge dig optimal användarvänlighet och att "känna igen" dig när du återvänder till vår webbplats så att vi kan erbjuda dig maximal variation och nytt innehåll. Vi använder permanenta cookies för att lagra samtycket som har beviljats för användning av cookies. En permanent cookie består endast av ett identifikationsnummer. Namn, IP-adress eller annan information om din identitet sparas inte och vi upprättar inte några enskilda profiler angående ditt användningsmönster.

Lokal lagring är en teknik som används för att lagra dina webbläsardata på din dator. Precis som cookies gör lokal lagring det möjligt att känna igen din dator och optimera din användning av vår webbplats. Vi använder den lokala lagringen i din webbläsare för att lagra produkter i din bevakningslista och jämförelselista samt favoriter inför ditt nästa besök och uppgifterna i kontaktformuläret så att de fylls i automatiskt när de behövs igen.

Du kan också använda våra tjänster utan cookies eller lokal lagring. I dina webbläsarinställningar kan du inaktivera lagring av cookies eller lokal lagring genom att välja "Alternativ / Internetalternativ" och begränsa dem till vissa webbplatser eller konfigurera webbläsaren så att den informerar dig när en cookie skickas. Du kan även radera cookies och lokalt lagringsutrymme närhelst du vill. Observera dock att om du inaktiverar eller raderar dem innebär det att du kan få begränsad visning av vår webbplats och begränsad användarvägledning.

Google Analytics

Den här webbsidan använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (Google). Google Analytics använder "cookies". Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbsida (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Google använder den här informationen för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter på webbsidans aktivitet för webboperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till internetanvändning och användning av webbsidan. Dessutom kan Google vidarebefordra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar uppgifterna på Googles vägnar. Google kommer under inga omständigheter att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google.

Observera att den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()" och att IP-adresser därför endast behandlas i förkortad form för att utesluta en direkt personlig referens. Du kan stoppa dessa cookies från att lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsares programvara. Vi vill dock påpeka att det kan innebära att du inte kommer att kunna utnyttja den fullständiga funktionaliteten på denna webbsida.

Du kan också förhindra att data om din användning av webbsidan (inkl. Din IP-adress) som genereras av cookies registreras för Google och bearbetas vidare av Google genom att ladda ner och installera en plug-in till din webbläsare tillgänglig via följande länk: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout. En opt-out-cookie installeras som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker den här webbsidan: <ahref = "javascript: gaOptout ()"> Inaktivera Google Analytics </a>.

Du kan hitta mer detaljerad information om Googles användarvillkor och sekretesspolicy på http://www.google.com/analytics/terms/se.html och på https://www.google.de/intl/se/policies/.
På vår webbplats används följande cookies från Google Analytics:

 • Namn__utma
  Denna cookie håller reda på hur många gånger en användare har besökt vår webbplats, när det första besöket (session) gjordes och när det senaste besöket ägde rum. Denna cookie försvinner efter två år.
 • Namn__utmb och __utmc
  Dessa cookies arbetar tillsammans för att beräkna hur länge någon besöker webbsidan. Cookien __utmb försvinner 30 minuter efter din senaste sidvisning och cookien __utmc försvinner när du stänger ner din webbläsare.
 • Namn__utmz
  Denna cookie håller reda på var webbplatsbesökaren kom från, vilken eventuell sökmotor besökaren använde, vilken länk besökaren klickade på och var i världen användaren befann sig när den besökte webbplatsen. Cookien __utmz försvinner efter sex månader.
 • Namn__utmt
  Denna cookie används för att mäta webbplatshastighet och försvinner efter 10 minuter.

Övriga cookies

 • Namn ARRAffinity
  Denna cookie sätts när en besökare använder webbplatsen för första gången vid ett besök via Microsoft Azure Cloud. Cookien ARRAffinity används för lastbalansering för att se till att besökarnas sidförfrågningar dirigeras till samma server. Cookien ARRAffinity försvinner när du stänger ner din webbläsare.
 • Namn ASP.NET_SessionId
  Denna cookie används av webbservern för att lagra en unik identifierare för den aktuella användarens session. Cookien ASP.NET_SessionId försvinner när du stänger ner din webbläsare.

Kontakt

För att göra gällande din rätt till information, rättelse eller återkallelse enl. ovan, kan du kontakta oss per e-post  [obfemailstart]b3JkZXJAZW5zaW5nZXIuc2U=[obfemailend] eller per post till på adress Ensinger Sweden AB, Stenvretsgatan 5, 749 40 Enköping. 

Uppdateringar av denna sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy då och då. Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att lägga in den reviderade versionen här. Du åtar dig att regelbundet besöka dessa sidor för att vara medveten om och granska sådana ändringar. Genom att fortsätta använda vår hemsida efter att sådana ändringar har genomförts accepterar du och godkänner ändringarna och efterlevandet av dem.

Skydd av minderåriga

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga utan samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Om du uppger personuppgifter om någon minderårig till oss eller du tror att vi kan ha information från eller om någon minderårig, vänligen meddela oss detta.

Online jobbansökningar

Du har möjlighet att ansöka online på vår webbplats för annonserade lediga tjänster. De personuppgifter som meddelas oss kommer endast att behandlas för ansökningsprocessen.

Rätt till information och rättning

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information vi har registrerad om dig. Om du begär det är vi också skyldiga att rätta eventuella uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Rätt till återkallelse

Vidare kan du alltid återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter för framtiden. De lagrade personuppgifterna raderas om du återkallar ditt samtycke till lagring, om dess lagring med hänsyn till ändamålen inte längre är nödvändig eller om lagringen är otillåten enligt lag. Uppgifter som är nödvändiga att lagras för fakturering och redovisning eller som omfattas av lagstadgad skyldighet att lagra påverkas inte.

Frågor, förslag, klagomål

Om du har ytterligare frågor om dessa villkor, dataskydd och hur vi använder dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna när som helst. Det gäller också om du har övriga frågor, förslag eller klagomål.