Lägre vikt - högre prestanda
Tekniska plaster för industrin

Plastlösningar för maskinindustrin

Ensinger tillverkar en rad tekniska plaster som används främst för mekaniska applikationer och komponenter i industrimaskiner.

Inom maskinindustrin har man traditionellt fokuserat på användningen av stål och metallegeringar för att uppnå hög mekanisk styrka och precision hos delar. Idag är det vanligt att metall ersätts av tekniska plaster tack vare dessa materials många fördelar. 

Ofta anses högpresterande plaster vara för dyra för att kunna användas som alternativ. Dessa specialmaterial erbjuder ofta lösningar på problem som inte kan lösas med traditionella material, vilket skapar mer utrymme för förbättringar och framsteg.

Plast är i regel en bekväm lösning för mekaniska komponenter såsom växlar, stöd, glidelement, distanshållare, ventiler och mycket mer.


Fördelar för maskinindustrin

De flesta miljöer som är problematiska för metaller och kräver användning och speciella (och ofta dyra) legeringar, till exempel våta system med saltvatten, oxidationsmedel, syror, steriliserande och rengörande processer, är i regel riskfria för plaster. Vi kan hjälpa dig hitta rätt material för dessa miljöer utan behov av korrosionsskydd.

I vissa fall är det inte möjligt att smörja mekaniska komponenter (t.ex. för att förebygga kontaminering) eller så försvåras smörjningen på grund av att komponenterna är svåråtkomliga eller arbetar i höga temperaturer där smörjmedlet förlorar sin verkan. Många plastmaterial kan arbeta helt utan smörjmedel och ändå uppnå utmärkt slitstyrka.

Plaster är visserligen inte lika motståndskraftiga som metall men de väger i gengäld betydligt mindre, vilket ger stora fördelar för alla rörliga delar. Plastkomponenter förblir funktionsdugliga med minimerad vikt.  Det leder till minskad tröghet och högre driftshastigheter . Dessutom krävs betydligt mindre energi för att driva maskinerna.

Plaster är enkla att bearbeta genom extrudering, formsprutning, formpressning och andra tekniker i ”låga” temperaturer på högst 400 °C (i värsta fall), jämfört med temperaturer på över 1 000 °C för de flesta metaller. Dessutom möjliggör plastlegeringar riktigt höga bearbetningshastigheter som avsevärt minskar produktionstiden för mekaniska komponenter.

Utöver fördelarna ovan erbjuder tekniska plaster även låg vikt och lågt pris per kg teknisk plast, vilket inte bara förenklar och förbättrar dina maskiner utan även bidrar till kostnadsbesparingar.


Lösningar för maskinindustrin

Plaster för maskinindustrin

Universalplaster, ofyllda versioner av tekniska plaster för mekaniska tillämpningar.

Plaster med optimerade glidegenskaper

Självsmörjande material med särskilda tillsatser som sänker friktionskoefficienten och förbättrar slitstyrkan.

Fiberförstärkta material

Material med hög styvhet, förbättrad mekanisk styrka och låg värmeexpansion tack vare tillsats av glas- eller kolfiberförstärkning.

Slaghållfasta material

Slaghållfasta material för tillämpningar där komponenter måste motstå frekventa slag utan att spricka.

Bearbetningsbara plaster för maskindustrin

Ensinger erbjuder ett komplett sortiment av termoplastiska material som lämpar sig för användning inom maskinindustrin.

TECAPEEK natural

TECAPEEK natural är en högkvalitativ, delkristallin termoplast som tål höga temperaturer.

TECAPEEK PVX black

TECAPEEK PVX black utvecklades speciellt för lager- och glidapplikationer. Den är baserad på en PEEK -polymer som har modifierats med 10% vardera av PTFE, grafit och kolfibrer.

TECAST T natural

TECAST T natural erbjuder en kombination av goda mekaniska egenskaper och utmärkta glid och slitegenskaper.

TECAMID 6 GF30 black

PA 6 GF30 är en polyamid med 30 % glasfiberförstärkning som vi tillverkar under varumärket TECAMID 6 GF30 black.

TECAPET white

TECAPET white har specialutvecklats för förbättrad seghet och enklare bearbetning. Materialet har även goda glidegenskaper och låg friktionskoefficient.

TECAPET TF grey

TECAPET TF innehåller PTFE och har utmärkta glid- och slitageegenskaper. Används inom livsmedelsindustrin då den är godkänd för direktkontakt med livsmedel.

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural är en ofylld porositetsfri POM-C med en unik kombination av fysiska egenskaper som i regel inte återfinns hos andra termoplaster.

TECAMID 66 MO black

Tillsats av molybdendisulfid (MoS2) i PA66 ger ett material med förbättrade glid- och friktionsegenskaper.

Fallstudier från maskinindustrin

Komposit robotarm

förstärkt med TECAPEEK natur

Metallersättning med TECAPEEK natur

I rörliga komponenter med hög hastighet är viktbesparing avgörande för att minska trögheten och förbättra effektiviteten. I denna fallstudie förstärktes en detalj som användes för höghastighetsplockning och hantering av Delta Robots genom att byta ut en metallplatta mot TECAPEEK natur med hög prestanda.

Vanliga frågor om material för maskinindustrin

  • När du byter ut metall mot plast är det viktigt att ta hänsyn till komponentens design för att du ska kunna optimera plastens fördelar. Fäst särskild vikt vid maskinens toleranser, olika mekaniska egenskaper som kan kräva anpassningar i designen, högre termisk töjning, eventuella deformationer vid långvarig belastning (krypning) och ändringar i egenskaperna på grund av temperaturen.
  • När fokus ligger på enkel bearbetning är det mest naturliga och populäraste valet TECAFORM AH. Detta material går mycket snabbt att bearbeta utan problem med borttagning av spån och orsakar ingen överdriven bräcklighet. Om du utöver enkel bearbetning även letar efter överlägsen måttstabilitet och precision är TECAPEEK det bästa valet.

  • För att välja det bästa materialet för ett visst användningsområde ska du först ta hänsyn till alla viktiga arbetsvillkor: om applikationen är statisk eller dynamisk, drifttemperaturen, externa faktorer såsom kemikalier eller exponering för UV-strålning, rengöringsvillkor, etc.

    Om du behöver hjälp med att välja rätt material för ditt användningsområde kan du vända dig till våra experter eller ta en titt på vårt urvalsverktyg.