Designad för säkerhet
Günther Maschinenbau GmbH

Material och lösningar för livsmedelsindustrin

Tillverkningen av livsmedelsgodkänt plastmaterial som uppfyller de strikta kraven från FDA och de europeiska förordningarna för kontakt med livsmedel är ett grundläggande krav från företag som arbetar med bearbetning av termoplaster. Ensinger erbjuder följande lösning: vid sidan av vårt standardsortiment av tekniska termoplaster erbjuder vi även ett specialsortiment med material för kontakt med livsmedel som uppfyller de specifika kraven för livsmedelsteknologi i fråga om säkerhet och prestanda.

Ensinger tillhandahåller ett produktspecifikt intyg för produkter som lämpar sig för kontakt med livsmedel. I detta intygas FDA-godkännandet för råmaterial, överensstämmelse med förordning (EG) 1935/2004, förordning (EU) 10/2011 (migrationstest för halvfabrikat av plast) samt förordning (EG) 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Tack vare lätt vikt och enkel bearbetning kan livsmedelssäkra material ersätta metaller i olika tillämpningar i anläggningar och maskiner för bearbetning av kött, fisk och fågel, mejeriprodukter, bakverk och sötsaker. Material för livsmedelskontakt från Ensinger ökar produktionen samt förbättrar hastighet och säkerhet i produktionsprocessen. Dessutom erbjuder vi särskilda metalldetekterbara plaster där denna egenskap krävs samt optiskt detekterbara blå plaster som alternativ till konventionella plaster för ökad prestanda och sänkta kostnader.

Vår tekniska avdelning kan hjälpa dig välja de lämpligaste materialen för ditt användningsområde och även utveckla nya material


Fördelar för livsmedelsindustrin

Ensinger erbjuder livsmedelsgodkända plaster som uppfyller strikta kvalitets- och säkerhetskrav i fråga om produktionssäkerhet, sömlös spårbarhet och produktcertifiering. Vårt sortiment av livsmedelssäkra plaster omfattar produkter som överensstämmer med kraven från FDA och i EU-förordning 10/2011. Information om andra förordningar kan fås på begäran.

Vårt produktutbud för livsmedelsteknik omfattar en rad tekniska och högpresterande plaster för olika tillämpningar med eller utan godkännande för kontakt med livsmedel. Användningsområdena för livsmedelssäkra plaster är oändliga i anläggningar och maskiner för bearbetning av kött, fisk och fågel. Plaster för användning inom livsmedelsindustrin från Ensinger ökar dessutom produktionen, hastigheten och säkerheten inom många olika branscher, såsom mejeri-, bageri- och konditoribranschen. 

Vid ersättning av metall är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till möjligheten att minska vikten med hjälp av plastmaterial. Inom livsmedelstekniken kan detta innebära ökad bearbetningshastighet och produktionseffektivitet.

När komponenter eller gliddelar av metall byts ut mot plast krävs i regel ingen extern smörjning, vilket minskar risken för kontaminering av livsmedel med olja eller fett.  Ensinger erbjuder livsmedelsgodkända plaster som uppfyller strikta kvalitets- och säkerhetskrav i fråga om produktionssäkerhet, sömlös spårbarhet och produktcertifiering.
Genom att välja rätt plaster för komponenter som används inom livsmedelsindustrin och som rengörs och steriliseras med jämna mellanrum behöver du inte tänka på extra korrosionsskydd, som i regel behövs för metaller (t.ex. lackering, ytbehandling eller användning av dyra legeringar). Alla plastmaterial från Ensinger som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel är beständiga mot rengöringsmedel så att de kan återanvändas på ett säkert sätt. Renligheten hos komponenter kan dessutom enklare fastställas vid användning av blå material, eftersom sporer, mögel och rester av livs- och rengöringsmedel syns tydligare än på material med annan färg. 

I bearbetningslinjer för livsmedel är detektering av plastbitar en oumbärlig funktion. Med vårt sortiment av blå plaster för livsmedelskontakt och metalldetekterbara plaster kan du öka säkerheten i din livsmedelsproduktion. Samtidigt uppfylls alla internationella bestämmelser för kontroll av begränsning av eventuell migration av substanser från material till livsmedel i syfte att undvika skadlig inverkan.

För alla plaster för livsmedelskontakt i ID-serien  tillsätts en additiv under tillverkningen som kan detekteras med en metalldetektor. Dessutom uppfylls kraven för kontakt med livsmedel eftersom plastkontamination i livsmedel undviks. Tack vare hög synlighet och snabb identifiering under produktionen är blå plaster lättare att känna igen än plaster i andra färger.


Lösningar för livsmedelsindustrin

Livsmedelssäkra material

Material som överensstämmer med bestämmelserna för FDA-godkännande för råmaterial, förordning (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011 och (EC) 2023/2006 samt möjliggör sömlös spårbarhet.

Metalldetekterbara plaster

Våra ID/UD-material kan användas i anläggningar för bearbetning av livsmedel som är utrustade med metalldetektorer i syfte att säkerställa bättre kontroll.

Blå material för livsmedel

Blå material används ofta inom livsmedelsindustrin eftersom de erbjuder hög synlighet (optisk detektering), säkerställande av renligheten hos komponenter och snabb identifiering av plastkontaminering under produktion.

Material för tillämpningar med glidning och friktion

Vid bearbetning av livsmedel krävs ofta att produkter flyttas eller förpackas, därför är glid- och friktionsegenskaperna hos plats som kommer i kontakt med livsmedel viktiga. 

Kemikaliebeständiga plaster

För rengöring av utrustning till bearbetning av livsmedel används aggressiva kemikalier. Vi tillhandahåller en översikt av våra produkters beständighet mot kemikalier, så att du kan vara säker på att material som kommer i kontakt med livsmedel tål de förväntande förhållandena.

Bearbetningsbara plaster för livsmedelsindustrin

Ensinger erbjuder livsmedelsgodkända plaster som uppfyller strikta kvalitets- och säkerhetskrav i fråga om produktionssäkerhet, sömlös spårbarhet och produktcertifieringar såsom följande:

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural är en ofylld POM-C med en unik kombination av fysiska egenskaper som i regel inte återfinns hos andra termoplaster.

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue har en klar blå färg för ökad effektivitet i livsmedelsanläggningar med optisk detekteringsutrustning.

TECAPEEK natural

TECAPEEK natural är en högkvalitativ, delkristallin termoplast som tål höga temperaturer.

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue är en metalldetekterbar PEEK som tillverkas av Victrex® PEEK-polymer.

Fallstudier från livsmedelsindustrin

Nålblock

Tillverkade av TECAFORM AH blå

Nålblock för köttberabetning

Inte bara de komponenter som kommer i direkt kontakt med livsmedel bör vara tillverkade av material som uppfyller kraven för matkontakt. Detta block är en del av ett helt automatiserat system som utvecklas för att förbättra smak och hållbarhet genom saltinjektion med nålar, så säkerhet är ett viktigt krav.

Skrapa

Tillverkad av TECAFORM AH ID blå

Skrapa av POM-C detecterbar

I livsmedelsindustrin använder de flesta fyllnadsmaskinerna en skrapa i tratten för att säkerställa ett konstant flöde av maten. I denna komponent för kött använde kunden TECAFORM AH natur, men bestämde sig för att byta till TECAFORM AH ID-blå för att underlätta upptäckten av eventuell plastförorening i livsmedel.

Bageriutrustning

tillverkad av TECAFORM AH blue

Bageriutrustning

Det danska företaget Form & Frys tillverkar standardmaskiner samt specialbyggda maskiner avsedda för bageriindustrin. För sina maskiner väljer företaget TECAFORM AH blue, vilket sticker ut färgmässigt vilket underlättar snabb upptäckt av plast i maten under produktionsprocessen.

Vanliga frågor om plastmaterial för livsmedelsindustrin