Metalldetekterbara plaster

Detekteringen av främmande föremål i samband med bearbetning och förpackning av livsmedel spelar en avgörande roll när det gäller säkerställandet av säkerheten och kvaliteten samt förebyggandet av plastkontaminering. Vi uppfyller detta krav med ett utbud av kompatibla material och ID-serien, som utvecklats speciellt för användning inom livsmedelsindustrin.

För alla plaster för livsmedelskontakt i ID-serien tillsätts en additiv under tillverkningen . Det säkerställer att alla fragment kan identifieras snabbt med hjälp av en metalldetektor om en komponent av dessa material skulle gå sönder under produktionen. Den blå färgen på materialet ska dessutom underlätta visuell detektering av operatören eller med hjälp av en kamera, oberoende av typen av kontaminerat livsmedel.

Som svar på detta behov erbjuder vi en rad kompatibla material i en ID (metalldetekterbar plast) och UD (ultradetekterbar plast) -serie, som båda är specialdesignade för livsmedelsindustrin.
Ensingers UD-serie innehåller också ett speciellt tillsatspaket som bland annat gör det till en metalldetekterbar plast. Liksom många av våra andra matkvalitetsmaterial, underlättar den blå färgningen optisk detektering, medan andra aspekter av formuleringen möjliggör röntgendetektering. Dessa egenskaper gör Ensingers Ultra Detectable plast till en av de mest mångsidiga detekterbara plasterna som finns tillgängliga idag.

Produkter i ID-serien för metalldetektering

Produkter i ID-serien kan detekteras med hjälp av metalldetektorer och säkerställer därmed högre säkerhet inom livsmedelsproduktionen. ID-plaster kan fås i form av stavar eller plattor av olika storlekar och varianter. De lämpar sig därför för många olika användningsområden:

  • TECAPEEK ID blue - baseras på Victrex PEEK-polymeren, har hög mekanisk styrka, utmärkt kemisk beständighet och kan stå emot höga driftstemperaturer
  • TECAFORM AH ID blue och TECAFORM AH ID grey - de vanligaste livsmedelsgodkända plasterna på området. Detta livsmedelsgodkända acetalmaterial säkerställer hög måttstabilitet och enkel bearbetning – egenskaper som är nödvändiga för tillverkning av precisionskomponenter. Den höga beständigheten mot steriliseringsmedel och den låga fuktabsorptionen gör att materialet lämpar sig utmärkt för en rad användningsområden inom livsmedelsindustrin.
  • TECAMID 6 ID blue - denna blå nylon kännetecknas av mycket hög elasticitet, som ytterligare minskar risken för brott i komponenterna.

Alla produkter i ID-serien överensstämmer med de höga krav som ställs inom livsmedelsindustrin och genomgår de migrationstester som föreskrivs i förordning (EU) 10/2011. De råmaterial som används uppfyller även kraven från FDA.

TECAFORM AH ID blue

TECAFORM AH ID blue är modifierad med ett metalldetekterbart fyllnadsmaterial vilket möjlig gör upptäckt med metalldetektor.

TECAMID 6 ID blue

Denna PA 6 är metalldetekterbart och färgats med ett blå färgmedel som godkänts för användning inom livsmedelsindustrin.

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue är en metalldetekterbar PEEK som tillverkas av Victrex® PEEK-polymer.

ud series plastics for multi detection

Som ID-serien är Ensingsers ultradetekterbara UD material tillgänglig i en mängd olika kvalliter och former.

  • TECAPEEK UD blue är PEEK-baserad och erbjuder högsta temperatur-, kemiska och fysiska egenskaperna i ett material för livsmedelsindustrin.
  • TECAFORM AH UD blue använder copolymer acetal som baspolymer, och fungerar som familjens arbetshäst, lämplig för såväl konstruktionsdelar som slitageapplikationer.
  • TECADUR PBT UD blue är en PBT polyester som passar bäst vid applikationer där klor och kaustiska rengöringslösningar används. 

TECAPEEK UD blue

TECAPEEK UD blå har den högsta temperatur- och kemiska resistans hos alla Ensingers Ultra-detekterbara produkter. Med en värmebeständighet på över 150 ° C ...

TECAFORM AH UD blue

TECAFORM AH UD blå är en ny revolutionerande plast för livsmedelsindustrin som är en ultra-detekterbar acetal-copolymer som är utformad speciellt för matkontaktapplikationer inom livsmedelsindustrin.

TECADUR PBT UD blue

TECADUR PBT UD blue (HYDEX 4101) har utformats speciellt för krävande miljöer inom livsmedelsindustrin.

Användningsområden för detekterbara PEEK-material inom livsmedelstekniken

Skrapa

tillverkad av TECAFORM AH ID blå

Skrapa av POM-C detekterbar

I livsmedelsindustrin använder de flesta fyllnadsmaskinerna en skrapa i tratten för att säkerställa ett konstant flöde av maten. I denna komponent för kött använde kunden TECAFORM AH natur, men bestämde sig för att byta till TECAFORM AH ID-blå för att underlätta upptäckten av eventuell plastförorening i livsmedel.

Många komponenter i anläggningar och utrustning som används för produktion och förpackning av livsmedel kan bytas ut mot plastmaterial från ID-serien, i allt från mejeriindustrin och köttbearbetning till bageri- och konditoribranschen. I vart och ett av dessa områden kan användningen av dessa material vid sidan av ökad säkerhet och viktreduktion leda till verkliga energibesparingar och lägre kostnader.