PEEK-kompositer för medicinskt bruk

TECATEC MT CW

TECATEC PEEK MT CW50 black är en kolfiberkomposit som utmärks av enastående mekanisk styrka och hög termisk måttstabilitet. 

Materialen används ofta på området för traumatologi, till exempel i interna fixeringssystem (styrarmar), externa fixeringssystem och i andra strukturelement.

 

Biokompatibilitet

TECATEC PEEK MT CW50 black lämpar sig för alla medicinska användningsområden som kräver biokompatibilitet med begränsad kontakt på upp till 24 timmar med hud och vävnad och, om tillämpligt, indirekt kontakt med blod.

TECATEC PEEK MT CW50 black är testat i enlighet med ISO 10993 
 

Viktiga egenskaper

Ensingers kompositmaterial med kolfiber består av en termoplastmatris och en väv av kolfiberknippen. Denna kombination ger betydligt högre drag- och böjhållfasthet jämfört med fiberförstärkta extruderade material. Dessa lättviktiga kompositer erbjuder god kemisk beständighet och släpper även igenom röntgenstrålning. Övriga egenskaper:

  • Optimal styrka
  • Utmärk termisk måttstabilitet
  • God måttstabilitet
  • Låg vattenabsorption
  • Korrosionsbeständighet
  • Utmärkt beständighet mot autoklavering med varm ånga
  • Utmärkt kemisk beständighet
 

Beständighet mot sterilisering med ånga 

Sterilisering med ånga: Enligt resultaten från flera tester som utförts av våra kunder och partner, uppvisar TECATEC PEEK MT CW50 black ingen markant förlust av de mekaniska egenskaperna eller annan negativ påverkan såsom missfärgning ens efter 500 steriliseringscykler. Med sina många användningsområden har materialet visat sig vara lämpligt för kliniskt bruk.

TECATEC MT-material

Den matrispolymer som används i TECATEC PEEK MT CW50 black är VICTREX PEEK, en komprimerad polymer med kolfiberväv. Tack vare en speciell beläggning på väven minskas antalet fel. En hög andel fiber på 50 % erbjuder extrem vridstyvhet och praktisk taget eliminerar förvridning trots upprepad sterilisering.  
TECATEC PEEK MT CW50 black  tillverkas på beställning, vilket gör det möjligt att fokusera på kundens dimensionsbehov. Ensinger tillhandahåller TECATEC PEEK MT CW50 black i steg om 1 mm paneltjocklek. Det ger stora material- och kostnadsbesparingar. 

TECATEC PEEK MT CW50 black

De specialutvecklade kompositsortiment TECATEC erbjuder extrem mekanisk hållfasthet och termisk måttstabilitet.

PEEK-kompositplast för medicinsk utrustning

Målarm

tillverkad av TECATEC PEEK MT CW50 svart

Ortopediska fixeringssystem

Syftet med en ortopedisk traumabehandling är att återställa ett brutet ben så att det återfår rätt position och inriktning. Om detta sker i form av ett kirurgiskt ingrepp används fixeringssystem för att säkra benet i anatomiskt rätt position. Tillverkare av denna typ av interna fixeringssystem måste uppfylla många strikta krav i fråga om funktion, vikt och utseende, samtidigt som ökad prispress gör att totalkostnaderna måste hållas inom rimliga gränser. .