PET - polyetentereftalat 

TECAPET/TECADUR PET Ensinger Plast

PET-material (med den kemiska benämningen polyetentereftalat) är en polyester med relativt hög densitet som tillverkas av Ensinger i form av standardmässiga halvfabrikat för vidare bearbetning. PET finns antingen som amorf eller delkristallin plast. Egenskaperna hos amorf PET-polymer är hög transparens men den har sämre mekaniska egenskaper, såsom draghållfasthet, samt betydligt lägre glidegenskaper. Detta PET-material, som ofta används för flaskor och förpackningar, tillverkas dock inte av Ensinger. De typiska egenskaperna hos de delkristallina tereftalater som Ensinger tillverkar är hårdhet, styvhet, styrka, enastående glidegenskaper och lågt slitage (jämfört med POM i fuktiga eller torra miljöer). Detta material kallades länge för PET-P-plast, men denna föråldrade benämning för PET-material är numera ovanlig.

Tack vare god beständighet mot krypning, låg fuktabsorption och enastående måttstabilitet, lämpar sig PET-plast extremt bra för tillämpningar med komplexa delar där högsta standard gällande måttnoggrannhet och ytkvalitet är ett krav. PET-materialets termiska egenskaper säkerställer god temperatur- och måttstabilitet.

Egenskaper och specifikationer för PET-material

PET-material erbjuder följande egenskaper:

 • Hög styrka
 • Hög styvhet och hårdhet
 • Mycket låg fuktabsorption
 • God beständighet mot krypning
 • Låg glidfriktion och glidslitage
 • Beständighet mot hydrolys (upp till +70 °C)
 • Lämpar sig inte för kontakt med medier som innehåller >50 % alkohol
 • God kemisk beständighet mot syror
 • God adhesions- och svetsförmåga

 

Tillverkade PET-material

Ensingers varumärke för PET-modifieringar är TECAPET eller TECADUR PET. Ensinger erbjuder modifieringar av PET i följande format:

 • TECAPET - modifierad PET för enklare bearbetning
 • TECAPET TF - modifierad PET med PTFE för bättre slitegenskaper
 • TECADUR PET - omodifierad PET-klass

Ensinger tillhandahåller PET i följande format:

 • Stavar i PET-plast 
 • Plattor i PET-plast

TECAPET black

TECAPET black är en svartpigmenterad PET. TECAPET black erbjuder förbättrat UV-skydd för tillämpningar utomhus tack vare det svarta pigmentet.

TECAPET TF grey

TECAPET TF innehåller PTFE och har utmärkta glid- och slitageegenskaper. Används inom livsmedelsindustrin då den är godkänd för direktkontakt med livsmedel.

TECAPET white

TECAPET white har specialutvecklats för förbättrad seghet och enklare bearbetning. Materialet har även goda glidegenskaper och låg friktionskoefficient.

Vanliga användningsområden för PET

Elektronikindustri: höljen, skydd, kontakter, isolerande rutor och spolkroppar
Bilindustri: höljen, vindrutetorkare och dörrhandtag
Läkemedelsindustri: funktionella delar i system för dosering av läkemedel
Maskinindustri: växlar och glidelement
Livsmedelsindustri: styrningar, skjutreglage, stopp, valsar och gripdon