Rör, slangar och ringar i PEEK 

Slangar tillverkade av högkvalitativ PEEK-polymer används inom många olika branscher och tillämpningar, särskilt olje- och gasindustrin samt halvledarindustrin. PEEK erbjuder beständighet mot temperaturer, kemikalier och krypning och är därför ett populärt val.
 
Både de nödvändiga måtten och själva användningen är viktiga faktorer i samband med produktvalet. Ensinger specialiserar sig på olika bearbetningsmetoder för att kunna tillverka rör, slangar och ringar i PEEK för en rad olika användningsområden. I våra produktionsanläggningar över hela världen tillverkar vi rör och ringar i PEEK genom extrudering, formpressning, rotationsgjutning och formsprutning. Med hjälp av formpressning kan vi erbjuda storlekar med tjockare tvärsnitt och väggtjocklekar. Rotationsgjutning ger den flexibilitet som krävs för tillverkning av formstycken för tätningstillämpningar i höga temperaturer i olika storlekar efter kundens behov. Vi kan även anpassa materialblandningen för rör och ringar genom att tillsätta lämpliga fyllnadsmaterial eller tillsatser, vid sidan av att anpassa ytterdiameter och väggtjocklek för att uppfylla de flesta krav för olje- och gastillämpningar. 
 
Med nästan 4000 olika kombinationer av modifiering, produktionsmetod och dimension erbjuder TECAPEEK optimal mångsidighet för industrins behov. 
Våra rör och ringar i PEEK kan fås i väggtjocklekar på mellan 5 och 180 mm och med en ytterdiameter på upp till 2200 mm. Beställningsmängderna varierar från en enda produkt, till exempel för prototypprojekt, upp till stora satser för industriell användning. 
Vi håller ett brett utbud av rörstorlekar på lager och tillhandahåller även andra storlekar på beställning, vilket gör att PEEK är en av våra mest efterfrågade produkter.

PEEK RöRvaljäre

PEEK tube selector hjälper dig att välja bland mer än 4000 kombinationer. Du kan ange fyra modifieringar av PEEK-plast och de exakta dimensionerna för din rör och ringar. Som resultat visas tillgänglighet, minsta beställningsmängd och produktionsmetod. Den bästa matchningen anger vilket rör som bäst stämmer överens med önskad storlek, så att du kan minska på avfallet vid bearbetning av materialet.

Ett brett utbud att välja bland – oförstärkt och förstärkt peek

Rör, slangar och ringar av PEEK finns i en oförstärkt variant (TECAPEEK natural) och i de förstärkta varianterna TECAPEEK GF30 natural (glasfiberförstärkt PEEK) eller TECAPEEK CF30 black (kolfiberförstärkt PEEK).
 För särskilda lagertillämpningar som kräver vissa friktionsegenskaper är PEEK PVX (TECAPEEK PVX black) ett lämpligt val.
 
Särskilt inom offshoreindustrin, där det förekommer höga temperaturer, höga mekaniska krafter och aggressiva kemikalier, 
kräver många tillämpningar ett åldringstest med sur gas som ska säkerställa att materialet lämpar sig för användning i sådana tuffa miljöer. Vår PEEK-plast som tillverkas genom extrudering uppfyller de strikta krav i ISO 23936-1 och NORSOK M-710 som förskrivs för sur gas och andra utmanade miljöer inom naturgas- och oljeindustrin.

 

Extrudering är en metod för tillverkning av teoretiskt oändligt långa halvfabrikat baserat på termoplastiska polymerer. Tvärsnitten fastställs av det verktyg som används.
De vanligaste halvfabrikaten från Ensinger är rör, slangar, stavar och plattor. När det gäller processen smälts polymeren i extruderingsenheten och homogeniseras innan den pressas genom verktyget så att den får önskad form. 
Extrudering är en mycket kostnadseffektiv metod för medelstora och stora mängder. Standardstorlekar ger inte upphov till ytterligare verktygskostnader och har mycket god tillgänglighet. 
De fysiska egenskaperna hos extruderat material kan jämföras med de hos formsprutade delar. Även massiva tvärsnitt kan tillverkas med denna metod.

Vid formpressning, till skillnad mot vid extrudering, skjuts den termoplastiska polymeren i en uppvärmd form. Med hjälp av värme och tryck pressas därefter polymeren i formen där storleken på detta verktyg avgör 
storleken på det slutliga halvfabrikatet. Denna process ger upphov till endast en liten mängd avfall, vilket gör processen relativt kostnadseffektiv.
Materialet erbjuder homogenare fysiska och mekaniska egenskaper och tenderar till mindre formspänningar än material som sprutpressats konventionellt.

Formpressning lämpar sig för små till medelstora beställningsmängder, minsta beställningsmängd börjar med en artikel per cykel.
Ytterligare en fördel är att metoden har relativt korta ledtider och kan användas för rätt stora storlekar (verktyg för >2540 mm kan tillhandahållas). Den kan användas för olika blandningar och modifieringar.

I denna process sprutas en smält och homogeniserad termoplastisk polymerbas (som kommer från en extruderingsenhet) i en form. Under en specifik nedkylningsfas härdar polymeren och antar verktygets form. Det stöts sedan ut helt enkelt genom att verktyget öppnas.
Formsprutning lämpar sig för medelstora mängder, men bäst kostnadseffektivitet kan uppnås med stora volymer, särskilt med tanke på att dyra verktyg kan behöva användas om ej standardmässiga 
former behövs. Formsprutning lämpar sig mest för ganska små halvfabrikat eftersom stora delar inte är kostnadseffektiva. Själva produktionshastigheten är mycket hög och ledtiderna är korta. Metoden kan användas för olika blandningar och modifieringar. Formsprutade material erbjuder de högsta mekaniska egenskaperna, främst vid förstärkta modifieringar.

Rotationsgjutning är en mycket intressant metod för tillverkning av ganska stora men ändå tunnväggiga rör och ringar av polymerer som PEEK. Ytterdiametern på slutprodukten begränsas av det verktyg som används. Lämpliga mängder av polymer hälls i det uppvärmda verktyget, medan det roterar runt sin valsaxel. När materialet smälter sätter det sig på verktygets väggar så att önskad väggtjocklek uppnås. Rotationsgjutning lämpar sig för små till medelstora beställningsmängder där minsta beställningsmängd kan vara endast en artikel.

Till skillnad mot extrudering är denna metod mycket flexibel i fråga om väggtjocklek och produktionshastighet och går omkring fem gånger snabbare än formpressning. På grund av den öppna innerdiametern är hålrum, sprickor och inneslutningar så gott som uteslutna. Rotationsgjutna material uppvisar lägst restspänning av alla metoder som används av Ensinger, och därför behövs endast korta glödtider. Fler intressanta aspekter är den mycket låga genereringen av avfall och lämpligheten för slutkonturnära former. Metoden kan användas för olika blandningar och modifieringar.

Vanliga användningsområden för PEEK-rör

 • Stödringar används i regel i miljöer med högt tryck i kombination med en O-ring eller en packning. Stödringar i TECAPEEK har hög tryckhållfasthet och värmestabilitet. I kombination med god beständighet mot temperaturer, kemikalier och utmattning fungerar stödringsmaterialet som extra säkring i de fall då trycktoppar kan göra så att O-ringen går sönder. Den starkare och stabilare stödringen motverkar komplett bortfall.
  Ensinger erbjuder ett brett sortiment av stödringar i olika storlekar.
   
  Backup rings
 • Peek-tätningar används överallt där medier behöver kontrolleras. PEEK-tätningar återfinns i komponenter som ventiler, kompressorer, förslutningar och säkerhetsanordningar. Den högkvalitativa termoplastiska PEEK-polymeren lämpar sig utmärkt som tätningsmaterial tack vare sina utmärkta egenskaper som hög temperaturbeständighet, god mekanisk och kemisk beständighet samt hårdhet och styvhet.
 • Ventilsäten används för att kontrollera flödet av vätskor så att dessa kan flöda fritt. De kan även stänga för att stoppa flödet. TECAPEEK är ett vanligt material för ventilsäten tack vare sina utmärkta kemiska och termiska egenskaper. Denna högtemperaturpolymer bibehåller sin motståndskraft även om den kontinuerligt utsätts för varmt vatten och ånga samt ökar ventilens momentkrav tack vare sin stabilitet.
   
   
 • PEEK-rör används bland annat inom energi-, gas- och oljeindustrin. PEEK-rör tillverkas i många olika storlekar och med olika metoder. De används i en rad tillämpningar, till exempel som avståndshållare, som skyddsbeläggningar eller skyddshöljen samt som rör för överföring av varma vätskor. PEEK-rör har ytterst hög hållfasthet i förhållande till vikten och även den styrka som krävs för användning vid HPLC-tryck. PEEK-rör har därför blivit ett populärt alternativt för rostfritt stål.