Trubky/potrubí a kotouče z materiálu PEEK 

Trubky vyráběné z vysokovýkonného polymeru PEEK si nacházejí cestu do mnoha různých odvětví a aplikací, zvláště v ropném a plynárenském nebo polovodičovém průmyslu. Materiál PEEK se často volí vzhledem k jeho teplotní, chemické a creepové odolnosti v kombinaci s jeho tepelnou stabilitou a pevnosti v tlaku.

Požadované rozměry jsou stejně určující jako samotná aplikace. Společnost Ensinger se specializuje na různé metody zpracování k docílení schopnosti vyrábět potrubí, trubky a kotouče z materiálu PEEK v širokém rozsahu rozměrů. V našich výrobních provozech po celém světě vyrábíme potrubí a kotouče z plastu PEEK pomocí extruze, lisování, odstředivého tváření (často nazývané také odstředivé odlévání) a vstřikování. Lisování nám umožňuje nabízet velikosti s většími průřezy a tloušťkami stěn, zatímco odstředivé tváření poskytuje flexibilitu z hlediska přípravy polotovarů s vysokou funkční způsobilostí pro aplikace vyžadující těsnění za vysokých teplot. To vše v širokém rozsahu velikostí, které lze individuálně přizpůsobit podle požadavků zákazníka. Navíc jsme schopni připravit zakázkové složení materiálů pro potrubí a kotouče přísadou plniv a aditiv, dále přizpůsobit vnější průměry a tloušťky stěn polotovarů, aby vyhovovaly potřebám většiny aplikací v ropném a plynárenském průmyslu. 

 S téměř 4000 různými kombinacemi modifikací, výrobních metod a rozměrů TECAPEEK nabízí nejširší různorodost pro průmyslové využití. Naše trubky a kotouče z materiálu PEEK jsou k dispozici s tloušťkami stěn mezi 5 a 180 mm a s vnějšími průměry až 2200 mm.  Objemový rozsah výrobních dávek sahá od jediného kusu, např. pro projekty přípravy prototypů, až po velkoprůmyslové výrobní dávky. Vzhledem k širokému skladovému sortimentu různých velikostí trubek, kdy lze další velikosti navíc objednat zakázkově, si náš materiál PEEK drží s předstihem čelní pozici v tomto oboru.  

VÝBĚR TRUBEK

Vyberte si z více než 4000 kombinací pomocí našeho nástroje pro výběr trubek z materiálu PEEK. Můžete si vybrat čtyři modifikace plastu PEEK a váš přesný rozsah velikostí trubek a kotoučů z PEEK.  Ve výsledku zjistíte více informací ohledně dostupnosti, minimálního objednacího množství a výrobní metodě. Výsledek s nejlepší shodou vám řekne, která trubka je neblíže k vámi požadovanému rozměru, a vy tak můžete snížit množství odpadu při obrábění materiálu.

 Výběr z široké nabídky – materiál peek bez plniv a s výztužnými plnivy

Potrubí, trubky a kotouče z PEEK jsou k dostání bez plniv (TECAPEEK natural) a v modifikacích s různými plnivy, TECAPEEK GF30 natural (PEEK s výztuží v podobě skleněných vláken) nebo TECAPEEK CF30 black (PEEK s uhlíkem jakožto plnivem).
 Pro speciální aplikace na ložiska, které vyžadují určité třecí vlastnosti, je vhodnou volbou PEEK PVX (TECAPEEK PVX black).
 
Pro široký rozsah různorodých aplikací, zvláště v námořním průmyslu, kde je zásadní odolnost vůči vysokým teplotám, vysokým mechanickým zatížením a rovněž odolnost vůči agresivním chemikáliím, 
je nezbytné vykonat zkoušku stárnutí materiálu při působení kyselého plynu pro ověření způsobilosti daného materiálu k použití v těchto náročných prostředích. Náš plast PEEK, vyráběný procesem extruze, plní přísné požadavky norem ISO 23936-1 i NORSOK M-710, jejichž splnění je vyžadováno pro použití v kontaktu s kyselými plyny a dalších náročných prostředích v plynárenském a ropném průmyslu.
Extruze je v zásadě metoda na výrobu teoreticky nekonečně dlouhých polotovarů z termoplastických polymerů. Průřez je určen konkrétním použitým nástrojem.
Mezi polotovary od společnosti Ensinger převažují průřezy v podobě potrubí/trubek, tyčí a desek. Proces probíhá tak, že se polymer nejprve roztaví v jednotce extrudéru, homogenizuje se a následně se protlačí nástrojem, který jej vytvaruje do polotovaru s požadovaným průřezem. 
Extruze je velmi cenově výhodná pro dlouhé dávky se středním až vysokým výrobním objemem. Při standardních velikostech nedochází k dalšímu navyšování nákladů na nástroje a dosahuje se velmi dobré úrovně využitelnosti zařízení. 
Fyzikální vlastnosti extrudovaného materiálu jsou srovnatelné s vlastnostmi vstřikovaných polotovarů. Touto metodou lze realizovat rovněž polotovary s masivním průřezem.
Na rozdíl od extruze se použitý termoplastický polymer při lisování vlije do vyhřívané kavity formy. Působením teploty a tlaku se polymer poté vlisuje do formy, přičemž rozměry této 
formy určují rovněž rozměry finálního polotovaru.  Vzniká pouze velmi malé množství odpadu, a tento proces je tak poměrně cenově výhodný.
Tento materiál nabízí homogennější fyzikální a mechanické vlastnosti a vykazuje menší vnitřní napětí vzniklé tvářením než konvenční materiál zpracovaný vstřikováním.
Lisování je vhodné pro objednávky nízké až střední velikosti, minimální objednací množství v zásadě začíná na jednom kusu na cyklus.
Další výhodou je relativně krátká dodací lhůta a schopnost vyrábět poměrně velké rozměry (je možné zajistit formy pro velikosti větší než 250 cm). K dispozici je rovněž značná variabilita směsí a modifikací materiálu.
U tohoto procesu se roztavený a homogenizovaný termoplastický základní polymer (přiváděný z extrudovací jednotky) vtlačuje vstřikováním do kavity příslušné formy. Během definované fáze chlazení dochází k tuhnutí polymeru a vytvarování podle geometrie formy. Poté se forma otevře a výlisek se jednoduše vyjme.
Tlakové vstřikování je metoda vhodná pro objednávky středního až vysokého objemu, ale nejvyšší efektivity nákladů lze dosáhnout při velkých objemech, zvláště kvůli nutnosti uvážení vysokých nákladů na formu, pokud není požadován výrobek standardního tvaru.
Vstřikováním se dosahuje nejlepších výsledků u spíše menších polotovarů, jelikož velké díly nejsou nákladově efektivní. Rychlost výroby jako taková je velmi vysoká a dodací lhůty jsou krátké. K dispozici je rovněž značná variabilita směsí a modifikací materiálu. Vstřikované materiály vykazují nejlepší mechanické vlastnosti převážně v modifikacích různými plnivy.
 
Odstředivé tváření představuje velmi zajímavou metodu výroby poměrně velkých, avšak tenkostěnných trubek a kotoučů z polymerů, např. z materiálu PEEK. Vnější rozměry finálního produktu jsou omezeny použitým nástrojem. Příslušné množství polymeru je poté vloženo do vyhřívaného nástroje, který se otáčí kolem své osy. Jakmile se materiál roztaví, přemístí se k vnější stěně nástroje, kde vytvoří vrstvu s požadovanou tloušťkou stěny. Odstředivé tváření je vhodné pro objednávky nízké až střední velikosti, kde minimální objednací množství může být i pouhý jeden kus.
Na rozdíl od extruze je tato metoda velmi flexibilní z hlediska tloušťky stěn a rychlost výroby je asi pětkrát vyšší v porovnání s lisováním. Díky otevřenému vnitřnímu průměru jsou prakticky vyloučeny mezery v materiálu, trhliny a vměstky. Odstředivě tvářené materiály vykazují nejnižší zbytkové napětí materiálu ze všech metod používaných společností Ensinger, a proto jsou potřeba jen krátké doby chlazení. Zajímavé je rovněž velmi malé množství vznikajícího odpadu a vhodnost k výrobě polotovarů s téměř čistými finálními rozměry. K dispozici je rovněž značná variabilita směsí a modifikací materiálu.

Typické aplikace trubek z plastů PEEK

  • Opěrné kroužky se obvykle používají v prostředích s vysokým tlakem v kombinaci s O-kroužkem nebo těsněním. Opěrné kroužky z materiálu TECAPEEK mají vysokou pevnost v tlaku a tepelnou stabilitu. Ve spojení s teplotní a chemickou odolností a odolností vůči stárnutí materiálu opěrný kroužek funguje jako dodatečná pojistka v okamžicích, kdy tlakové špičky mohou způsobit selhání o-kroužku a kdy silnější, houževnatější opěrný kroužek slouží jako pomůcka pro prevenci selhání funkčnosti.
    Společnost Ensinger nabízí široký rozsah velikostí a rozměrů opěrných kroužků

    Backup rings
  • Těsnění z PEEK se používají v oblastech, kde je vyžadováno utěsnění různých kapalin a přírodních plynů proti únikům. Těsnění z PEEK lze nalézt v několika různých aplikacích a oblastech, jako například ve ventilech, kompresorech, ucpávkách a utěsňovacích zátkách. Vysokovýkonný termoplastický polymer PEEK se pro tyto aplikace dokonale hodí díky jeho vynikajícím vlastnostem, jako jsou tolerance vysokých teplot, dobrá mechanická a chemická odolnost a rovněž jeho tvrdost a tuhost.
  • Ventilová sedla se používají v oblasti řízení průtoku kapalin, kdy umožňují jejich volný průtok, a rovněž mají schopnost tomuto průtoku zamezit. TECAPEEK je běžně používaný materiál, přičemž v aplikacích ventilových sedel se považuje za prémiový materiál vzhledem k jeho vynikajícím chemickým a teplotním vlastnostem. Tento vysokoteplotní polymer si zachovává svou odolnost i přes trvalé vystavení účinkům horké vody a páry a vzhledem k jeho tuhosti zvyšuje u ventilu jeho požadavek na krouticí moment
  • Potrubí z materiálu PEEK lze využívat v různých odvětvích včetně energetického či ropného a plynárenského průmyslu. Trubky z materiálu PEEK se vyrábějí v širokém rozsahu velikostí několika různými procesy a lze je používat v mnoha aplikacích jako vymezovací prvky, kde slouží jako ochranné obložení nebo plášť, a rovněž jako potrubí pro dopravu kapalin s vysokou teplotou. Potrubí z PEEK má jeden z nejvyšší poměrů pevnosti k hmotnosti, a navíc pevnost potřebnou k odolávání trvalému použití při vysokém tlaku HPLC. Z těchto důvodů se potrubí z materiálu PEEK stalo oblíbenou alternativou k potrubí z nerezové oceli.