Elektricky izolující plasty

Díky vynikajícím elektrickým vlastnostem v rozsahu od schopnosti úplné izolace až po úplnou elektrickou vodivost jsou plasty zásadním materiálem v elektrickém a elektronickém průmyslu.

Nemodifikované plasty jsou ze své podstaty elektrické izolanty. Tyto elektricky izolující plasty vykazují vysoký odpor nebo jsou zcela neprůchodné pro elektrický proud. Používají se typicky v různých aplikacích, kde zamezují průchodnosti elektrického proudu, která by mohla eventuálně způsobit věcné škody nebo zranění osob. Elektricky izolující plasty se běžně používají v aplikacích, jako jsou například přepínače, patice osvětlení, elektrická zapojení a obvodové desky.

Společnost Ensinger nabízí široký sortiment plastů s dobrými vlastnostmi z hlediska elektrické izolace, přičemž náš technický servis vám ochotně poskytne potřebnou podporu při výběru vhodného materiálu.

Pro stanovení izolační schopnosti plastů se často používá index odolnosti proti plazivým proudům (CTI). Ten představuje údaj o elektrickém izolačním odporu povrchu izolujících plastů.


Mezi doporučené elektricky izolující plasty patří: