ABS – akrylonitril-butadien-styren

Plasty Ensinger TECARAN ABS

Společnost Ensinger vyrábí z materiálu akrylonitril-butadien-styren, obecně nazývaného jako plast ABS, standardní skladové polotovary pro obrábění a extruduje jej do podoby plastových desek a tyčí z ABS. Polymer ABS představuje amorfní terpolymer, který se vyrábí kombinací tří různých složek. Tyto tři složky, které dohromady tvoří plast ABS, jsou akrylonitril, butadien a styren. Použitím různých kombinací těchto monomerů lze vyrobit různé typy plastu ABS, a nabízí se tak široké spektrum různých vlastností ABS prostřednictvím větvení nebo kopolymerace. Materiál ABS má jedinečnou pozici v tom smyslu, že je na pomezí mezi termoplasty pro všeobecný průmysl a dalšími konstrukčními plasty s lepšími výkonnostními charakteristikami. Mezi jeho význačné vlastnosti patří houževnatost a odolnost proti nárazu, dokonce i při nízkých teplotách, dobrá tuhost a obrobitelnost. 

Vlastnosti a specifikace materiálů na bázi ABS

Vlastnosti plastů ABS:

 • Cenově výhodné
 • Dostupné v přírodní a černé barvě
 • Snadné spojování
 • Odolnost vůči paprskům gama a rentgenovým paprskům
 • Dobrá obrobitelnost

 

Vyráběné materiály na bázi ABS

 Modifikace akrylonitril-butadien-styrenu vyrábí společnost Ensinger pod obchodním názvem TECARAN ABS.

Společnost Ensinger je dodavatel různých polotovarů z plastů na bázi ABS, jako jsou například

 • desky z ABS
 • tyče z ABS

TECARAN ABS grey

ABS je terpolymer a amorfní pryskyřice. ABS má jedinečnou pozici mezi materiály v tom, že je spojovacím můstkem mezi průmyslovými a dalšími, výkonnějšími konstrukčními termoplasty.

Typické aplikace plastů ABS

  • Tělesa zrcátek
  • Interiérové panely
  • Prvky rukojetí (automobilový průmysl)
  • Součásti krytů v elektronickém průmyslu