Specifické plasty pro letecké aplikace

V aktuální době jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu komponentů letadel a použitých materiálů. Pro různé části komponentů inovací a optimalizačních procesů je velice důležitá kvalita a to zejména při vstupu materiálu nebo dílu do již zmíněných procesů.

Naše skladem držené plasty pro použití v leteckém průmyslu nabízí širokou škálu výhod oproti jiným materiálům. Jsou to tyto výhody:

 • Úspora hmotnosti o 60% oproti hliníku - úspora energie
 • Lepší a jednodušší zpracování komponentů
 • Větší svoboda v designu komponentů, která redukuje výrobní a montážní náklady
 • Dobrá chemická odolnost
 • Ohnivzdornost
 • Díky vláknem plněným plastům je dosaženo vysoce specifické odolnosti 
 • Impozantní kluzné vlastnosti při "běhu na sucho", nebo-li velmi suchých podmínkách skluzu, což osvobozuje od údržby
 • Nízké odplyňování ve vákuu a dobrá odolnosti vůči radiaci
 • Více úspornější řešení oproti hliníku nebo titanu
Další výhoda plastů je jejich škála modifikací určených pro různé druhy aplikací, které jsou dosaženy různými aditivy. Například v řadě případů je možné nahradit kov a to vlákny plněným plastem, který má vyšší tuhost oproti jiným typům plastů, které nejsou modifikovány.

Požadavky leteckého průmyslu

V zájmu minimalizace rizik při materiálovém vstupu, musí plastové polotovary splňovat detailní požadavky koncových zákazníků. Záleží na oblasti aplikace a rozdílnosti požadovaných vlastností. Pro každého výrobce existuje individuálně vyvinutý materiál se specifickým nastavením na základě požadovaných vlastností jako jsou hustota, mechanické a teplotní vlastnosti, či ohnivzdornost. Ensinger úzce spolupracuje s výrobci letadel a dodavateli do leteckého průmyslu v kvalifikaci plastů pro použití při leteckých aplikacích.

Požadavky v souvztažnosti s FAR 25.853

V leteckých interiérech musí být dodrženy požadavky FAR 25.853; materiály musí splňovat materiálové zkoušky jako jsou ohnivzdornost, emisní zkouška, teplotní zkoušky.
Můžete najít náš FAR 25.853 testovaný materiál na další stránce:

Plastové Portfolio

Další plastové polotovary, které splňují požadavky výrobců letadel.

Náš tým expertů Vám s radostí pomůže při výběru vhodného materiálu a s technickými dotazy v rámci leteckého průmyslu. Můžete nás kontaktovat formou e-mailu na naší adrese: [obfemailstart]YWVyb3NwYWNlQGVuc2luZ2VycGxhc3RpY3MuY29t[obfemailend] nebo na telefonním čísle: +420 377 972 056.

Další informace o aplikacích a možností řešení najdete zde:

Ke stažení

Sklad potovarů: Plasty používané v letecké technice (in English)

Letecký průmysl klade vysoké nároky na materiály. K působivým vlastnostem vysoce výkonných plastů patří jejich nízká hmotnost a chování při požáru.

Obráběné díly

Dále k našim polotovarům také dodáváme obráběné díly, dle výkresové dokumentace z našeho výrobního závodu v Dobřanech. Naše sesterské závody níže mají certifikaci EN 9100 / AS 9100D:

 • Ensinger Machined Parts (UK)
 • Ensinger Machining (FR)
 • Ensinger Engineering Plastics (CN)
 • Ensinger Precision Components (USA)