Plasty určené pro styk s potravinami

Dodržování předpisů na bezpečnost potravin u všech příslušných plastových materiálů je pro společnost Ensinger prioritou. Mimořádná péče věnovaná tomuto sektoru se odráží v deklaracích s nejdůležitějšími předpisy pro styk s potravinami pro specifické produkty: schválení FDA pro suroviny, nařízení (ES) č. 1935/2004, (EU) č. 10/2011 (migrace testovaná na polotovarech) a rovněž (ES) č. 2023/2006 pro regulace čínského trhu GB 9595.1-2016, GB 4806.6-2016 stejně tak GB 9685-2016 pro čínský trh nabízíme nepřetržitou zpětnou sledovatelnost výroby. 
Náš systém řízení jakosti je v souladu s mezinárodními standardy a pevně začleněn do našich celopodnikových postupů. Společnost Ensinger GmbH je nad rámec DIN EN ISO 9001 certifikována také podle normy o lékařských výrobcích DIN EN ISO 13485. Naše polotovary jsou vyráběny v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 2023/2006 o řádné výrobní praxi (GMP) pro materiály a zboží určené pro styk s potravinami.

Plastové materiály certifikované pro potravinářské aplikace

Osvědčení o shodě s předpisy (deklarace) pro styk s potravinami jsou od společnosti Ensinger k dispozici pro technické polymery, které se nejběžněji používají v aplikacích potravinářských technologií. Abychom vyhověli individuálním potřebám trhu, nabízíme našim zákazníkům extrémně širokou paletu různých typů plastů a rozměrů skladem jako součást našeho standardního portfolia. To našim zákazníkům, kteří své produkty dodávají do dalších průmyslových segmentů i do potravinářského průmyslu, umožňuje zajišťovat distribuci bez zbytečné duplikace skladových zásob.

Aby byla zaručena nepřetržitá zpětná sledovatelnost výroby, zákazníkům společně se skladovými polotovary dodáváme kompletní soubor dat obsahující prohlášení o shodě pro materiál určený pro styk s potravinami podle předmětné objednávky, jak stanovuje nařízení č. 10/2011. Tato shoda je v souladu s nařízeními (ES) č. 1935/2004, (EU) č. 10/2011 s výsledky migrace testované na polotovarech a (ES) č. 2023/2006, včetně shody s požadavky FDA na suroviny, tak i regulacemi pro čínský trh GB 9595.1-2016, GB 4806.6-2016 a GB 9685-2016.

Materiály určené pro styk s potravinami pro potravinářský průmysl

Navíc k našemu standardnímu portfoliu skladových produktů nabízíme speciální sortiment obrobitelných plastů, jež plní specifické požadavky potravinářských technologií z hlediska bezpečnosti a funkční způsobilosti. Tyto materiály vykazují shodu s nejnovějšími předpisy EU a pro kontakt s potravinami v rámci Číny a s požadavky FDA na surový vstupní materiál. Skladem jsou k dispozici následující materiály vyhovující příslušným požadavkům:

TECAFORM AH natural

Acetal TECAFORM AH natural je materiál POM-C bez plniv a bez pórovitosti s jedinečnou rovnováhou fyzikálních vlastností, které většina jiných termoplastů nedokáže nabídnout.

TECAPET white

TECAPET white má složení, které mu propůjčuje lepší houževnatost a snadnější obrobitelnost. Tento materiál rovněž nabízí vynikající vlastnosti z hlediska kluzných schopností a odolnosti vůči opotřebení a rovněž nízký koeficient tření…

TECAPEEK natural

Polyetheretherketon (PEEK) – TECAPEEK natural je vysokovýkonný, vysokoteplotní, semikrystalický termoplast vyráběný společností Ensinger...

Aplikace, jež vyžadují plasty určené pro styk s potravinami

Existuje množství různorodých aplikací pro potravinářské plasty v provozech a strojních zařízeních na zpracování masa, ryb a drůbeže. Plasty pro potravinářské použití od společnosti Ensinger navíc zlepšují kvalitu, rychlost a bezpečnost ve výrobě mlékárenských, pekárenských a cukrářských produktů.

Mezi typické aplikace patří:

  • Převodová ústrojí
  • Ložisková pouzdra
  • Konstrukční plastové součásti pro plnicí, mísicí a dělicí systémy