Navrženo se zaměřením na bezpečnost
Günther Maschinenbau GmbH

Řešení na základě materiálů splňujících předpisy pro potravinářský průmysl

Výroba plastů určených pro styk s potravinami a vyhovujících přísným nárokům FDA a evropským předpisům pro styk s potravinami jsou klíčovým požadavkem na subjekty zabývající se obráběním plastů v tomto odvětví. Společnost Ensinger nabízí toto řešení: vedle našeho standardního portfolia konstrukčních plastů nabízíme rovněž speciální materiály určené pro styk s potravinami, jež plní specifické požadavky potravinářských technologií z hlediska bezpečnosti a funkční způsobilosti.

Společnost Ensinger dodává své materiály vyhovující příslušným předpisům společně s certifikátem dokládajícím možnost styku konkrétních produktů s potravinami, kde je uvedeno schválení surovin podle FDA, shoda s nařízením (ES) 1935/2004, (EU) 10/2011 (test migrace z plastových polotovarů) a rovněž (ES) 2023/2006 o řádné výrobní praxi (GMP) pro materiály a zboží určené pro styk s potravinami.

Díky jejich nízké hmotnosti a vlastnostem umožňujícím snadné obrábění mohou materiály určené pro styk s potravinami nahradit kovy v širokém spektru aplikací v rámci provozů a strojních zařízení na zpracování masa, ryb a drůbeže, mlékárenských produktů, pekárenského zboží a v cukrářské výrobě. Materiály od společnosti Ensinger určené pro styk s potravinami optimalizují výrobu a zvyšují rychlost a bezpečnost ve výrobních procesech. V případech, kdy je vyžadována schopnost detekce pomocí detektorů kovů, mohou navíc naše speciální plasty detekovatelné jako kovy a náš opticky detekovatelný modrý materiál pro potravinářství představovat alternativu k tradičním plastům, přičemž přispívají k zvýšení výkonnosti a snížení nákladů.

Naše technická kancelář vám může pomoci při volbě nejvhodnějších materiálů pro vaše konkrétní použití plastů určených pro styk s potravinami, a to včetně vývoje nových materiálů.


Výhody PRO potravinářský průmysl

Společnost Ensinger nabízí plasty vyhovující předpisům pro styk s potravinami a splňující přísné kvalitativní a bezpečnostní požadavky na bezpečnost potravin, průběžnou zpětnou sledovatelnost a certifikace produktů. Portfolio pro potravinářství obsahuje materiály v souladu s předpisy FDA a nařízení EU 10/2011. Materiály splňující další nařízení jsou k dispozici na vyžádání.

Pro potravinářské technologie naše portfolio nabízí širokou paletu konstrukčních a vysokovýkonných plastů pro různorodé aplikace s požadavky na možnost styku s potravinami nebo bez těchto požadavků. Existuje nezměrné množství různých aplikací plastů určených pro styk s potravinami v závodech a strojních zařízeních na zpracování masa, ryb a drůbeže. Plasty pro potravinářské použití od společnosti Ensinger navíc zlepšují kvalitu, rychlost a bezpečnost v mnoha různých typech výroby, jako například v mlékárenském, pekárenském a cukrářském průmyslu.

Při nahrazování plastů je jedním z hlavních uvažovaných faktorů možnost jejich nahrazení lehčími součástmi díky použití plastů. Pro potravinářské technologie by tato skutečnost mohla znamenat zvýšení rychlosti zpracování a celkové efektivity výroby.

Při nahrazování součástí nebo kluzných dílů z kovu plastem můžete obvykle eliminovat externí mazání a tak vyloučit riziko kontaminace potravin olejem nebo mazacími tuky.  Společnost Ensinger nabízí plasty vyhovující předpisům pro styk s potravinami a splňující přísné kvalitativní a bezpečnostní nároky na bezpečnost potravin, průběžnou zpětnou sledovatelnost a certifikace produktů.
Volba správných plastů pro vaše součásti pro potravinářské aplikace, kde probíhá pravidelné čištění, sanitace nebo sterilizace, znamená, že zde již není třeba dodatečná ochrana proti korozi, jež by byla normálně nezbytná při použití kovů (např. lakování, povrchová úprava nebo volba nákladných speciálních slitin). Všechny plasty určené pro styk potravinami od společnosti Ensinger jsou odolné vůči čisticím prostředkům, zaručují opakovanou použitelnost a bezpečnost součástí. Navíc je jednodušší vyhodnotit čistotu součástí díky používání modrých materiálů, protože zárodečné buňky, plísně či zbytky potravin a čisticích prostředků jsou vzhledem ke kontrastní barvě jasněji viditelné, než by byly na jinak zbarvených materiálech. 

V potravinářských zpracovatelských linkách je funkce detekce možných fragmentů plastů mimořádně důležitá. Modrý materiál určený pro styk s potravinami a plasty detekovatelné jako kovy, které jsou součástí našeho portfolia, mohou zvýšit bezpečnost procesů ve výrobě potravinářských produktů, a to při důsledném plnění mezinárodních předpisů o kontrole a omezení možné migrace látek z materiálu do potravin za účelem vyloučení jejich škodlivého vlivu.

Všechny plasty z řady ID určené pro styk s potravinami jsou vyráběny přidáním aditiva, jež lze detekovat pomocí detektorů kovů a plní požadavky pro styk s potravinami, aby se zamezilo kontaminaci potravin úlomky plastů. Modré plasty, díky své viditelnosti, kontrastu a rychlé identifikaci přímo v lince, jsou jasněji viditelné než jinak zbarvené materiály.


Řešení pro potravinářský průmysl

Materiály určené pro styk s potravinami

Materiály v souladu se schválením FDA pro suroviny, nařízením (ES) č. 1935/2004, (EU) č. 10/2011 a rovněž (ES) č. 2023/2006 a s požadavky na nepřetržitou zpětnou sledovatelnost výroby.

Plasty detekovatelné jako kovy

Na potravinářských zpracovatelských linkách vybavených detektory kovů lze naše detekovatelné materiály „ID/UD“ využívat pro důslednější kontrolu.

Modré materiály pro styk s potravinami

Modrá barva se v potravinářství používá v široké míře z důvodu její vysoké viditelnosti (optická detekce), snadnému vyhodnocení čistoty součástí a rychlé identifikací kontaminace potravin plasty přímo v linkách.

Materiály pro kluzné a třecí zatížení

Jelikož zpracování potravin často zahrnuje přemisťování produktů nebo obalů, jsou u plastů určených pro styk s potravinami důležité jejich kluzné a třecí vlastnosti. 

Chemicky odolné plasty

K čištění zařízení na zpracování potravin se používají agresivní chemikálie. Aby bylo zaručeno, že plasty určené pro styk s potravinami odolají předpokládaným podmínkám, uvádíme přehled jejich chemické odolnosti.

Obrobitelné plasty pro potravinářský průmysl

Společnost Ensinger nabízí plasty vyhovující předpisům pro styk s potravinami a splňující přísné kvalitativní a bezpečnostní požadavky na bezpečnost potravin, průběžnou zpětnou sledovatelnost a certifikace produktů, například následující:

TECAFORM AH natural

Acetal TECAFORM AH natural je materiál POM-C bez plniv s jedinečnou rovnováhou fyzikálních vlastností, které většina jiných termoplastů nedokáže nabídnout.

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue představuje acetalový kopolymer POM-C obarvený na zářivě modrou barvu za účelem optimalizace efektivity tohoto materiálu v potravinářských provozech, které používají optická detekční zařízení k identifikaci nežádoucích úlomků materiálu v potravinářských produktech.

TECAPEEK natural

Polyetheretherketon (PEEK) – TECAPEEK natural je vysokovýkonný, vysokoteplotní, semikrystalický termoplast vyráběný společností Ensinger...

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue je plast PEEK detekovatelný jako kov vyráběný s využitím polymeru Victrex® PEEK.

PŘÍPADOVÉ STUDIE v segmentu potravinářského průmyslu

Jehlový blok

Vyrobeno z TECAFORM AH blue

Jehlový blok pro styk s potravinami

Nejen složky, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami, by měly být vyrobeny z materiálů, které splňují předpisy pro styk s potravinami. Tento blok je součástí plně automatizovaného systému vyvinutého pro zvýšení chuti a skladovatelnosti aplikovaný fyziologický roztok pomocí jehel, takže bezpečnost je důležitým požadavkem.

Potravinářská škrabka

vyrobeno z TECAFORM AH ID blue

Potravinářská škrabka s detekovatelným POM-C

V potravinářském průmyslu používá většina plnicích strojů škrabku v nálevce, aby zajistila konstantní tok jídla. V této složce pro maso nebo klobásové maso byl zákazník zvyklý na výrobu škrabky TECAFORM AH natur, ale rozhodl se pro změnu na TECAFORM AH ID blue, aby se zlepšilo odhalení jakékoliv plastické kontaminace potravin.

Pekárenské stroje a zařízení

Vyrobeno z TECAFORM AH blue

Pekárenské stroje a zařízení

Dánská společnost Form & Frys vyrábí standardní stroje a také zakázkové stroje určené pro pekárenský průmysl. Pro své stroje zvolila TECAFORM AH modrý, který vynikl barevně, a to stejně tak jako pro značku firmy, tak i pro zajištění rychlé detekce jakéhokoliv plastu v potravinách během výrobního procesu.

Často kladené otázky o plastových materiálech pro potravinářský průmysl