Navrženo se zaměřením na bezpečnost
Günther Maschinenbau GmbH

Řešení na základě materiálů splňujících předpisy pro potravinářský průmysl

Výroba plastů určených pro styk s potravinami a vyhovujících přísným nárokům FDA (Food and Drug Administration) a evropským předpisům pro styk s potravinami jsou klíčovým požadavkem na subjekty zabývající se obráběním plastů v tomto odvětví. Pro čínský trh je nutno zohlednit standardy GB. S naším standardním portfoliem konstrukčních plastů nabízíme materiály určené pro styk s potravinami, jež plní specifické požadavky potravinářských technologií z hlediska bezpečnosti a funkční způsobilosti.

Společnost Ensinger dodává své materiály vyhovující příslušným předpisům společně s certifikátem dokládajícím možnost styku konkrétních produktů s potravinami, kde je uvedeno schválení surovin podle FDA, shoda s nařízením (ES) 1935/2004, (EU) 10/2011 (test migrace z plastových polotovarů) a rovněž (ES) 2023/2006 o řádné výrobní praxi (GMP) pro materiály a zboží určené pro styk s potravinami. Pro čínský trh s potravinami nabízíme deklarace odpovídající čínským GB standanrdům GB 9595.1-2016, stejně tak i GB 4806.6-2016 (listina vstupních surovin) a GB 9685-2016 (pro aditiva).

Díky jejich nízké hmotnosti a vlastnostem umožňujícím snadné obrábění mohou materiály určené pro styk s potravinami nahradit kovy v širokém spektru aplikací v rámci provozů a strojních zařízení na zpracování masa, ryb a drůbeže, mlékárenských produktů, pekárenského zboží a v cukrářské výrobě. Ensinger materiály určené pro styk s potravinami zvyšují rychlost a bezpečnost ve výrobních procesech. 

Dále také nabízíme speciální plasty pro širokou škálu běžných detekčních metod. Jako alternativu ke konvenčním plastům, naše portfolio zahrnuje materiály modré barvy, pro optickou kontrolu a další široké spektrum použití. Tyto materiály je možné také detekovat detektorem kovů a rentgenem určeným pro styk s potravinami. Modrou variantu nabízíme jako standard. Zvyšujeme bezpečnost během výrobních procesů a taktéž snižujeme náklady.

Naše technická kancelář vám může pomoci při volbě nejvhodnějších materiálů pro vaše konkrétní použití plastů určených pro styk s potravinami, a to včetně vývoje nových materiálů.

Výhody PRO potravinářský průmysl

Společnost Ensinger nabízí plasty vyhovující předpisům pro styk s potravinami a splňující přísné kvalitativní a bezpečnostní požadavky na bezpečnost potravin, průběžnou zpětnou sledovatelnost a certifikace produktů. Portfolio pro potravinářství obsahuje materiály v souladu s předpisy FDA, EU 10/2011 a GB 9595.1-2016. Materiály splňující další nařízení jsou k dispozici na vyžádání.

Stěrače, ventily a písty, navádění řetězů, pouzdra, rolny, těsnící vložky, ozubená kola, chapadla, kluzná ložiska a další. to jsou jedny z mnoha aplikací použitých během procesů v potravinářském a obalovém průmyslu. Stejně jako se mohou lišit od sebe různé druhy aplikací, udělali jsme seznam požadavků, na kterých pracujeme v souladu se životním prostředí. Nadále nabízíme širokou škálu konstrukčních a vysoko výkonných plastů pro mnoho druhů aplikací s nebo bez styku s potravinami.

Při nahrazování plastů je jedním z hlavních uvažovaných faktorů možnost jejich nahrazení lehčími součástmi díky použití plastů. Pro potravinářské technologie by tato skutečnost mohla znamenat zvýšení rychlosti zpracování a celkové efektivity výroby.

Při nahrazování součástí nebo kluzných dílů z kovu plastem můžete obvykle eliminovat externí mazání a tak vyloučit riziko kontaminace potravin olejem nebo mazacími tuky.  Společnost Ensinger nabízí plasty vyhovující předpisům pro styk s potravinami a splňující přísné kvalitativní a bezpečnostní nároky na bezpečnost potravin, průběžnou zpětnou sledovatelnost a certifikace produktů.
Volba správných plastů pro vaše součásti pro potravinářské aplikace, kde probíhá pravidelné čištění, sanitace nebo sterilizace, znamená, že zde již není třeba dodatečná ochrana proti korozi, jež by byla normálně nezbytná při použití kovů (např. lakování, povrchová úprava nebo volba nákladných speciálních slitin). Všechny plasty určené pro styk potravinami od společnosti Ensinger jsou odolné vůči čisticím prostředkům, zaručují opakovanou použitelnost a bezpečnost součástí. Navíc je jednodušší vyhodnotit čistotu součástí díky používání modrých materiálů, protože zárodečné buňky, plísně či zbytky potravin a čisticích prostředků jsou vzhledem ke kontrastní barvě jasněji viditelné, než by byly na jinak zbarvených materiálech. 

V potravinářských zpracovatelských linkách je funkce detekce možných fragmentů plastů mimořádně důležitá. Modrý materiál určený pro styk s potravinami a plasty detekovatelné rentgenem nebo jako kovy, které jsou součástí našeho portfolia, mohou zvýšit bezpečnost procesů ve výrobě potravinářských produktů, a to při důsledném plnění mezinárodních předpisů o kontrole a omezení možné migrace látek z materiálu do potravin za účelem vyloučení jejich škodlivého vlivu.

Všechny plasty z řady ID určené pro styk s potravinami jsou vyráběny přidáním aditiva, jež lze detekovat pomocí detektorů kovů a plní požadavky pro styk s potravinami, aby se zamezilo kontaminaci potravin úlomky plastů. Modré plasty, díky své viditelnosti, kontrastu a rychlé identifikaci přímo v lince, jsou jasněji viditelné než jinak zbarvené materiály.


Řešení pro potravinářský průmysl

Materiály určené pro styk s potravinami

Materiály v souladu se schválením FDA pro suroviny, nařízením (ES) č. 1935/2004, (EU) č. 10/2011 a rovněž (ES) č. 2023/2006 a s požadavky na nepřetržitou zpětnou sledovatelnost výroby.

Plasty detekovatelné jako kovy

Na potravinářských zpracovatelských linkách vybavených detektory kovů lze naše detekovatelné materiály „ID/UD“ využívat pro důslednější kontrolu.

Modré materiály pro styk s potravinami

Modrá barva se v potravinářství používá v široké míře z důvodu její vysoké viditelnosti (optická detekce), snadnému vyhodnocení čistoty součástí a rychlé identifikací kontaminace potravin plasty přímo v linkách.


Ultradetekovatelné plasty

Plasty do potravinářského průmyslu a jejich aplikací nabízí široké spektrum všestranného použití a to zvlášť během detekce nechtěných uvolněných částic v během výroby. Ensinger Ultra detectable (UD) produkty jsou navrženy tak, aby splňovaly podmínky třech nejběžněji používaných metod detekčních systémů. Optickými čidly, detektorem kovů a rentgenem.

Chemicky odolné plasty

K čištění zařízení na zpracování potravin se používají agresivní chemikálie. Aby bylo zaručeno, že plasty určené pro styk s potravinami odolají předpokládaným podmínkám, uvádíme přehled jejich chemické odolnosti.

Materiály pro kluzné a třecí zatížení

Jelikož zpracování potravin často zahrnuje přemisťování produktů nebo obalů, jsou u plastů určených pro styk s potravinami důležité jejich kluzné a třecí vlastnosti. 


Obrobitelné plasty pro potravinářský průmysl

Společnost Ensinger nabízí plasty vyhovující předpisům pro styk s potravinami a splňující přísné kvalitativní a bezpečnostní požadavky na bezpečnost potravin, průběžnou zpětnou sledovatelnost a certifikace produktů, například následující:

TECAFORM AH natural

Acetal TECAFORM AH natural je materiál POM-C bez plniv a bez pórovitosti s jedinečnou rovnováhou fyzikálních vlastností, které většina jiných termoplastů nedokáže nabídnout.

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue představuje acetalový kopolymer POM-C obarvený na zářivě modrou barvu za účelem optimalizace efektivity tohoto materiálu v potravinářských provozech, které používají optická detekční zařízení k identifikaci nežádoucích úlomků materiálu v potravinářských produktech.

TECAPEEK natural

Polyetheretherketon (PEEK) – TECAPEEK natural je vysokovýkonný, vysokoteplotní, semikrystalický termoplast vyráběný společností Ensinger...

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue je plast PEEK detekovatelný jako kov vyráběný s využitím polymeru Victrex® PEEK.

PŘÍPADOVÉ STUDIE v segmentu potravinářského průmyslu

Jehlový blok

Vyrobeno z TECAFORM AH blue

Jehlový blok pro styk s potravinami

Nejen složky, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami, by měly být vyrobeny z materiálů, které splňují předpisy pro styk s potravinami. Tento blok je součástí plně automatizovaného systému vyvinutého pro zvýšení chuti a skladovatelnosti aplikovaný fyziologický roztok pomocí jehel, takže bezpečnost je důležitým požadavkem.

Potravinářská škrabka

vyrobeno z TECAFORM AH ID blue

Potravinářská škrabka s detekovatelným POM-C

V potravinářském průmyslu používá většina plnicích strojů škrabku v nálevce, aby zajistila konstantní tok jídla. V této složce pro maso nebo klobásové maso byl zákazník zvyklý na výrobu škrabky TECAFORM AH natur, ale rozhodl se pro změnu na TECAFORM AH ID blue, aby se zlepšilo odhalení jakékoliv plastické kontaminace potravin.

Pekárenské stroje a zařízení

Vyrobeno z TECAFORM AH blue

Pekárenské stroje a zařízení

Dánská společnost Form & Frys vyrábí standardní stroje a také zakázkové stroje určené pro pekárenský průmysl. Pro své stroje zvolila TECAFORM AH modrý, který vynikl barevně, a to stejně tak jako pro značku firmy, tak i pro zajištění rychlé detekce jakéhokoliv plastu v potravinách během výrobního procesu.

Často kladené otázky o plastových materiálech pro potravinářský průmysl

 • Polotovary nebo rozměrově upravované předrobky jsou vyráběny s kladnými tolerancemi v souladu s DIN, a proto lze jejich vnější vrstvu, a v důsledku toho tedy jakoukoli změnu barvy nebo narušený povrch odstranit beze zbytku během výroby finálního dílu. 

 • Hlavním cílem je vyloučit negativní vzájemný účinek mezi plastovou součástí potravinami, se kterými je v kontaktu, z hlediska organoleptických dopadů, vlivů souvisejících s barvou, a především toxických účinků. Důsledně aplikovaná prohlášení o shodě na každé úrovni výrobního řetězce jsou klíčovým nástrojem při zaručování bezpečnosti potravin. K tomu se přidávají data dokládající zpětnou sledovatelnost na základě metod řádné výrobní praxe (GMP) zavedených systémech zajišťování jakosti s ověřitelnou dokumentací produktových a procesních dat.
 • Plastové polotovary od společnosti Ensinger pro potravinářský průmysl splňují požadavky směrnic pro schvalování surovin podle předpisů FDA. Přečtěte si více o FDA a produktech společnosti Ensinger.
 • Plastové skladové polotovary nejsou finální produkty s konečným definovaným účelem a geometrií, jak se specifikuje v příslušných předpisech. Finální testování pro konkrétní aplikaci vyžaduje znalost všech podmínek dané aplikace. Mezi ovlivňující faktory náleží médium v kontaktu s materiálem, doba kontaktu a teplota a podmínky čištění. V důsledku toho dodavatel polotovarů nemůže provést definitivní a konečné vyhodnocení hodnot migrace látek pro předmětnou součást. Tato úloha zůstává v rozsahu odpovědnosti výrobce nebo provozovatele daného technologického celku, a to na základě poskytnutých informací o mezní hodnotě migrace.

 • Plastové polotovary od společnosti Ensinger určené pro potravinářský průmysl jsou vyráběné v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 a schválením surovin podle předpisů FDA. Další informace zde:

 • Pitná voda je v současnosti monitorována podle speciálních předpisů, jež nejsou mezinárodně standardizované. Další informace naleznete v části Často kladené otázky.
 • V tomto kontextu je společnost Ensinger dodavatelem polotovarů, které nemají konečnou geometrii dílů pro specifické použití. Po dokončení dalších kroků zpracování do podoby konečného dílu se musí vykonat finální kontrola v prostorách společnosti, která distribuuje konečný produkt, přičemž je třeba vzít do úvahy konečnou konstrukci součásti. Testování polotovaru nezajistí více, než že poskytne orientační údaje. Neodráží konečný stav produktu (například kvalitu jeho povrchu). 

 • Simulanty potravin odpovídající určité kategorii potravin se volí v souladu s tabulkou 2 v příloze III daného nařízení. Testování hodnoty migrace v simulantech potravin A, B a D2 (nebo v příslušných případech s využitím náhradních simulantů) zahrnuje všechny druhy potravin. Týká se to rovněž potravin, k nimž jsou přiřazeny simulanty C, D1 a E v relevantních případech podle tabulky  2. 

 • Díky specifické metodě zajišťování zpětné sledovatelnosti společnost Ensinger je schopna určit a zpětně sledovat úplný procesní řetězec svých polotovarů. Další informace zde:

 • Aby bylo zaručeno, že produkty nebude možné zaměnit nebo je chybně identifikovat, je na nich natištěn produktový kód, který obsahuje název produktu, číslo zboží a výrobní dávku. 

 • Inkoust používaný ke kódování a barevné tiskové inkousty jsou otestovány a byla ověřena jejich fyziologická nezávadnost.