Modré plasty určené pro styk s potravinami

Nízkohmotnostní a univerzální technické plasty jsou úspěšně využívány v rámci zpracování a balení potravin již po mnoho let. Na konstrukční plastové součásti, které přicházejí do přímého styku s potravinami, se vztahují přísné kvalitativní požadavky z hlediska použitých materiálů, zvláště pokud se jedná o ověření, že z kontaktu s potravinami nevyvstane žádné riziko fyziologického poškození.

Hlavním cílem u plastových materiálů je kontrolovat a omezovat možnou migraci látek z materiálu do potravin, aby se zamezilo jakémukoli škodlivému účinku. Právě z tohoto důvodu společnost Ensinger dává tak vysokou prioritu výrobě polotovarů z materiálů vyvinutých konkrétně pro potravinářský průmysl.
 
Vedle uspokojování široké řady požadavků na shodu produktů s předmětnými předpisy pro díly, jež přicházejí do styku s potravinami, navíc modré detekovatelné plasty zvyšují bezpečnost procesů výroby potravin a vykazují úplný soulad s mezinárodními normami.

Proč modrý plast pro potravinářské aplikace?

Modré plasty se v současnosti široce používají v potravinářském průmyslu vzhledem k jejich vysoké viditelnosti a možnosti jejich rychlé identifikace v linkách v případech náhodného vniknutí cizorodého materiálu do potravinářského produktu. Navíc je snadnější vyhodnotit čistotu součástí, protože zárodečné buňky, plíseň či zbytky potravin a čisticích prostředků jsou jasněji viditelné, než by byly na materiálech jiné barvy.

V potravinářských zpracovatelských linkách vybavených detekčním zařízením navíc uživatelé mohou odhalit případné fragmenty plastu v potravinách, jestliže používají naše materiály detekovatelné jako kovy z řady materiálů „ID“ společnosti Ensinger. Tato možnost poskytuje ještě vyšší úroveň preventivní ochrany před možnou kontaminací potravinářského produktu. Pro uživatele, kteří si přejí identifikovat potenciální kontaminaci pomocí rentgenových či vizuálních detekčních systémů nebo systémů na detekci kovů, společnost Ensinger nabízí řadu materiálů „UD“, tedy ultra detekovatelných produktů.

Modré plasty určené pro styk s potravinami

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue představuje acetalový kopolymer POM-C obarvený na zářivě modrou barvu za účelem optimalizace efektivity tohoto materiálu v potravinářských provozech, které používají optická detekční zařízení k identifikaci nežádoucích úlomků materiálu v potravinářských produktech.
  • TECAFORM AH blue – modrý materiál na bázi polyoxymetylénu určený pro styk s potravinami, univerzální a trvanlivý
  • TECAMID 6 ID blue – extrudovaný modrý nylon s dobrou houževnatostí a vysokou odolností vůči otěru
  • TECAPEEK ID blue – na základě polymeru PEEK Victrex představuje nejuniverzálnější materiál s nejvyšší funkční způsobilostí pro aplikace při vysoké teplotě v agresivních chemických prostředích nebo pro aplikace vyžadující odolnost vůči vysokému mechanickému zatížení

Společnost Ensinger dále nabízí speciální řadu materiálů detekovatelných jako kovy: řadu materiálů „ID“ a řadu „Ultra Detectable“ (ultra detekovatelný) neboli „UD“.

Navíc ke své modré barvě nabízí tento typ materiálů ještě vyšší úroveň ochrany.


VÝHODY MODRÝCH MATERIÁLŮ PRO APLIKACE POTRAVINÁŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ

Jehlový blok

Vyrobeno z TECAFORM AH blue

Jehlový blok pro styk s potravinami

Nejen složky, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami, by měly být vyrobeny z materiálů, které splňují předpisy pro styk s potravinami. Tento blok je součástí plně automatizovaného systému vyvinutého pro zvýšení chuti a skladovatelnosti aplikovaný fyziologický roztok pomocí jehel, takže bezpečnost je důležitým požadavkem.

Pekárenské stroje a zařízení

Vyrobeno z TECAFORM AH blue

Pekárenské stroje a zařízení

Dánská společnost Form & Frys vyrábí standardní stroje a také zakázkové stroje určené pro pekárenský průmysl. Pro své stroje zvolila TECAFORM AH modrý, který vynikl barevně, a to stejně tak jako pro značku firmy, tak i pro zajištění rychlé detekce jakéhokoliv plastu v potravinách během výrobního procesu.