Günther Maschinenbau GmbH

Jehlový blok pro zpracování masa

příklad ze společnosti Günther Maschinenbau GmbH

Pro zaručení bezpečnosti potravin musí být z materiálů, které splňují předpisy pro styk s potravinami, vyrobeny nejen součásti, které s potravinami přicházejí do přímého kontaktu. Tento systém je příkladem nakládání masa s použitím soli, solanky a malého množství vody – podle maximálního množství povoleného relevantním předpisem. Aplikace je součástí plně automatizovaného systému vyvinutého k zlepšení chuťových vlastností a skladovatelnosti vstřikováním solného roztoku pomocí jehel.

Blok

Použití kovů pro tento blok je v těchto aplikacích obecně složité vzhledem k špatným kluzným vlastnostem kovů ve styku s kovem. Kovy oproti tomu dobře kloužou po plastech. Kovy dále často citlivě reagují na chemikálie, kdy dochází k narušení horní vrstvy kovu. Z těchto důvodů se blok, ve kterém se pohybují jehly, často vyrábí z jiných vyhovujících materiálů, například POM-C, jak tomu bylo i v tomto případě. POM-C vykazuje vynikající kluzné vlastnosti, ale existuje zde vážné nebezpečí deformace, která by mohla znamenat vysoké riziko kontaminace potravin fragmenty plastu.

Jehly

Kovové jehly se pohybují uvnitř bloku: proces nakládání vyžaduje pohyb jehel dovnitř a ven z bloku, přičemž perforují maso a vstřikují do něj ochucovací roztok. Mezi blokem a masem nedochází k přímému kontaktu, ale v případě opotřebení nebo poškození vyvstává riziko, že by se uvolněné fragmenty mohly dostávat do masa. V systému navíc dochází k vysokému tlaku, protože jehly se musí pohybovat prostřednictvím pružinového mechanismu a perforovat maso do hloubky přibližně 2–3 mm. Blok proto musí mít dobrou mechanickou pevnost.

Modrý acetal pro potravinářství pro splnění všech požadavků

Vynikající alternativou k PE je acetal od společnosti Ensinger pro potravinářské aplikace, TECAFORM AH (POM-C). Materiál POM-C od společnosti Ensinger splňuje požadavky FDA a EU 10/2011, a navíc vykazuje významně vyšší mechanickou stabilitu než PE. Nadto má mnohem lepší kluzné vlastnosti, a tak může plně uspokojit požadavky této aplikace.

TECAFORM AH lze zpracovávat rychleji a přesněji, a je proto potřeba menší objem dodatečných úprav. Oproti tomu ne všechny formy PE lze zpracovávat a v důsledku toho existují určitá omezení z hlediska jeho pořizování. Volba termoplastického materiálu TECAFORM AH proto může znamenat snížení nákladů na zpracování. Dalším zlepšením je použití varianty TECAFORM AH blue, modrého acetalu splňujícího požadavky FDA a EU 10/2011 a vyvinutého společností Ensinger pro potravinářské aplikace. Modrá je nejen oblíbenou barvou v potravinářském průmyslu, ale rovněž významně snižuje riziko kontaminace potravin plastovými fragmenty díky možnosti jejich optické detekce. Modrá barva je strategie k zajištění detekovatelnosti – modré fragmenty může vizuálně detekovat obsluha finálního stupně výrobní linky. TECAFORM AH blue, stejně jako varianta v přírodní barvě, je rovněž chemicky odolný vůči čisticím prostředkům.

Po školicím kurzu k zavádění nařízení EU 10/2011, ve spolupráci se zákazníky, byl jehlový blok první aplikací, jež byla upravena pro účely optické detekce. Byl vyvinut prototyp a po úspěšných zkouškách bylo zákazníkům doporučeno přejít k tomuto principu i u dalších součástí.

Jehlový blok vyrobený z materiálu TECAFORM AH blue

Acetalové materiály pro potravinářské APLIKACE

Acetal je jedním s nejběžněji používaných termoplastů v potravinářském průmyslu díky jeho univerzálním vlastnostem a nízké hmotnosti. Prohlédněte si dále naše hlavní produkty z acetalu nebo si projděte naši kompletní řadu materiálů TECAFORM AH (POM-C) zde.

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue představuje acetalový kopolymer POM-C obarvený na zářivě modrou barvu za účelem optimalizace efektivity tohoto materiálu v potravinářských provozech, které používají optická detekční zařízení k identifikaci nežádoucích úlomků materiálu v potravinářských produktech.

TECAFORM AH natural

Acetal TECAFORM AH natural je materiál POM-C bez plniv a bez pórovitosti s jedinečnou rovnováhou fyzikálních vlastností, které většina jiných termoplastů nedokáže nabídnout.

​TECAFORM AH black

POM-C black je kopolymerový acetalový materiál bez pórovitosti vyráběný společností Ensinger pod označením TECAFORM AH black v podobě standardních skladových polotovarů pro obrábění a extrudovaný do podoby plastových desek, tyčí a trubek.

TECAFORM AH ID blue

Indukčně detekovatelný POM-C pod označením ​TECAFORM AH ID je modifikován prostřednictvím plniva detekovatelného jako kov, které poskytuje vynikající ochranu při sledování přítomnosti nežádoucích částeček materiálu.