Günther Maschinenbau GmbH

Nålblock för bearbetning av kött

En fallstudie från Günther Maschinenbau GmbH

För att säkerheten hos livsmedel ska kunna säkerställas måste inte bara de komponenter som kommer i direkt kontakt med livsmedel vara tillverkade av material som överensstämmer med gällande förordningar om kontakt med livsmedel. Detta system används för rimning av kött med salt, saltlake och en liten mängd vatten – i enlighet med den högsta tillåtna mängden enligt direktivet. Tillämpningen är en komponent i ett helautomatiskt system utvecklat för att förbättra livsmedels smak och hållbarhet genom injektion av saltlake med hjälp av nålar.

Blocket

Användning av metall för blocket i denna typ av tillämpning är i regel svårt på grund av de dåliga glidegenskaperna mellan metalldelar. På plast glider metall dock mycket enklare. Metaller reagerar dessutom ofta känsligt mot kemikalier eftersom de angriper metallens ytskikt. Det block som nålarna rör sig i tillverkas därför ofta av kompatibla material, såsom POM-C i detta fall. POM-C har utmärkta glidegenskaper men å andra sidan finns stor risk för deformation, vilket innebär att plastbitar kan hamna i livsmedlet.

Nålarna

Metallnålarna arbetar i ett block: vid rimning måste nålarna röra sig in och ut och sticka hål på köttet så att lösningen kan injiceras. Det finns ingen direkt kontakt mellan blocket och köttet men om blocket nöts ned eller skadas finns risk för att plastfragment hamnar i köttet. Dessutom uppstår högt tryck i systemet eftersom nålarna rör sig med hjälp av en fjädermekanism och sticker ca 2–3 mm djupa hål i köttet. Det innebär att blocket måste ha en god mekanisk hållfasthet.

Blå acetal för livsmedel för överensstämmelse med alla krav

Ensingers acetal TECAFORM AH (POM-C) för användning inom livsmedelsindustrin är ett utmärkt alternativ till PE. Utöver överensstämmelse med kraven i FDA och EU-förordning 10/2011 har Ensingers POM-C betydligt högre mekanisk stabilitet än PE. Dessutom erbjuder materialet betydligt bättre glidegenskaper så att det uppfyller kraven för användningsområdet.

TECAFORM AH kan bearbetas snabbare och precisare och kräver därmed betydligt mindre korrigeringsarbete i efterhand. I motsats till detta kan inte alla former av PE bearbetas, vilket medför vissa begränsningar i samband med inköp. Genom att välja TECAFORM AH kan man alltså sänka processkostnaderna. Ytterligare en förbättring är användning av TECAFORM AH blue, ett blått acetalmaterial som överensstämmer med kraven från FDA och i EU-förordning 10/2011 och som utvecklats av Ensinger för användning inom livsmedelsindustrin. Den blå färgen är inte bara populär inom livsmedelsindustrin utan minskar även märkbart risken för plastkontamination i livsmedel eftersom den är enkel att detektera. Blått är en strategi för detekterbarhet – optisk identifiering av produktionsanläggningens operatör. TECAFORM AH blue, i sin naturliga form, är även kemiskt beständig mot rengöringsmedel.

Efter en utbildningskurs gällande införandet av EU-förordning 10/2011 som genomfördes i samarbete med kunden, var nålblocket den första produkten som anpassades för optisk detektering. En prototyp utvecklades och efter lyckade tester uppmuntrades kunden att omvandla flera komponenter.

Needle block made of TECAFORM AH blue

Acetalmaterial för livsmedelstillämpningar

Tack vare sin mångsidighet och lätta vikt är acetal en av de mest använda termoplasterna i livsmedelsindustrin. Nedan hittar du våra populäraste acetalprodukter. Hela vårt sortiment med produkter i TECAFORM AH (POM-C) hittar du här.

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue har en klar blå färg för ökad effektivitet i livsmedelsanläggningar med optisk detekteringsutrustning.

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural är en ofylld porositetsfri POM-C med en unik kombination av fysiska egenskaper som i regel inte återfinns hos andra termoplaster.

​TECAFORM AH black

TECAFORM AH är en porositetsfri copolymer acetal som extruderas i plattor, stänger och rör.

TECAFORM AH ID blue

TECAFORM AH ID blue är modifierad med ett metalldetekterbart fyllnadsmaterial vilket möjlig gör upptäckt med metalldetektor.