POM - acetalpolyoxymetylen 

TECAFORM Ensinger Plast

POM-materialet (med den kemiska benämningen polyoxymetylen) tillverkas av Ensinger i form av standardmässiga halvfabrikat för vidare bearbetning och extruderas i plattor, stänger och rör. POM-plasten är en delkristallin termoplast med hög mekanisk styrka och styvhet. Acetalpolymer har goda glidegenskaper och utmärkt slitstyrka samt låg fuktabsorption. Hög måttstabilitet och särskilt hög beständighet mot utmattning samt enkel bearbetning gör POM-polymeren till ett särskilt mångsidigt tekniskt material, till och med för komplexa komponenter.

Man skiljer mellan acetalhomopolymerer (POM-H) och acetalkopolymerer (POM-C) i fråga om egenskaperna. Tack vare den höga kristalliniteten omfattar egenskaperna hos POM H något högre densitet, hårhet och styrka. POM C-material däremot har högre kemisk beständighet och lägre smältpunkt än POM H.

Egenskaper och specifikationer för POM-material

POM-plast erbjuder följande fördelar:

 • Hög styrka, styvhet och seghet
 • Hög slaghållfasthet även i låga temperaturer
 • Låg fuktabsorption (vid en mättnad på 0,8 %)
 • Utmärkta slitage- och glidegenskaper
 • Mycket enkel bearbetning
 • God beständighet mot krypning
 • God måttstabilitet
 • God beständighet mot hydrolys (upp till ~60 °C)
 • Utmärkt fjädring/återfjädringsförmåga

Tillverkade POM-material

Modifieringar av acetalplast tillhandahålls av Ensinger under varumärket TECAFORM. Ensingers TECAFORM-serie omfattar följande acetalmodifieringar:

Ensinger tillverkar halvfabrikat i acetal o följande format:

 • Acetalstavar
 • Acetalplattor
 • Acetalrör

Delrin® är ett registrerat varumärke som tillhör  E.I. du Pont de Nemours and Company.

Vanliga användningsområden för POM

  • Glidtillämpningar
  • Utmärkta designlösningar med snäppfästen
  • Gliddelar som lagerbussningar, valsar och glidskenor
  • Elektriskt isolerande delar
  • Komponenter för kontakt med vatten
  • Repfria högglansiga exponerade delar
  • Brett sortiment av delar för livsmedels-, läkemedels- och dricksvattenindustrin samt för medicinteknik