PTFE - polytetrafluoroetylen 

TECAFLON PTFE Ensinger Plast

PTFE-material (med den kemiska benämningen polytetrafluoroetylen, även känd som Teflon®) är en delkristallin fluorpolymer med många unika egenskaper. Denna fluorpolymer har ovanligt hög termisk stabilitet och kemisk beständighet samt en hög smältpunkt (-200 till +260°C, kortvarigt upp till 300 °C). PTFE -produkter har dessutom utmärkta glidegenskaper, utmärkt elektrisk resistens och antistickyta. Detta står dock i kontrast mot materialets låga mekaniska styrka och höga specifika vikt jämfört med andra material. För förbättring av de mekaniska egenskaperna kan PTFE-plast förstärkas med tillsatser såsom glasfiber, kol och brons. På grund av sin struktur formas polytetrafluoroetylen till halvfabrikat i en kompressionsprocess och bearbetas därefter i skärande/spånskärande maskiner.

Egenskaper och specifikationer för PTFE-material

PTFE-material erbjuder följande egenskaper:

 • Extremt god kemisk beständighet
 • Mycket god temperaturbeständighet (-200 till +260 °C, kortvarigt upp till 300 °C)
 • Mycket låg friktionskoefficient
 • Extremt låg ytspänning (så gott som inga material fastnar på PTFE, svår att limma eller svetsa)
 • Hög värmeexpansionskoefficient
 • Relativt låg styrka och styvhet
 • Låg dielektrisk konstant
 • Brandbeständig

 

Tillverkade PTFE-material

Ensingers TECAFLON-sortiment av PTFE-plaster erbjuder omfattar modifieringar av PTFE:

Ensinger tillhandahåller PTFE Teflon® i följande format:

 • PTFE-stänger
 • PTFE-plattor

Teflon® är ett varumärke som tillhör E.I. du Pont de Nemours and Company.

TECAFLON PTFE natural

PTFE är en av de vanligaste och viktigaste fluorplasterna, och används i en rad olika tillämpningar.

Vanliga användningsområden för PTFE

 • Kemiteknik (ventiler, pumpkomponenter, kopplingar, trattar)
 • Livsmedels- och läkemedelsindustri
 • Glidtillämpningar med höga kemiska påfrestningar