PCT-G - Poly Cyclohexylenedimethylene Terephthalate glycol-modifierad

TECADUR Ensinger Plast

Poly Cyclohexylenedimethylene Terephthalate glycol-modifierad, känd som PCT-G-plast är en klar sampolyester. PCT-G-polymer är särskilt lämpad för applikationer som kräver mycket låg extraherbarhet, hög klarhet och mycket hög gammastabilitet. Materialet kännetecknas också av höga slagtålighet. Den uppvisar många av egenskaperna hos polykarbonat med fördelen att den inte innehåller någon BPA, BPS eller andra bisfenoler.

PCT-G MATERIAL egenskaper och specifikationer

PCT-G plast erbjuder:

 • Utmärkt slaghållfasthet
 • God kemisk resistens
 • Hög gammastrålnings beständighet
 • Hög transparens
 

tillverkaDe PCT-G MATERIAL

I linje med vårt sortiment av polyesterpolymerer som PBT och PET levereras PCT-G av Ensinger under handelsnamnet TECADUR.
Ensinger är en leverantör av PCT-G i följande:
 • PCT-G stång
 • PCT-G skivor / plattor
 

TECADUR MT TR natural

TECADUR MT TR natur är tillverkat av Eastman Tritan copolyester granulat och är en klar plast med hög slagtålighet, väldigt låg utfällning vid kontakt med olika lösningsmedel.

TYPiska PCT-G APPLIkationer

 • Fördelningsblock för life science och analysutrustning
 • Engångs komponenter för biotekniska processer
 • Dental applikationer för tex. tandreglering
 • Olika engångskomponenter för medicinsk utrustning som andningsskydd
 • Diagnostisk och kemisk analysutrustning som kräver biokompatibilitet med exponering för mänsklig vävnad mindre än 24 timmar och där kemisk resistens och transparens är nödvändig