PAI material  Polyamid-imid

TECAPAI Ensinger Plast tillverkad av Solvay’s Torlon®

Torlon® PAI är världen över känd som en högpresterande termoplast lämplig för smältbearbetning. Halvfabrikat tillverkade av Ensinger benämns TECAPAI polyamid-imid kvaliteter.
 
Ensinger tillverkar PAI-plast både genom strängsprutning och formpressning. Dessa material är konstruerade för bearbetning och tillverkas i plattor och stänger av Solvay Torlon®-pellets eller pulver beroende på tillverkningsprocessen. Polyamid-imider är amorfa termoplastiska högpresterande polymerer som kännetecknas av bland annat hög termisk stabilitet, god kemisk beständighet och överlägsna slitegenskaper med temperaturomfång upp till 275 ° C.
 
Delar tillverkade av Torlon har höga draghållfasthet och kompressionsstyrka som säkerställer god mekanisk belastningsförmåga. Torlon har dessutom hög seghet och styvhet. Den mekaniska styvheten i kombination med låga värmeutvidgningsegenskaper och termisk stabilitet ger bra formstabilitet på färdiga komponenter. Andra gynnsamma egenskaper är hög draghållfasthet och tryckhållfasthet. Modifieringar av PAI-polymeren är också möjlig med sådana material som glas- eller kolfiber för att öka hållfastheten och styvheten, eller PTFE och andra smörjmedel för att minska friktion och öka glidegenskaperna. Torlonm har förhöjda nivåer av fuktabsorption som kan medföra dimensionella förändringar. Torlon är också känslig för exponering av mättad ånga. Torlon PAI erbjuder en utmärkt balans mellan mekaniska, elektriska, kemiska, termiska och tribologiska egenskaper och kommer att fungera bra i krävande applikationer med svåra miljöer vid förhöjda temperaturer.

Torlon® PAI är ett registrerat varumärke som tillhör Solvay Group.

PAI MATERIAL egenskaper och specifikationer

 • Enastående glid och slitegenskaper
 • Utmärkt styrka och styvhet vid höga temperaturer
 • Hög draghållfasthet
 • Hög kompressionsstyrka
 • Hög värmetålighet
 • Utmärk värmeutvidgningskoefficient
 • Mycket bra slaghållfasthet
 • Fantastisk termisk stabilitet
 • Bra bearbetbarhet
 • God kemisk resistens

tillverkade torlon pai-material

Polyamid-imid plast tillverkas av Ensinger under handelsnamnet TECAPAI av Torlon® PAI-polymer. Ensingers TECAPAI-familjen av högtemperaturplast erbjuder polyamid-imid i flera modifieringar. PAI-stänger och plattor är tillverkade med två olika bearbetningstekniker, extrudering och kompressgjutning. Extrudering uppvisar fysiska egenskaper som nära sig formsprutning. Komprimeringsgjuten PAI kan produceras med en minsta orderkvantitet så liten som en bit.

Extruderade skivor och stänger

 • Kommer snart. Skicka förfrågan

TECAPAI CM XP403 green

TECAPAI CM XP403 är en oförstärkt gjuten Torlon PAI-plast. Det har utmärkta fysiska egenskaper ...

TECAPAI CM XP730 black

TECAPAI CM XP730 svart är en gjuten 30% kolfiberarmerad polyamid-imid med utmärkta fysiska egenskaper.

torlon eller peek? 

När kunder frågar oss "Torlon eller PEEK", då vill de oftast veta skillnaden mellan PAI och PEEK. Både Torlon PAI och PEEK är utmärkta material till lager, PAI-material kan ha bättre prestanda beroende på applikationen. Vid jämförelse av bärkvaliteterna för dessa material kan Torlon PAI vara en bättre lösning för tätningar eller lager som utsätts för temperaturer över 150 ° C (302 ° F). Styvheten hos PEEK minskar över 150 ° C och den termiska expansionshastigheten ökar. Däremot upprätthåller Torlon PAI styrka och styvhet vid förhöjda temperaturer.
Detta gör TECAPAI till ett enastående lager- och tätningsmaterial vid förhöjda temperaturer. Dessutom erbjuder PAI-polymer också överlägsen tryckhållfasthet och högre hårdhetsegenskaper som är kritiska i många lager- och tätningsapplikationer som vanligtvis kräver en hög slitstyrka. TECAPAI-polyamid-imid är bättre för lager och tätning som utsätts för låga och höga temperatur, medan PEEK har bättre egenskaper vid kemisk exponering.
Torlon PAI-polyamid-imid erbjuder också överlägsen seghet och slaghållfasthet. PAI har en mycket högre värmeavböjningstemperatur än PEEK och behåller följaktligen högre hållfasthet och styvhet vid förhöjd temperatur. I och med att PAI har överlägsen styvhet och en lägre värmeutvidgningskoefficient betyder detta att PAI har fördelen med bättre dimensionsstabilitet vid förhöjda temperaturer. PAI absorberar emellertid fukt, därför måste detta också beaktas i förhållande till de potentiella begränsningarna som en brist på fuktreglering kan ge med avseende på dimensionsstabilitet. PEEK skulle kunna bli det föredragna valet i vissa kritiska applikationer. PAI har högre draghållfasthet och tryckhållfasthet i den oförstärkta extruderade kvaliteten, vilket har fördelar i vissa tillämpningar.
 
Både PAI och PEEK erbjuder en utmärkt kombination av egenskaper. PAI kan ha en fördel i tribologisk prestanda, hållfasthet, termisk stabilitet och seghet, medan PEEK har en liten fördel med kemisk beständighet, och är ett mer formbart material i den extruderade ofullfyllda kvaliteten. Torlon PAI är bevisat bra i tuffa applikationer.
   
 

 bearbetning torlon

I likhet med de flesta tekniska plaster kommer TECAPAI-polyamid-imid halvfabrikat sannolikt att bearbetas till en färdig del. Vanligtvis kommer detta att göras genom CNC bearbetning, en process som normalt används för tillverkning av polymerkomponenter. Vid bearbetning av polyamid-imid material är det viktigt att notera att hårdmetallverktyg kan användas vid kortare tillverknings tid, Alternativt bör diamantverktyg (PCD) övervägas för långvarig bearbetning, krav på precisionstolerans eller när som helst förstärkta PAI-material används. Icke-aromatiska, vattenlösliga kylvätskor bör användas för att optimera ytfinishen och förlänga verktygets livslängd.
TECAPAI CM XP530 svart-grön är en kompressionsgjuten kvalitet som innehåller glasfibrer och används ofta i precisionsbearbetade detaljer. Denna Torlon har jämfört med konkurrerande material fördelar där det krävs precision och mikrobearbetning.
 
Observera att vid bearbetning av extruderad Torlon PAI kan den bearbetade detaljen återfå maximal slitstyrka och kemiskt motstånd genom värmebehandling.         
 

Typiska pai applikationer

Halvledarindustrin: test sockets, elektriska kontakter och isolatorer
Flygindustrin: fästelement, isolatorer och andra komponenter
Olja och Gas: pumpkomponenter och labyrinttätningar
Övrig industri: lager, slitkomponenter och komponenter som kräver hög hållfasthet och styvhet.