Högpresterande plaster

Prestanda är ledordet inom den moderna industrin. Detta kan omfatta många aspekter gällande kvalitet, effektivitet, hållbarhet, hastighet, kapacitet eller beständighet mot externa faktorer. Målet är att ha tillämpningar som arbetar smidigt med minsta möjliga underhåll och med ett optimalt förhållande mellan pris och prestanda.  I vårt produktsortiment hittar du säkert en högpresterande plast som uppfyller just dina behov.

Högpresterande plaster har i regel en permanent drifttemperatur på mer än 150°C. Denna materialklass förenar de utomordentliga egenskaperna hos polymerer - såsom glidfriktionsegenskaper, viktbesparing och kemisk beständighet - i synnerhet i höga driftstemperaturer. Genom att använda speciella förstärkningsmaterial som glasfiber, glaskulor eller kolfiber, kan formbeständigheten i värme och styvheten förbättras ytterligare. Tillsatser som PTFE, grafit och aramidfiber förbättrar glidfriktionsegenskaperna avsevärt. Tillsättning av metallfiber och sot förbättrar dessutom den elektriska ledningsförmågan.

Hög temperaturbeständighet

Värmebeständiga plaster vidareutvecklas ständigt och används allt oftare både inom traditionella och komplexa industritillämpningar för att förbättra prestanda och hållbarhet.

Plaster ses ofta inte som värmebeständiga material. Faktum är dock att det finns hela serier av högpresterande polymerer som kan användas kontinuerligt i drifttemperaturer på mer än 150°C och upp till över 300°C beroende på driftsvillkor.

Dessa material, som kännetecknas av hög glasomvandlings- och smälttemperatur är det bästa valet för ersättning av metall. De erbjuder nämligen samtidigt de utmärkta egenskaperna hos polymerer, såsom glidfriktionsegenskaper, viktbesparing och kemisk beständighet. Dessa fördelar upprätthålls även i höga driftstemperaturer. Högtemperaturplaster kan fås både som omodifierade värmebeständiga material och som modifierade högpresterande termoplaster.

Genom att tillsätta förstärkningsmaterial, såsom glas- eller kolfiber, kan man förbättra styvhet och formbeständighet i värme. Samtidigt erbjuder materialen god måttstabilitet. Detta möjliggörs av lägre värmeexpansionsvärden som ligger nära dem hos vissa metallegeringar. Kolfiberförstärkt plast är för närvarande den mest intressanta lösningen i de fall då driftsvillkoren kräver styvhet och mekaniska egenskaper med lägsta möjliga vikt, till exempel inom luftfarten eller bilbranschen.

För tillämpningar som kräver hög rivhållfasthet och slitstyrka eller låg friktionskoefficient, erbjuder dessa tekniska plaster överlägsen prestanda i kombination med smörjmedel såsom PTFE och grafit. De goda elektriska isoleringsegenskaperna hos dessa termoplaster kan dessutom modifieras så att de uppnår statiskt dissipativa eller elektriskt ledande kvaliteter.

Tillverkare av högpresterande plaster

Ensinger tillverkar följande högpresterande plaster:
Vårt produktsortiment av halvfabrikat i högpresterande plast består av följande:
  • Stavar
  • Skivor och plattor
  • Rör

Högpresterande polymerer i tillämpningar

De viktigaste användningsområdena för högtemperaturplaster är följande:

  • Tillämpningar som kräver hög rivhållfasthet och slitstyrka eller låg friktionskoefficient, då dessa tekniska plaster erbjuder överlägsen prestanda i kombination med smörjmedel såsom PTFE och grafit
  • Värme- och stöttåliga tillämpningar inom glas- och rymdindustrin
  • Värmebeständiga, emissionssäkra, mycket isolerande eller definierat ledande material för halvledarindustrin och elteknikbranschen
  • Steriliserings- och hydrolysbeständiga delar för medicinsk utrustning
  • Emissionssäkra och strålningsbeständiga delar för användning inom vakuumteknologin och på områdena för röntgenteknologi och kärnenergi
  • Delar för den kemiska industrin