ABS - akrylnitrilbutadienstyren 

TECARAN ABS Ensinger Plast

Akrylnitrilbutadienstyren, allmänt kallat ABS-plast, tillverkas av Ensinger i form av standardmässiga halvfabrikat för vidare bearbetning och extruderas till plattor och stavar i ABS. ABS-polymeren är en amorf terpolymer som tillverkas genom kombination av tre olika kompositer. De tre materialen i ABS-plast är akrylnitril, butadien och styren. Genom olika kombinationer av dessa monomerer kan man med hjälp av förgrening eller kopolymerisering tillverka en rad olika ABS-typer, som erbjuder många olika ABS-egenskaper. ABS-materialet utgör en unik brygga mellan standardplaster och andra högpresterande tekniska termoplaster. Det kännetecknas av seghet och slaghållfasthet även i låga temperaturer, god styvhet och enkel bearbetning. 

Egenskaper och specifikationer för ABS-material

ABS-plast erbjuder följande fördelar:

 • Kostnadseffektivitet
 • Finns i natur eller svart
 • Enkel bindning
 • Beständighet mor röntgenstrålning
 • Enkel bearbetning

 

Tillverkade ABS-material

 Modifieringar av akrylnitrilbutadienstyren tillverkas av Ensinger under varumärket TECARAN ABS.

Ensinger tillverkar och säljer halvfabrikat i ABS såsom följande:

 • ABS-plattor
 • ABS-stavar

TECARAN ABS grey

ABS är en terpolymer och ett amforft harts. ABS-materialet utgör en unik brygga mellan industriplaster och andra högpresterande tekniska termoplaster.

Vanliga användningsområden för ABS

  • Spegelkåpor
  • Interiörpaneler
  • Handtagselement (bilindustri)
  • Huskomponenter för elektronikbranschen