PBT - polybutentereftalat 

TECADUR/HYDEX Ensinger Plast

Polybutentereftalat, även kallat PBT- plast, är en delkristallin termoplast inom polyesterfamiljen av polymerer. Precis som andra polyestrar lämpar sig PBT-polymeren särskilt bra för tillämpningar inom livsmedelsindustrin, tack vare den höga beständigheten mot klor och kaustikbaserade rengöringsmedel. PBT-polyester kännetecknas även av hög styrka, styvhet och beständighet mot termisk deformation samt av mycket god måttstabilitet och låg tendens till krypning. Precis som alla polyestrar har PBT-polymerer dessutom mycket goda friktions- och slitageegenskaper. Jämfört med PET-polyester har PBT bättre slaghållfasthet, i synnerhet i låga temperaturer. Denna egenskap gör att PBT är betydligt lättare att modifiera med fiber än PET, och materialet kan därför även fås i en fiberförstärkt variant.

Egenskaper och specifikationer för PBT-material

PBT-plast erbjuder följande fördelar:

 • Hög styrka och styvhet
 • Måttstabilitet
 • Låg tendens till krypning
 • Mycket goda friktions- och slitageegenskaper
 • Hög slaghållfasthet
 • Mycket låg värmeexpansionskoefficient
 • God kemisk beständighet mot syror
 • Mycket god beständighet mot klor och kaustikbaserade ämnen
 • Mycket goda elektriska egenskaper
 • Mycket låg fuktabsorption
 • God adhesions- och svetsförmåga

Tillverkade PBT-material

Modifieringar av PBT-plast tillverkas av Ensinger under varumärket TECADUR PBT och HYDEX. TECADUR PBT- och HYDEX-serien från Ensinger omfattar följande modifieringar:

Ensinger tillverkar halvfabrikat av PBT i följande format:

 • PBT-stavar
 • PBT-plattor

TECADUR PBT GF30 natural

PBT GF30 natural är en specialprodukt med 30 % glasfiberförstärkning. Materialet uppvisar optimerade egenskaper på en rad punkter.

Vanliga användningsområden för PBT

  • Klämlister och isolerande höljen för elektronisk utrustning
  • ventildelar
  • pumphus
  • delar för hushållsartiklar