Copolyester PCT-G medicinsk kvalitet

TECADUR MT

TECADUR MT TR natur (PCT-G) är en biokompatibel, högpresterande medicinsk plast tillverkad av Eastman Tritan ™ copolyesterharts. PCT-G är en amorf polymer med utmärkt utseende och klarhet. Denna transparenta plast har många enastående egenskaper såsom överlägsen seghet, god värmebeständighet och hydrolytisk stabilitet, samt mycket god kemisk beständighet. Dessutom erbjuder PCT-G-polymerer mycket hög gamma steriliseringsstabilitet utan märkbar färgförändring efter exponering. TECADUR MT TR tål också exponering för ETO och E-beam steriliseringstekniker.
 
Användare kommer att hitta upptäcka att TECADUR MT TR natur är utmärkt i applikationer som kräver låga utfällning, som diagnostisk och kemisk analysutrustning, delar som behöver biokompatibilitet i kontakt med blod och vävnad under perioder under 24 timmar, eller situationer som kräver en kombination av kemisk resistens och transparens. Typiska tillämpningar kan vara fördelningsblock för life science eller analysutrustning, mekaniska komponenter för engångsbruk för bioprocesser, tandreglering eller olika medicintekniska komponenter för engångsbruk såsom andningsskydd.
 

BIOkompabilitet

TECADUR MT TR Natur är avsedd för användning i medicinska applikationer som kräver biokompatibilitet med begränsad kontakt med hud och vävnad i upp till 24 timmar, och, i tillämpliga fall, indirekt kontakt med blod.
En preliminär screening har utförts på typiska produktionspartier av TECADUR MT TR naturliga för att uppskatta materialets förenlighet med lösningsmedlen i BPOG Standard Extractable Protocol.
 
Halvfabrikaten är biokompatibilitets testade enligt ISO 10993.
Information angående USP Class VI för Eastman Tritan copolyester granulat finns att tillgå.  

nyckelegenskaper 

Materialet har höga slagegenskaper och utmärkt klarhet utan nackdelen med BpA-tillsatser. I synnerhet erbjuder PCT-G också god kemisk beständighet, färgstabilitet och värmebeständighet. Andra egenskaper inkluderar:

  • Resistens mot ETO-sterilisering med god färgstabilitet
  • Motstånd mot e-stråle och gamma-sterilisering också med färgstabilitet
  • Utmärkt hydrolytisk stabilitet
  • Enastående slagmotstånd

 

GAMMA steriliseringsmotstånd  

Ett sätt att eliminera bakterier från en medicinsk anordning är att utsätta den för gammastrålning från en kobolt-60-källa. Det finns en hög penetrationsnivå som tillhandahålls genom gammastrålning vid relativt låga doser utan att den potentiellt negativa aspekten av mycket värme genereras. TECADUR MT TR har förmågan att motstå relativt höga doser av gammastrålar utan att polymerens molekylvikt, fysiska, optiska eller färgegenskaper påverkas avsevärt.  

En typisk dos av gammastrålning kan vara 25 till 50 kGy (2,5 till 5 M Rads). TECADUR MT TR: s PCT-G-baspolymer har steriliserats upp till 100 kGy utan betydande egenskapsförluster.

 

Testning för engångsbruk

BPOG-testning är viktig för material som användas i biofarmaceutiska tillämpningar. BPOG är en förkortning för BioPhorum Operations Group och erbjuder riktlinjer för farmaceutiska slutanvändnings produkter som är utformade för att utvärdera ett materials kompatibilitet med vissa vanligtvis använda lösningsmedel. Riktlinjen benämns enl."Standardized Extractables Testing Protocol for Single-Use Systems in BioManufacturing".

TECADUR MT TR MATERIAL

Ensingers PCT-G medicinska kvalitet TECADUR MT TR natur finns i många standardstorlekar från lager i både stång och platta.

TECADUR MT TR natural

TECADUR MT TR natur är tillverkat av Eastman Tritan copolyester granulat och är en klar plast med hög slagtålighet, väldigt låg utfällning vid kontakt med olika lösningsmedel.

Fördelningsblock

tillverkad av TECADUR MT TR natural

Fördelningsblock i bioprocesser

Vid tillverkning av kemisk flödeshanteringsutrustning är det ofta nödvändigt att maskindelar som fungerar som kopplingar mellan komponenter i flödeshanteringssystemet för att reglera vätskeflödet. Idealet är ett transparenta material för att verifiera flödet. De måste ha utmärkt kemisk beständighet för att inte förändra eller tillföra någon förorening eller kemikalie i vätskorna de hanterar.