Glasfiberförstärkta polyamider

Polyamider eller nyloner hör till de viktigaste tekniska termoplasterna. Ensinger erbjuder glasfiberförstärkta nyloner som uppfyller kraven för olika användningsområden. 

De viktigaste egenskaperna hos glasfiberförstärkta nyloner är mycket hög styvhet, hög mekanisk hållfasthet, hög hårdhet och styrka samt god beständighet mot krypning. De har även mycket god måttstabilitet, beständighet mot utmattning och höga mekaniska dämpningsegenskaper. Kombinationen av dessa egenskaper gör att detta material lämpar sig för användning i delar som utsätts för höga statiska belastningar under lång tid och under höga temperaturer. Eftersom glasfiber i vissa fall kan leda till kraftig nötning på kontaktytor lämpar sig dessa glasfiberförstärkta material inte lika bra för glidapplikationer.

PA 66 GF30

TECAMID 66 GF30 är förstärkt med 30 % glasfiber och har högre styrka, styvhet, beständighet mot krypning och måttstabilitet än oförstärkt TECAMID 66. Materialet har även hög termisk stabilitet eftersom glasfibrerna håller samman nylonmatrisen förhöjda temperaturer. 

TECAMID 66 GF30 black

PA66 GF30 är en PA 66 med 30% glasfiberförstärkning. Den har utomordentliga mekaniska egenskaper och högre styrka.

PA 66 GF50

TECAMID 66/X GF50 är ett specialmaterial baserat på en delkristallin polyamid med en del aromatiska beståndsdelar. Utöver värmestabiliseringen är detta material förstärkt med en hög andel glasfiber på 50 %. På grund av denna modifiering kan denna glasfiberförstärkta polyamid användas i driftstemperaturer på ca 130 °C under hög belastning. Materialet har mycket hög styvhet och styrka, mycket låg skevhet, god måttstabilitet, minimal fuktabsorption och god kemisk beständighet.

TECAMID 66X GF50 black

TECAMID 66/X GF50 är ett material med 50% glasfiberförstärkning som baseras på en delkristallin polyamid med aromatiska beståndsdelar.

PA 6 GF25/ PA 6 GF30

Denna polyamid är förstärkt med 25 % eller 30 % fiberandel för styrka och styvhet, i kombination med hög hårdhet.

TECAMID 6 GF30 black

PA 6 GF30 är en polyamid med 30 % glasfiberförstärkning som vi tillverkar under varumärket TECAMID 6 GF30 black.