PPSU för medicinsk användning

TECASON P MT

TECASON P MT (PPSU) är en högpresterande medicinsk plast med utmärkt beständighet mot vanliga steriliseringstekniker, särskilt mot sterilisering med varm ånga. I kombination med sin höga beständighet mot rengöringsmedel och desifinceringsmedel ger TECASON P MT ökad säkerhet vid medicinsk användning och kan förlänga tillämpningars livslängd i tuff sjukhusmiljö. 

Materialet har många användningsområden, bland annat inom många medicinsegment såsom ledrekonstruktion, traumatologi och ryggradsbehandlingar. TECASON P MT används ofta för kirurgiska instrument, verktygshandtag, provimplantat såsom lår- och skenbenskomponenter för knä-, höft- och axelproteser samt för en rad olika brickor och vagnar för sterilisering. 

Biokompatibilitet

TECASON P MT för medicinsk användning lämpar sig för alla medicinska användningsområden som kräver biokompatibilitet med begränsad kontakt på upp till 24 timmar med hud och vävnad och, om tillämpligt, indirekt kontakt med blod.

TECASON P MT och TECASON P MT XRO-plast testas enligt ISO 10993. USP Class VI information är tillgänglig för råmaterial. 
 

Viktiga egenskaper

Materialet har hög termisk beständighet, utmärkta mekaniska egenskaper och styrka. PPSU erbjuder i synnerhet mycket god slaghållfasthet som bidrar till att delar i detta material står emot de stötar som ofta uppstår under kirurgiska ingrepp. Övriga egenskaper:

  • Beständighet mot upprepad sterilisering
  • Beständighet mot rengöringsmedel, desinfektionsmedel och olika lösningsmedel
  • Utmärk måttstabilitet
  • Hög slaghållfasthet och skårslagseghet
  • Låg vattenabsorption
  • Mycket god elektrisk isolering
     

Beständighet mot sterilisering med ånga 

Sterilisering med ånga: TECASON P MT uppvisar ingen markant förlust av de mekaniska egenskaperna före 800 steriliseringscykler.
Missfärgning har heller inte noterats före 1 000 steriliseringscykler. 

 
Steriliseringstester utfördes utan rengöringscykler på plastprover. Steriliseringstemperaturen var 134 °C med en steriliseringstid på 10 min och en torktid 20 min. Trycket i kammaren uppgick till 3 bar. Andra effekter på rengöringsprocessen (med Ecolab, borr, etc.) undersöktes inte. På grund av de enskilda materialens kemiska beständighet samt praktisk erfarenhet kan man utgå ifrån att rengöringscyklerna har en tydlig påverkan på beständigheten mot sterilisering. Beständigheten mot sterilisering, i synnerhet hos PP-HT och i mindre grad hos POM-C, försämras kraftigt. Man kan därför anta att beständigheten mot sterilisering kommer vara betydligt lägre än angivet. Vi definierar PP-HT med ca 200 steriliseringscykler och POM-C med ca 300–400 cykler.
 
 

TECASON P MT-material

Ensingers PPSU-material för medicinsk användning TECASON P MT finns i många standardfärger. De olika färgerna erbjuder högre flexibilitet när du utformar dina tillämpningar. Du kan till exempel enkelt skilja mellan olika instrument och storlekar eller säkerställa att dina produkter sticker ut från konkurrensen genom sin färg. Stavar av TECASON P MT kan dessutom fås i olika storlekar, vilket erbjuder våra kunder en optimerad samordning av leveranskedjan och uppfyller deras behov av punktlig leverans.

TECASON P MT green

TECASON P MT green lämpar sig för medicinska användningsområden. Green är en av färgerna i denna produktserie.

TECASON P MT grey

TECASON P MT grey lämpar sig för medicinska användningsområden. Grey är en av färgerna i denna produktserie.

TECASON P MT blue

TECASON P MT blue lämpar sig för medicinska användningsområden. Blue är en av färgerna i denna produktserie.

Röntgendetekterbart PPSU-material - TECASON P MT XRO

TECASON P MT XRO är ett PPSU-material för medicinsk användning med god synlighet och radiografiförmåga. Ett kontrastmedium som tillsätts i standardserien TECASON P MT säkerställer god tydlighet under fluoroskopi och röntgenstrålning. Det ger kirurgen en precis bild av instrumenten eller av ortopediska provimplantat i samband med bildstyrda ingrepp.

TECASON P MT XRO black

TECASON P MT XRO black är en röntgendetekterbar biokompatibel PPSU-plast som uppfyller de utmanande kraven på bildstyrd operation och ..

TECASON P MT XRO blue

TECASON P MT XRO blue är en röntgendetekterbar biokompatibel PPSU-plast som uppfyller de utmanande kraven på bildstyrd kirurgi och ...

TECASON P MT XRO grey

TECASON P MT XRO Grey är en röntgendetekterbar biokompatibel PPSU-plast som uppfyller de utmanande kraven på bildstyrd kirurgi och ...

PPSU-plaster för medicinsk utrustning

Testimplantat för knäled

Tillverkad av TECASON P MT

Testimplantat för knäled

Tillverkare av knäproteser konkurrerar om kunder och försäljning på en global marknad. Vid sidan av de faktiska implantaten fäst allt större vikt vid verktyg och instrument som underlättar hanteringen under ingreppet, ökar patientsäkerheten och som till och med kan minska uppföljningskostnaderna för omarbetningar. Provimplantat är sådana instrument och kan ibland vara den faktor som skiljer ett företag från konkurrenterna.