PPSU do zastosowań medycznych

TECASON P MT

TECASON P MT (PPSU) to tworzywo sztuczne klasy medycznej o wysokich parametrach i wyjątkowej odporności na powszechnie stosowane techniki sterylizacji, w szczególności sterylizację gorącą parą. Poza dobrą odpornością na działanie środków czyszczących i dezynfekujących TECASON P MT zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w zastosowaniach medycznych i może wydłużać ich trwałość użytkową nawet w wymagających warunkach szpitalnych. 

Możliwości zastosowań są niezwykle szerokie i obejmują wiele dziedzin medycyny, m.in. rekonstrukcję stawów, traumatologię, leczenie kręgosłupa itd. TECASON P MT jest często stosowany w narzędziach chirurgicznych, uchwytach narzędzi, implantach testowych (m.in. elementach uda i kości piszczelowych w protezach kolanowych i biodrowych, a także w protezach barkowych), jak również w rozmaitych tackach i pojemnikach do sterylizacji. 

Biokompatybilność

Materiał TECASON P MT nadaje się do wszystkich zastosowań medycznych, które wymagają biokompatybilności przy ograniczonym kontakcie ze skórą i tkankami przez okres do 24 godzin oraz, w stosownych przypadkach, przy pośrednim kontakcie z krwią.

Tworzywa TECASON P MT oraz TECASON P MT XRO są testowane są zgodnie z normą ISO 10993. Informacja dotycząca USP Class VI jest dostępna dla granulatu.
 

Kluczowe cechy

Materiał ten zapewnia duży opór cieplny, doskonałe właściwości mechaniczne i odporność na obciążenia dynamiczne. PPSU odznacza się również bardzo dobrą odpornością na uderzenia, co sprawia, że wytrzymuje obciążenia udarowe, które często występują podczas zabiegów operacyjnych. Inne właściwości obejmują:

  • odporność na wielokrotną sterylizację gorącą parą,
  • odporność na działanie środków czyszczących, dezynfekujących i różnych rozpuszczalników,
  • doskonałą stabilność wymiarową,
  • wysoką odporność na uderzenia i udarność z karbem,
  • niską absorpcję wody,
  • bardzo dobrą izolację elektryczną.
     

Odporność na sterylizację parą 

Sterylizacja gorącą parą: TECASON P MT nie wykazuje znaczącej utraty właściwości mechanicznych do 800 cykli sterylizacji.
Poniżej 1000 cykli sterylizacji nie stwierdzono również żadnych istotnych przebarwień. 

 
Testy sterylizacji przeprowadzono na próbkach tworzywa sztucznego bez cykli czyszczenia. Temperatura sterylizacji wynosiła 134°C, czas sterylizacji 10 minut, a czas suszenia 20 minut. Ciśnienie w komorze wynosiło 3 bary. Nie badano innych rodzajów oddziaływania na proces czyszczenia (przy pomocy środków Ecolab, Borer itp.). Z uwagi na odporność chemiczną poszczególnych materiałów oraz wiedzę praktyczną należy założyć, że cykle czyszczenia mają istotny wpływ na odporność na uboczne skutki sterylizacji. Wpływają one na odporność na sterylizację w znacząco negatywny sposób, zwłaszcza w przypadku PP-HT oraz w mniejszym zakresie w przypadku POM-C. Należy zatem wyjść z założenia, że odporność na uboczne działanie sterylizacji będzie znacznie mniejsza niż podano w opisie. Dla PP-HT określana jest zwykle na ok. 200 cykli sterylizacji, a dla POM-C na ok. 300-400 cykli.
 

 

Materiały TECASON P MT

Wytwarzany przez firmę Ensinger materiał PPSU do zastosowań medycznych, TECASON P MT, jest standardowo dostarczany w wielu kolorach. Zapewnia to większą elastyczność przy doborze materiałów do indywidualnych zastosowań. Można dzięki temu zapewnić łatwe rozróżnienie pomiędzy poszczególnymi narzędziami i ich rozmiarami lub kolorystycznie wyróżnić swoje produkty wśród wyrobów konkurencji. Pręty wykonane z TECASON P MT można zamawiać w wielu różnych wymiarach, co umożliwia naszym klientom zoptymalizowaną koordynację łańcucha dostaw, a tym samym zachowanie wymaganych czasów dostaw.

TECASON P MT green

TECASON P MT green to klasa medyczna polisulfonu fenylenu PPSU o bardzo dobrym profilu właściwości. Tworzywo dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej.

TECASON P MT grey

TECASON P MT grey to klasa medyczna polisulfonu fenylenu PPSU o bardzo dobrym profilu właściwości. Tworzywo dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej.

TECASON P MT blue

TECASON P MT blue to klasa medyczna polisulfonu fenylenu PPSU o bardzo dobrym profilu właściwości. Tworzywo dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej.

TECASON P MT XRO – PPSU wykrywalny przez detektory rentgenowskie

TECASON P MT XRO to PPSU do zastosowań medycznych odznaczający się dobrą widocznością i przydatnością w radiografii. Do standardowej wersji tworzywa TECASON P MT dodawany jest środek kontrastowy, zapewniający wyraźną widoczność elementów podczas fluoroskopii i prześwietleń RTG. Sprawia on, że podczas zabiegów z wykorzystaniem kontroli obrazowej chirurg precyzyjnie widzi narzędzia lub ortopedyczne implanty testowe.

TECASON P MT XRO black

TECASON P MT XRO black to biokompatybilny PPSU, wykrywalny w promieniowaniu RTG. Spełnia się zwłaszcza w szczególnych warunkach chirurgii małoinwazyjnej opartej na monitorowaniu procedur na ekranie.

TECASON P MT XRO blue

TECASON P MT XRO blue to wykrywalny w promieniowaniu RTG, biokompatybilny materiał PPSU, spełniający wysokie wymogi chirurgi małoinwazyjnej opartej na obrazie.

TECASON P MT XRO grey

TECASON P MT XRO grey to wykrywalny w promieniowaniu RTG, biokompatybilny materiał PPSU, spełniający wysokie wymogi chirurgii małoinwazyjnej opartej na obrazie.

Tworzywa PPSU do zastosowań w wyrobach medycznych

Implanty testowe stawu kolanowego

z TECASON P MT

Testowe implanty do rekonstrukcji stawu kolanowego

Wytwórcy produktów do rekonstrukcji kolana działają obecnie na globalnym rynku i obsługują globalnych klientów. Oprócz samych implantów coraz większe znaczenie zdobywają także narzędzia i instrumenty. Ułatwiają one pracę podczas operacji, zapewniają większe bezpieczeństwo pacjentów, a ponadto mogą przyczyniać się do redukcji kosztów dodatkowych. Do takich instrumentów należą implanty testowe, które powinny wyróżniać się w pewnym stopniu w stosunku do produktów konkurentów.