Wybór materiału i rozwiązania techniczne

Wysokosprawne i konstrukcyjne tworzywa sztuczne znajdują zastosowanie w każdym sektorze przemysłu. Tylko poprzez dobór właściwego materiału można zapewnić pożądaną funkcjonalność, bezpieczeństwo i trwałość użytkową produktów. Wybór tworzywa sztucznego ma zatem kluczowe znaczenie dla pomyślnego projektowania elementów konstrukcyjnych.
O tym, czy dany materiał jest właściwy, decydują w pierwszej kolejności warunki użytkowania. Jednak oprócz warunków użytkowania, poszukując odpowiedniego tworzywa sztucznego, uwzględnić należy również szereg innych aspektów.

Przewodnik po wyborze tworzyw sztucznych

Poszukując tworzywa sztucznego pasującego do określonego zastosowania, należy przeanalizować właściwości danego tworzywa sztucznego, właściwości materiału oraz szczegółowy profil wymagań. Firma Ensinger wspomaga proces wyboru materiałów za pomocą narzędzia doradczego lub przewodnika po wyborze tworzyw sztucznych, który w zorganizowany sposób prezentuje wszystkie dostępne dane dotyczące naszych półproduktów. To narzędzie wyboru tworzyw sztucznych pomoże dobrać właściwy polimer pasujący do określonych wymagań.


Przy wyborze materiału pokazywane są wszystkie dostępne tworzywa sztuczne. Opcje filtrów z prawej strony służą do ograniczenia wyboru tworzyw sztucznych do tych, które pasują do wybranych atrybutów. Należy jednak pamiętać, że narzędzie wyboru materiałów służy jedynie jako przewodnik i nie powinno zastępować testów praktycznych. 

Porównywarka

Przy pomocy narzędzia wyboru tworzyw sztucznych można ograniczyć wybór odpowiednich materiałów do rozsądnej ilości. Nasza porównywarka umożliwia użytkownikom porównywanie szczegółów i właściwości od dwóch do czterech tworzyw sztucznych na jednej stronie. Aby aktywować narzędzie, wystarczy kliknąć przycisk porównania. Funkcję tę znaleźć można na stronie przeglądu produktów (narzędzie wyboru materiałów) lub na każdej stronie produktu.

Pomoc techniczna 

Nasi doradcy techniczni z przyjemnością pomogą w procesie wyboru materiałów. Udzielą oni wsparcia przy doborze odpowiednich materiałów, a także informacji dotyczących dalszego przetwarzania, przepisów i wymogów. Dzięki obszernej wiedzy specjalistycznej dotyczącej praktycznych zastosowań możemy wspierać naszych klientów, począwszy od pierwszego pomysłu na produkt, poprzez wybór materiałów i projektów, aż po gotowe elementy. W sprawie tych i podobnych zapytań zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem doradców w celu uzyskania fachowej pomocy. Możliwy jest kontakt e-mailowy pod adresem [obfemailstart]dGVjaC5wbEBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend] lub telefoniczny pod numerem: +48 502 735 918.


Wymagania w zakresie techniki zastosowań

Kryteria wyboru materiałów i ich właściwości mogą okazać się złożone. W kolejnej części wyjaśniamy kluczowe właściwości produktów oraz metody testowania. Ponadto przedstawiamy krótki przegląd naszej obszernej wiedzy specjalistycznej z zakresu tworzyw sztucznych. Oprócz teoretycznych faktów i informacji o wymaganiach podajemy również zalecenia dotyczące dostępnych materiałów. 

 •  

  Większość termoplastów konstrukcyjnych z natury zapewnia izolację elektryczną.  Jeżeli jednak dla danego zastosowania obowiązują wymagania elektryczne, uwzględnić należy koniecznie, czy materiał umożliwia rozpraszanie ładunków elektrostatycznych, czy też charakteryzuje się przewodnością elektryczną.
  → Tworzywa sztuczne aktywne elektrycznie
  → Tworzywa sztuczne zapewniające izolację elektryczną

  Przy produkcji elementów elektronicznych stosowane są na przykład materiały rozpraszające ładunki lub przewodzące prąd elektryczny, aby zapobiec gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, które mogą prowadzić do uszkodzenia obwodów elektrycznych. Dotyczy to również zastosowań typu ATEX (ATmosphere EXplosive / obszar zagrożenia wybuchem), w przypadku których celem jest minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia niszczycielskiej eksplozji wywołanej przez wyładowania elektrostatyczne.

  → Materiały ATEX

   

 • Aby dokonać oceny przydatności materiałów pod względem ich narażenia na obciążenia mechaniczne, należy zdobyć możliwie najobszerniejsze informacje o przewidywanych poziomach tych obciążeń. W większości przypadków przydatne jest skorzystanie z opisu elementu zawierającego informacje o obciążeniu mechanicznym.
  → Właściwości mechaniczne 

 • Obciążenie cieplne jest kolejnym kluczowym kryterium ograniczającym wybór materiału. Należy zatem uwzględnić temperatury, które w warunkach użytkowania przenoszone są na materiał.

  Oprócz możliwości przenoszenia ciepła z zewnątrz, należy też wziąć pod uwagę ciepło wytwarzane przez system, które może powstawać np. w wyniku tarcia. Właściwości ściśle związane ze zmianami temperatury obejmują:
  → Ujemne temperatury robocze
  → Stabilność wymiarową 

 • Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że dany element będzie miał kontakt z chemikaliami, należy wziąć pod uwagę odporność materiału na dane substancje w warunkach zastosowania. Do krytycznych czynników należą: temperatura kontaktu, czas kontaktu oraz stężenie. Należy przy tym uwzględnić nie tylko substancje chemiczne występujące podczas użytkowania, ale również te stosowane w trakcie wytwarzania i przetwarzania elementów konstrukcyjnych (np. środki smarne stosowane przy obróbce itp.).
  → Tworzywa sztuczne odporne na działanie chemikaliów
   
 • Czynniki tribologiczne należy uwzględniać w przypadku zastosowań, w których elementy konstrukcyjne są poddawane dużym obciążeniom i wykonują ruchy cierne lub ślizgowe. W tych przypadkach wymagane są dobre właściwości ślizgowe i cierne.
  Tworzywa sztuczne do zastosowań ślizgowych i ciernych, odporne na zużycie


  → 
 • Może się zdarzyć, że z uwagi na sektor przemysłu, w którym dany detal ma być zastosowany, wybór materiałów będzie ograniczony. Może to mieć związek z zezwoleniami agencji rządowych lub konkretnymi specyfikacjami dla danego klienta, które z uwagi na konieczność spełnienia określonych kryteriów dopuszczają stosowanie tylko specjalnych typów materiałów.

  Ropa naftowa i gaz

  W przypadku przemysłu naftowego i gazowniczego warunki zastosowania są bardzo wymagające. Z tego powodu konieczne jest tutaj stosowanie materiałów odpowiadających normom EN ISO 23936-1:2009 i NORSOK M-710, wydanie 3. 
  → Tworzywa sztuczne zgodne z normą EN ISO 23936-1

  Technologia medyczna

  • W technologii medycznej często akceptowane są wyłącznie materiały dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z ciałem.
   → Biokompatybilne tworzywa sztuczne
  • Ponieważ wiele produktów medycznych należy sterylizować przed ponownym użyciem, konieczna jest odporność materiałów na uboczne działanie najczęściej stosowanych procesów sterylizacyjnych.
   → Tworzywa sztuczne nadające się do autoklawowania i sterylizacji
  • Zastosowania medyczne związane są często z zabiegami chirurgicznymi i wymagają możliwości kontroli obrazowej. Aby zapewnić widoczność elementów stosowanych w systemach fluoroskopowych i RTG, konieczne jest stosowanie specjalnych materiałów.
   → Tworzywa sztuczne stosowane w rentgenografii

  Technologia żywności

  • Z kolei w przemyśle spożywczym konieczne jest spełnienie wymogów amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz wymogów norm europejskich (np. 10/2011/WE, 1935/2004/WE). Dlatego w tej dziedzinie pod uwagę można brać wyłącznie materiały odpowiadające wymaganiom tych rozporządzeń.
   → Tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością
  • Zapotrzebowanie na materiały wykrywalne nieustannie wzrasta, gdyż dzięki nim można zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń pochodzących z ciał obcych do łańcucha przetwórczego produktów spożywczych. Dzięki specjalnym dodatkom modyfikującym stosowanym w tworzywach sztucznych ich odłamane fragmenty mogą zostać szybko wykryte przez znormalizowany system sterowania procesami.
   → Tworzywa sztuczne wykrywalne przez detektory metali
   → Wykrywanie optyczne

  Lotnictwo i kosmonautyka oraz branża półprzewodników

 • Gdy elementy stosowane są na zewnątrz budynków, w radiografii oraz w innych zastosowaniach o intensywnym promieniowaniu energetycznym (np. w elektrowniach), wykorzystane materiały muszą charakteryzować się odpowiednią odpornością na promieniowanie. Decydującymi czynnikami przy wyborze materiału są: dawka ekspozycji i obowiązujące warunki zastosowania.
  Tworzywa sztuczne odporne na promieniowanie
  → Tworzywa sztuczne odporne na promieniowanie UV


 • Półprodukty z tworzyw sztucznych poddawane są dalszej obróbce, przede wszystkim poprzez skrawanie. Aby wytwarzać wysokiej jakości, trwałe i bezusterkowe elementy o dokładnych wymiarach, należy zwrócić uwagę zarówno na narzędzia i parametry obróbki, jak i na charakterystykę danego materiału. W wielu przypadkach tworzywa termoplastyczne mogą być z powodzeniem łączone ze sobą (lub z innymi materiałami) poprzez zgrzewanie i sklejanie. Zostało to opisane na kolejnych stronach:
  → Łatwo sklejalne tworzywa sztuczne

  → Zgrzewalne tworzywa sztuczne