PA – poliamid 

Tworzywa sztuczne marki Ensinger – TECAMID / TECAST

Materiał PA, czyli poliamid lub powszechnie nylon, produkowany jest przez firmę Ensinger w postaci standardowych półproduktów do obróbki, wytwarzanych w kształcie płyt, prętów i rur. Z różnymi rodzajami nylonu często powiązane są liczby, takie jak 6, 66, 12 czy 46. Liczby te odnoszą się do budowy cząsteczki polimeru nylonu, a każdy rodzaj ma inne właściwości. Do najpowszechniejszych tworzyw poliamidowych należą: wytłaczany nylon 6, odlewany PA 6 oraz nylon 66 (PA66).

Mówiąc ogólnie, nylon PA to półkrystaliczne tworzywo termoplastyczne o małej gęstości i dużej stabilności cieplnej. Poliamidy należą do najważniejszych i najbardziej użytecznych technicznych tworzyw termoplastycznych z uwagi na wyjątkową odporność na zużycie, dobry współczynnik tarcia oraz bardzo dobre właściwości w zakresie odporności na skrajne temperatury i uderzenia. Poliamid nylonowy wykazuje ponadto bardzo dobrą odporność chemiczną i jest tworzywem wyjątkowo olejoodpornym. Ta doskonała równowaga właściwości sprawia, że polimer PA jest materiałem, który idealnie zastępuje metale w zastosowaniach takich jak części motoryzacyjne, zawory przemysłowe czy izolatory cięgien kolejowych oraz w innych zastosowaniach przemysłowych, których wymogi konstrukcyjne obejmują dużą wytrzymałość, odporność na obciążenia dynamiczne i redukcję masy. Tworzywa nylonowe wykazują skłonność do absorpcji wilgoci, w związku z czym mają gorszą stabilność wymiarową niż inne tworzywa konstrukcyjne. Właściwości poliamidu wahają się od twardego i odpornego na obciążenia dynamiczne PA 66 po miękki i elastyczny PA 12. W zależności od rodzaju materiału, produkty poliamidowe absorbują różne ilości wilgoci, co z kolei wpływa na właściwości nylonu, a także stabilność wymiarową gotowych, obrobionych części.

Istnieje ponadto wyraźna różnica pomiędzy kształtami półproduktów nylonowych wytwarzanych przez wytłaczanie a tych produkowanych przez odlewanie. Wytłaczanie umożliwia z reguły produkcję mniejszych części obrabianych w większych ilościach, natomiast odlewanie zwykle stosowane jest w produkcji mniejszych partii dużych części o niższym poziomie naprężeń wewnętrznych. Zarówno nylon wytłaczany, jak i odlewany można modyfikować poprzez zastosowanie wypełniaczy, aby wzmocnić określone właściwości.

Właściwości i specyfikacja materiału PA

Tworzywa poliamidowe zapewniają:

  • dużą odporność na zużycie,
  • dużą stabilność cieplną,
  • bardzo dobrą wytrzymałość i twardość,
  • wysokie parametry w zakresie tłumienia mechanicznego,
  • dobre właściwości ślizgowe,
  • dobrą odporność chemiczną.

materiały PA

Firma Ensinger produkuje poliamidy PA pod nazwami handlowymi TECAMID i TECAST. Rodzina konstrukcyjnych tworzyw nylonowych marki Ensinger obejmuje następujące poliamidy: