PA - Poliamid 

TECAMID / TECAST Ensinger Plastikleri

Poliamid veya yaygın olarak naylon şeklinde adlandırılan PA malzeme, Ensinger tarafından talaşlı imalat için standart yarı mamul (levha, çubuk ve içi boş çubuk) şeklinde imal edilir. Genellikle naylon plastik tipleriyle bağlantılı 6, 66, 12 ve 46 gibi numaralar vardır. Bu numaralar, naylon polimerinin moleküler yapısıyla ilgilidir ve her bir yapının özellikleri farklı olacaktır. En yaygın poliamid plastikler çekme Naylon 6, döküm PA 6 ve Naylon 66 (PA66) şeklindedir.

Genel anlamda PA Naylon, düşük yoğunluğa ve yüksek termal stabiliteye sahip yarı kristal termoplastiktir. Üstün aşınma direnci, iyi sürtünme katsayısı ve çok iyi sıcaklık ve darbe özellikleri sayesinde poliamitler, en önemli ve kullanışlı teknik termoplastikler arasındadır. Ayrıca, naylon poliamid çok iyi kimyasal direnç sergiler ve özellikle yağa dirençli bir plastiktir. Bu özelliklerin mükemmel dengesi sayesinde; otomotiv parçaları, endüstriyel valfler, demiryolu travers izolasyon malzemeleri ve tasarımında yüksek dayanım, tokluk ve ağırlık azalması gereken diğer endüstriyel kullanımlar gibi uygulamalarda PA polimeri ideal olarak metalin yerini alan bir malzeme haline getirir. Naylon plastik, nem emme eğilimi gösterdiği için boyutsal stabilitesi diğer mühendislik plastiklerine göre daha zayıftır. Poliamid özellikleri sert ve tok PA 66’dan yumuşak ve esnek PA 12’ye kadar çeşitlilik gösterir. Poliamid ürünler tipine bağlı olarak farklı miktarlarda nemi emer ve bu durum, talaşlı işleme tabi tutulan bitmiş ürünün boyutsal stabilitesine ek olarak naylon özelliklerini de etkiler.

Dahası, ekstrüzyon ve döküm yoluyla üretilen naylon şekiller arasında belirgin bir fark vardır. Ekstrüzyon yoluyla tipik olarak daha küçük, daha yüksek hacimli talaşlı imalat parçaları elde edilirken, döküm yoluyla tipik olarak iç gerilim seviyeleri daha düşük olan düşük hacimli, daha büyük parçalar üretilir. Hem ekstrüde hem de döküm naylonlar, belirli özellikleri geliştirmek için dolgular kullanılarak modifiye edilebilir.

PA malzeme özellikleri ve spesifikasyonları

Poliamid plastiğin sunduğu özellikler:

  • Yüksek aşınma direnci
  • Yüksek termal stabilite
  • Çok iyi dayanım ve dayanıklılık
  • Yüksek mekanik sönümleme özellikleri
  • İyi kayma özellikleri
  • İyi kimyasal direnç

Üretilen PA Malzemeler

PA poliamidler Ensinger tarafından TECAMID ve TECAST ticari markaları altında üretilir.  Ensinger mühendislik plastiklerinin Naylon ürün ailelerinde aşağıdaki poliamidler yer alır:

Ensinger, aşağıdaki biçimlerde poliamid tedarik eder:

  • Naylon levhalar
  • Naylon çubuklar
  • Naylon içi boş çubuklar