PA - Döküm poliamid 

TECAST Ensinger Plastikleri

Yaygın olarak naylon tip 6 veya PA6 C şeklinde adlandırılan döküm naylon poliamidler, Ensinger tarafından standart yarı mamul olarak  (levha, çubuk ve ve içi boş çubuk) şeklinde dökülür. Döküm naylon poliamidler, çok moleküler ve çok kristalli polimerlerdir. Yarı mamul naylon tip 6 yarı mamüller döküm yöntemi kullanılarak üretilirken, kaprolaktam hammaddesi kontrollü bir kimyasal tepkime yoluyla polimerize olur. 

Tip 6 naylon tipik özelliklerinin yağ, katı yağlayıcılar veya ısı stabilizatörleri gibi katkı maddeleri kullanımıyla seçici olarak belirli uygulamalara göre ayarlanabilmesi, geniş bir uygulama yelpazesini kapsayacak özel hazırlanmış bir malzeme grubunu oluşturur. Döküm naylon, ekstrüde naylona göre daha yüksek kristallik ve daha iyi işlenebilirlik gösterir.

DÖKÜM NAYLON malzeme özellikleri ve spesifikasyonları

Döküm poliamidin sunduğu özellikler: 

 • Çok düşük iç gerilim seviyeleri
 • Yüksek derece kristallik
 • Yüksek dayanıklılık seviyelerinde tokluk
 • Çok iyi aşınma direnci
 • İyi çizinme direnci
 • İyi sönümleme özellikleri
 • Kolay işleme
 • Çok çeşitli döküm ağırlıklarında ve boyutlarında üretilebilme

 

Üretilen DÖKÜM poliamid Malzemeler

PA6 C malzeme modifikasyonları Ensinger tarafından TECAST ticari markası altında üretilir. Ensinger TECAST ailesinde aşağıdaki döküm poliamidler sunulur:

Ensinger, aşağıdaki şekillerde döküm naylon tedarik eder:

 • PA6 C çubuklar
 • PA6 C levha
 • PA6 C içi boş çubuklar

Tipik DÖKÜM POLİAMİD uygulamaları

  • Ağır hizmet tipi: yastık pedleri, sönümleyici plakalar, dozer pedleri, makaralar ve silindirler
  • Mekanik mühendisliği: kayma elemanları, aks somunu ve zincirli konveyör
  • Kış teknolojisi: zincir desteği ve tekerlek kılavuzları