Kimyasala dayanımlı plastikler

Kimyasala uyumluluğu, kimyasal dayanımı ve korozyon direnci metallere kıyasla plastiklerin en büyük avantajları arasındadır. Kullanıcı, doğru polimer serisini seçerek kendisini, yüzey işlenmesi, boyama veya katodik koruma gibi ilave koruma yöntemlerine gerek kalmaksızın en zorlu çevresel koşullara bile dayanabilen bir konuma yerleştirebilir. Ürün portföyümüz içinde spesifik asit dirençli plastik malzemeler, sıcak su ve buhar dahil olmak üzere yüksek seviyede alkalin ortama dirençli polimerler ve solvent dirençli plastikleri bulabilirsiniz. Kullanıcılar aynı zamanda çeşitli son kullanımlar için uygun olan dengeli bir kimyasal dirence sahip bir plastiği de seçebilirler.


Aşağıdaki tablolarda plastiklerin kimyasal direncine genel bir kılavuz olarak kullanılmak ve mekanik yük olmayan oda sıcaklığı koşullarında farklı ürün serilerinin nerede kullanılabileceğini belirtmek üzere pH sınırları ve madde kategorileri verilmiştir.
*Cam elyaf takviyeli sınıflar, dolgusuz sınıflara kıyasla güçlü alkalilere karşı biraz daha düşük bir direnç gösterir.
**PVDF, mekanik gerilime maruz kaldığında stres çatlamalarına sebep olarak sıcak alkalilerle temas halinde hassas bir tepki verir. Maruz kalma sınırları pH 12 ve 40° C'dir ve bunların ikisi de aşılamaz.

Kimyasal dayanımı genellikle bir malzemenin kimyasalların etkilerine direncini tanımlamak üzere kullanılır. 

Çoğu durumda yetersiz kimyasal dayanım kendini malzemenin şişmesi veya yumuşaması biçiminde gösterir, bu da mekanik özelliklerin ve genel işe yararlılığın kaybedilmesiyle sonuçlanabilir. Ortamın molekülleri polimer zincirlerinin arasındaki alanda yayılır ve onları ayırır. Çoğu yayılma süreci sıcaklığa bağlı olduğundan, kimyasal direnç özellikleri her zaman test koşulları tarafından belirlenmiş olan sıcaklık ışığında göz önüne alınmalıdır. Kullanıcılar amorf termoplastik polimerlerini stres çatlaması oluşumuna ve parça arızasına yol açabilecek kimyasallar eşliğinde kullanırken özellikle dikkatli olmalıdır. Mikro çatlaklar oluşabilir, bunlar mekanik gerilim etkisi altında en son büyük çatlak ağlarına dönüşebilir.

  • Termoplastikler, su veya suda çözünen inorganik maddeler (örneğin asitler, bazlar ve tuzlar) tarafından önemli ölçüde saldırıya uğramamaktadır. Bunun istisnası olarak alkaliler, PVDF varlığındaki bazı konsantrasyonlarda ve bazı sıcaklıklarda sayılabilir, bunlar gerilim çatlakları oluşuma yol açabilir ve ortamı oksitleyebilir, bu da PP ve PE içinde gerilim çatlaklarına sebep olabilir. Kimyasallarla temas halinde ortaya çıkabilecek renk değişiklikleri plastiğin kimyasal direncinde bir değişikliği belirtebilir
  • Organik ortamların termoplastikler üzerindeki etkisi inorganik olanlarınkinden farklıdır. Organik kimyasallar ve termoplastiklerin moleküler zincirleri birbirleriyle etkileşime girebilir. Bu da gerçek çözünme belirtilerine ek olarak (örneğin metilen klorit ve PVC durumunda) sıklıkla şişmenin ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Şişme (moleküler zincirler arasındaki mesafelerin genişlemesi) katı bir gövdenin hacmi ve şeklinde sıvılar, buharlar veya gazların etkisiyle meydana gelen bir değişikliktir.
     Polimer zincirleri de bazı özel solventler tarafından sarılabilir. Bu bağlamda şişmenin, uzunluktaki değişimler sebebiyle gerilime neden olduğu, ancak bu türdeki şişmelerin çoğunun daha sonra kurutma yoluyla giderilebileceği belirtilmelidir. 
  • Kimyasal karışımlar söz konusu olduğunda, termoplastiğin kimyasal saldırıya maruz kalıp kalmayacağını güvenilir bir şekilde öngörmek genel olarak mümkün değildir, çünkü çoğu durumda bilinmeyen ikincil etkiler ortaya çıkar. Örnek vermek gerekirse, konsantre hidroklorik asit nitrik asitle 3:1 oranında karıştırılırsa var olan en agresif ortamlardan biri olan altın suyu (aqua regia) ortaya çıkar. Böyle bir durumda, çok sayıda termoplastiğin bu bileşenlerin her birine karşı bağımsız olarak kimyasal dirence sahip olmasına rağmen PVDF uzun vadeli olarak ve yalnızca 20°C'de kullanılabilir.

Kimyasal uyumluluğu test etmekte en önemli kriterler sıcaklık, kimyasal konsantrasyon, maruz kalma süresi ve mekanik yüktür. Aşağıdaki tabloda 23°C/P bağıl nem, standart atmosferik koşullarında DIN 50014'e uygun olarak gerçekleştirilen standart testlerle çeşitli malzemelerin farklı kimyasallara olan direnci listelenmiştir.

Bu bilgiler mevcut olan en güncel bilgilerimize dayanılarak verilmiştir, ürünlerimiz ve bunların uygulamaları hakkında veri sunmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, ürünlerimizin kimyasal direnci veya belirli bir uygulama için uygunlukları konusunda yasal olarak bağlayıcı bir güvence veya garanti sunmak amacını taşımaz. Mevcut olan her türlü endüstriyel mülkiyet hakkı gözetilmelidir.

Malzemelerimizin gıda, medikal veya ilaç sektöründe yaygın biçimde kullanılan hijyen veya sterilizasyon yöntemlerine karşı direncini doğrulamak isteseniz buraya tıklayın:
İstenen ortamın, kimyasal konsantrasyonların veya sıcaklıkların listelenmediği yerlerde veya karışımların kullanıldığı yerlerde şüphe duyulduğu takdirde, gerçekçi uygulama koşulları altında malzeme davranışını ve muhtemel beklenmedik etkileşimleri kontrol etmek için bireysel bir tabanda test yapılmasını şiddetle öneririz.