Kemikaliebestandige plastmaterialer

Kemisk forenelighed, kemikalie- og korrosionsbestandighed er blandt de største fordele ved plast sammenlignet med metaller. Ved at vælge den rette polymerfamilie kan materialet modstå selv de strengeste miljøforhold uden behov for yderligere beskyttelse, som for eksempel overfladebehandling, maling eller katodebeskyttelse. I vores produktportefølje findes der syrebestandige plastmaterialer, polymerer der kan modstå stærkt alkaliske medier, herunder varmt vand og damp samt opløsningsbestandige plastmaterialer. Mange af vores kemikaliebestandige plasttyper er velegnede til mange forskellige anvendelser.


Tabellerne nedenfor viser pH-grænser og substanskategorier, som anvendes som generel retningslinje for kemikaliebestandighed for plasten og viser, hvor produktfamilierne kan bruges, under rumtemperaturforhold, uden mekanisk belastning.
*Glasfibers styrkegrader har vist sig at være lidt mindre bestandige mod stærke alkalier sammenlignet med ubesatte grader.
**PVDF regerer følsomt over for kontakt med varme alkalier ved at forårsage spændingsrevner, når de udsættes for mekanisk belastning. Eksponeringsgrænserne er pH 12 og 40 ° C, og ingen af disse må overskrides.

Termen kemikaliebestandighed anvendes normalt til at beskrive et materiales modstandsdygtighed over for kemikalier. 

I de fleste tilfælde viser utilstrækkelige kemikaliebestandighed sig ved hævelse eller blødgøring af materialet, hvilket kan medføre tab af mekaniske egenskaber og mindsket driftseffektivitet. Mediets molekyler spreder sig til mellemrummet mellem polymerkæderne og skubber dem fra hinanden. Eftersom de fleste spredningsprocesser er temperaturafhængige, skal kemikalie- bestandighedsspecifikationer altid overvejes i lyset af den temperatur, der er anført under testforholdene. Brugere bør især udvise forsigtighed, når der anvendes amorfe termoplastiske polymere materialer sammen med kemikalier, da der kan dannes spændingsrevner og fejl på dele. Mikrorevner kan dannes og vokse sig til større revner under påvirkning af mekanisk belastning.

De vigtigste kriterier for test af kemisk forenelighed er temperatur, kemisk koncentration, eksponeringstid og mekanisk belastning. Følgende tabel viser bestandighed af forskellige materialer over for forskellige kemikalier, med standardafprøvninger udført under standard atmosfæriske forhold ved 23 °C/50 % r.h. iht. DIN 50014.

Disse oplysninger gives efter vores bedste overbevisning og med det formål at videregive data om vores produkter og deres anvendelsesområder. De er derfor ikke beregnet som juridisk bindende forsikring eller garanti for kemisk modstandsdygtighed af vores produkter eller deres egnethed til et bestemt formål. Alle relevante industrielle ejendomsrettigheder er forbeholdt.

Hvis man ønsker at undersøge resistensen af vores materialer i forhold til almindelige sanitets- eller sterilisationsmetoder, anvendt inden for levnedsmiddel-, medicinal- eller lægemiddelindustrien, klik her:
I tvivlstilfælde, hvor det ønskede medie, kemiske koncentrationer eller temperaturer ikke er anført, eller hvor blandinger er brugt, anbefaler vi på det kraftigste afprøvning på individuel basis for at kontrollere materialeegenskaber og eventuelle uventede interaktioner.