Copolyester PCT-G medicinal grade

TECADUR MT

TECADUR MT TR natural (PCT-G) er en biokompatibel, high performance medicinal grade plast, produceret med Eastman Tritan™ copolyester råvare. PCT-G er en amorf polymer med fremragende klarhed og udseende. Denne transparente plast har mange fremragende karakteristika, såsom udmærket styrke, god varmeresistens og hydrolyse stabilitet, såvel som rigtig god kemisk resistens. I tillæg hertil, tilbyder PCT-G polymerer meget høj stabilitet under gamma sterilisering, uden bemærkelsesværdige farveændringer, efter strålingen. TECADUR MT TR kan også modstå udsættelse for ETO og stråle steriliseringsteknikker.
 
Som bruger vil man finde anvendelse af TECADUR MT TR natural i applikationer, som kræver lav udvaskning, såsom diagnostik og kemisk analyseudstyr, dele som kræver biokompatibilitet i kontakt med blod og væv, i tidsrum under 24 timer, eller i situationer, der kræver en kombination af kemisk resistens og klarhed. Typiske anvendelser kan være manifold blokke til life science eller analytisk udstyr, engangskomponenter for biofarma processer, dental anvendelse, eller andre engangs anvendelser, såsom respiratorer.

BIOkOMPATIBILITet

TECADUR MT TR natural er tiltænkt brug i medicinalanvendelser, som kræver biokompatibilitet med begrænset kontakt med hud og væv i op til 24 timer, og, hvor anvendeligt, til indirekte kontakt med blod.
En forudgående screening er blevet gjort på typiske produktionsbatches af TECADUR MT TR natural, for at vurdere kompatibiliteten af materialet med opløsningsmidler i BPOG Standard Extractable Protocol.

Den respektive halvfabrikata  er testet for biokompatibilitet i henhold til ISO 10993. Herudover er USP Class VI information til rådighed for Eastman Tritan copolyester råvaren.

nøglekarakteristika

Materialet har stor slagstyrke, og fremragende klarhed, uden ulempen i at have tilsat BpA additiver. PCT-G har også særlig god kemisk resistens, farvestabilitet og varmeresistens. Andre egenskaber inkluderer:

  • Resistens overfor ETO sterilisering med god farvestabilitet
  • Resistens overfor e-stråle og gammasterilisering, også med farvestabilitet
  • Fremragende hydrolysestabilitet
  • Fremragende slagstyrke

resistens overfor GAMMA STERILIsering

En måde at eliminere bakterier fra et medical device, er at udsætte det for gammabestråling fra en cobalt-60 kilde. Der er et højt niveau af gennemtrængning for gammabestråling ved relativt lave doser, uden det potentielt negative aspekt i at en masse varme genereres. TECADUR MT TR har evnen til at modstå relativt høje doser af gammastråler, uden at polymerens molekularvægt, fysiske, optiske eller farve egenskaber er signifikant ændret.  

En typisk doe af gammabestråling kan være 25 til 50 kGy (2.5 to 5 M Rads). TECADUR MT TR’s PCT-G base polymer er steriliseret op til 100 kGy, uden signifikante tab af egenskaber.

Test til Single-Use Systemer

BPOG test er vigtig for materialer, som skal anvendes i biofarmaceutiske applikationer. Et akronym for BioPhorum Operations Group, BPOG tilbyder retningslinjer til farmaceutiske endelige produkter, som er designet til at evaluere et materiales kompatibilitet overfor specifikke opløsningsmidler. Retningslinjerne refereres til som "Standardized Extractables Testing Protocol for Single-Use Systems in BioManufacturing".

TECADUR MT TR MATERIALer

Ensinger's PCT-G medicinal grade TECADUR MT TR natural er tilgængelig i mange standard størrelser fra lager, både som plade og stænger.

TECADUR MT TR natural

TECADUR MT TR natural er produceret af Eastman Tritan copolyester råvare, og er en klar plast med høj slagstyrke. Materialet har en høj kemisk resistens.

Manifold Blok

produceret af TECADUR MT TR natural

Manifold Blok i bioprocesser

I fremstillingen af kemisk væskehåndteringsudstyr, er det ofte nødvendigt, at udforme bearbejdede dele, som kan fungere som bindeled mellem komponenterne i dette system, for at kunne regulere flowet af væske. Disse bindeled er ideelt transparente, for at kunne verificere væskeflowet. De skal have fremragende kemisk resistens, så de ikke tilfører udvaskede komponenter eller modificerer de væsker, som de håndterer.