Kopolyester PCT-G pro lékařské účely

TECADUR MT

TECADUR MT TR natural (PCT-G) je biokompatibilní, vysokovýkonný plast pro lékařské účely, vyrobený z Eastman TritanTM kopolyesterové matrice. PCT-G je amorfní polymer s vynikajícím vzhledem a čistotou. Tento transparentní plast má mnoho vynikajících vlastností, jako je vynikající houževnatost, dobrá tepelná odolnost a hydrolytická stabilita, stejně jako velmi dobrá chemická odolnost. Kromě toho polymery PCT-G nabízejí velmi vysokou stabilitu při gama sterilizaci bez znatelné změny barvy po expozici. TECADUR MT TR je možno sterilizovat také ETO a E-paprskem.

Uživatelé najdou využití pro TECADUR MT TR natural v aplikacích, které vyžadují málo extrahovatelné materiály, jako je zařízení pro diagnostickou a chemickou analýzu, součásti vyžadující biokompatibilitu při kontaktu s krví a tkáněmi po dobu kratší než 24 hodin, nebo v situacích vyžadujících kombinaci chemické odolnosti a čistoty. Typickými aplikacemi mohou být rozvodné kostky pro různá analytická zařízení, mechanické jednorázové součásti pro zpracování biofarmak, dentální přístroje nebo různé jednorázové komponenty ve zdravotnictví, jako jsou respirátory.

 

BIOKOMPATIBILITA

TECADUR MT TR natural je určen k použití v lékařských aplikacích, které vyžadují biokompatibilitu s omezeným stykem s pokožkou a tkáněmi do 24 hodin a případně nepřímým stykem s krví.

Předběžný screening byl proveden na typických výrobních dávkách TECADUR MT TR natural za účelem kompatibility materiálu s rozpouštědly v BPOG protokolu.


U polotovarů, které to vyžadují, se testuje jejich biokompatibilita podle norem ISO 10993. USP Class VI informace je k dispozici pro Eastman Tritan kopolyesterovou matrici.  

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI 

Materiál má vysokou odolnost proti nárazu a vynikající čirost bez nežádoucích BPA přísad. PCT-G zejména nabízí také dobrou chemickou odolnost, stálost barev a tepelnou odolnost. Mezi další vlastnosti patří:

  • Odolnost ETO sterilizaci s dobrou stálostí barev
  • Odolnost E-paprsku a gama sterilizaci také za stálosti barev 
  • Vynikající hydrolitická stabilita
  • Vynikající odolnost proti nárazu

 

ODOLNOST GAMA STERILIZACI

Jedním ze způsobů, jak eliminovat bakterie ze zdravotnického zařízení, je vystavit toto zařízení gama záření ze zdroje kobaltu-60. Existuje vysoká úroveň pronikání poskytovaná gama zářením při relativně nízkých dávkách bez potenciálně negativního aspektu generování velkého množství tepla. TECADUR MT TR má schopnost odolávat relativně vysokým dávkám gama záření bez významného ovlivnění molekulové hmotnosti polymeru, fyzikálních, optických nebo barevných vlastností. 

Typická dávka záření gama může být 25 až 50 kGy (2,5 až 5 M Rads). TECADUR MT TR na bázi PCT-G polymeru byl sterilizován až do 100 kGy bez významné ztráty vlastností.

 

TeSTOVÁNÍ PRO JEDNORÁZOVÉ SYSTÉMY

Testování BPOG je důležité pro materiály, které mohou být použity v biofarmaceutických aplikacích. BioPhorum Operations Group, zkráceně BPOG, nabízí pokyny pro farmaceutické výrobky pro konečné použití, které jsou určeny k hodnocení kompatibility materiálu s běžně používanými rozpouštědly. Tento pokyn je označován jako „Standardizovaný protokol pro testování extrahovatelných materiálů pro jednorázové systémy  v bio výrobě“.

MATERIÁLY TECADUR MT TR 

Materiál TECADUR MT TR natural (PCT-G pro lékařské účely) od společnosti Ensinger je dostupný v mnoha standardních rozměrech skladem v tyčích a deskách.

TECADUR MT TR natural

TECADUR MT TR natural je vyroben z Eastman Tritan kopolyesterové pryskyřice, jedná se o čirý, vysoce rázuvzdorný plast s velmi nízkou extrahovatelností v různých rozpouštědlech.

Rozvodné kostky

vyrobeno z TECADUR MT TR natural

Rozvodné kostky v bioprocesech

Při výrobě zařízení pro manipulaci s chemickými tekutinami je často nutné zpracovávat součásti, které fungují jako spojky mezi součástmi v systému pro manipulaci s tekutinami, aby se reguloval průtok tekutiny. V ideálním případě jsou průhledné, aby se ověřil průtok tekutiny. Musí mít vynikající chemickou odolnost, aby nezměnily nebo nezaváděly vyluhovatelnou sloučeninu nebo chemikálii do kapalin, se kterými manipulují.