Řešení plastových materiálů pro ropný a plynárenský průmysl

Ropný a plynárenský průmysl vyžaduje materiály odolné vůči vysokým teplotám, vysokému tlaku (HTHP), s vysokou mechanickou pevností a chemickou odolností, které jsou vhodné k použití v těch nejextrémnějších prostředích. Moderní technické plasty mohou v zásadní míře přispět k zlepšování stávajících řešení v ropném a plynárenském průmyslu díky tomu, že představují nejpokročilejší materiály nabízející širší rozsah výhod. 

 Společnost Ensinger dlouhodobě intenzivně investuje do výzkumu a vývoje za účelem nacházení inovativních řešení nových technických problémů. Na základě expertízy v oblasti vývoje a výroby vysokovýkonných a konstrukčních plastových materiálů bylo produktové portfolio společnosti Ensinger rozvinuto tak, aby splňovalo specifické požadavky ropného a plynárenského průmyslu a jednotlivé produkty byly vhodné pro široký rozsah aplikací.

Vzhledem ke svým rozsáhlým zkušenostem v sektoru ropného a plynárenského průmyslu společnost Ensinger úzce spolupracuje se svými zákazníky na dosažení optimálního řešení, důsledně vyhovujícího požadavkům jejich aplikace. Naši techničtí materiáloví experti mohou zákazníkům kvalifikovaně doporučit příslušný materiál, který lze následně ověřit praktickými zkouškami.

Aktuální systémy instalované v ropném a plynárenském sektoru z velké části využívají moderní materiály, jako jsou TECASINT (polyimid), TECAFLON (PTFE), TECAST (PA 6 C) a TECAPEEK (PEEK). Definované elektrické vlastnosti těchto polymerů umožňují docilovat specifických konstrukcí součástí. Produkty Ensinger TECAPEEK (PEEK) jsou navíc testovány podle norem EN ISO 23936-1 a NORSOK M-710, čímž je ověřena odolnost materiálu vůči nepříznivým podmínkám v prostředí, kterému bude vystaven. Typické aplikace, mezi něž patří kryty hydrofonů, těsnění, ventilová sedla, opěrné kroužky, pouzdra a převody, mohou s výhodou těžit z úspor hmotnosti, protikorozní odolnosti, tepelněizolačních vlastností a minimálních hlukových emisí, které tyto materiály nabízejí. 


Výhody pro ropný a plynárenský průmysl

Zakázkové velikosti – nebo zkrátka velké

Společnost Ensinger má rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti trubek z materiálů PEEK a nabízí široký sortiment trubek standardních velikostí a tlouštěk stěn. K dispozici jsou rovněž zakázkové velikosti včetně možnosti přizpůsobení velkým rozměrům. Vedle těchto možností lze materiálovou směs navíc individuálně upravit přidáním plniv a aditiv, aby vyhovovala požadavkům konkrétních aplikací. Z použití trubek z materiálů PEEK od společnosti Ensinger mohou díky jejich vynikajícím vlastnostem těžit různorodé aplikace v ropném a plynárenském průmyslu.

Jen ty nejvyšší standardy jsou pro nás dostatečně dobré

Naše produkty TECAPEEK (PEEK) procházejí zkouškami podle EN ISO 23936-1 a NORSOK M-710.

Jsme tam, kde jste vy!

Pobočky společnosti Ensinger byly strategicky rozmístěny po celém světě, aby bylo zaručeno, že budou blíže svým zákazníkům.

Nízká hmotnost a delší životnost

Dobrá odolnost vůči běžným kapalinám, absence koroze, vysoká teplotní odolnost, dobrá odolnost vůči opotřebení a nízké tření jsou vlastnosti našich materiálů, které přispívají k nižším nákladům na údržbu a k prodloužení životnosti zařízení. Používání našich polymerů s nízkou hmotností proto může snížit náklady na energii a zvýšit výkonnost a efektivitu.


Řešení pro ropný a plynárenský průmysl

Materiály splňující požadavky EN ISO 23936-1 aNORSOK M-710

Produkty TECAPEEK (PEEK) od společnosti Ensinger jsou schopny plnit požadavky pro použití ve velmi náročných aplikacích ropného a plynárenského průmyslu v souladu s normami EN ISO 23936-1:2009 a NORSOK M-710, vydání 3.

Vhodné pro ložiska, třecí zatížení a vystavení opotřebení

V aplikacích, kde jeden díl klouže po povrchu druhého, jako jsou například ložiska, dochází často k extrémnímu opotřebení. Termoplasty v těchto aplikacích, kde je nízké tření zásadně důležité, fungují dobře. 

Teplotně odolné plastové materiály

Společnost Ensinger nabízí široký sortiment vysokovýkonných plastů vhodných pro ta nejnáročnější prostředí s dlouhodobě působícími maximálními provozními teplotami až 300 °C, v závislosti na dané aplikaci. 

Chemicky odolné plasty

Sortiment společnosti Ensinger obsahuje plasty, u nichž byla prokázána odolnost vůči běžným chemikáliím a kapalinám vyskytujícím se v ropném a plynárenském zpracovatelském průmyslu. 

Elektricky izolující plasty

Určité aplikace v ropném a plynárenském průmyslu vyžadují elektricky izolující materiály umožňující použití při vysokých teplotách nebo tlaku. V těchto aplikacích se osvědčily materiály jako TECAPEEK. 


Obrobitelné plasty pro ropný a plynárenský průmysl

TECAPEEK natural

Polyetheretherketon (PEEK) – TECAPEEK natural je vysokovýkonný, vysokoteplotní, semikrystalický termoplast vyráběný společností Ensinger...

TECAPEEK GF30 natural

V tomto případě se jedná o materiál PEEK modifikovaný plnivem v podobě 30% skelných vláken, který společnost Ensinger vyrábí pod označením TECAPEEK GF30 natural.

TECAST T natural

Litý nylon TECAST T natural nabízí kombinaci dobrých mechanických vlastností, vynikající odolnost vůči zatížení a opotřebení a možnost výroby dílů s velkými rozměry díky procesu odlévání.

TECAFORM AH natural

Acetal TECAFORM AH natural je materiál POM-C bez plniv a bez pórovitosti s jedinečnou rovnováhou fyzikálních vlastností, které většina jiných termoplastů nedokáže nabídnout.

PŘÍPADOVÉ STUDIE pro oblast ropného a plynárenského průmyslu

Hydrofilní pouzdra

vyrobeno z TECAFORM AD

Efektivní materiály pro hydrofilní pouzdra

V oblasti průzkumu ropy a zemního plynu se provádějí seizmické průzkumy zaměřující se na určení velikosti ropných a plynových kapes. Nejběžnější technikou používanou k určení případných uložišť je použití vysoce citlivých hydrofonů. Hydrofilní řetězce se skládají z tisíců propojených individuálních hydrofonů, uzavřených v plnicích trubkách naplněných mazivem. Tyto hydrofony se používají k záznamu zvukových vln, které se odrážejí ze dna oceánu a poskytují informace o skalních útvarech a možných uložištích.
Connectors

Elektrické konektory

vyrobeno z TECAPEEK

Spolehlivé plasty pro Elektrické konektory

V celém odvětví výroby ropy a zemního plynu je klíčovým faktorem přenos elektřiny. Tato elektřina se přenáší pomocí sítě elektrických konektorů. Tyto elektrické konektory jsou vystaveny agresivnímu provoznímu prostředí, jakož i potenciálním vysokým tlakům a teplotám.
Backup rings

Těsnění a pojistné kroužky

vyrobeno z TECAPEEK

Extrémní tepelná a chemické výdrž

V ropném a plynárenském průmyslu se používají ropné těsnění, aby se zabránilo vnikání prachu, nečistot, vody a dalších škodlivých látek do strojních zařízení. Těsnění jsou důležitou součástí, která pomáhá chránit různé součástky, jako jsou například těsnící kuličková, objímková a válečková ložiska. Je důležité zajistit, aby byl  pro výrobu použit nejvhodnější materiál těsnění v závislosti na prostředí, v němž budou pracovat, protože různé prostředí může vyžadovat materiály s různým stupněm odolnosti vůči chemikáliím a teplotám.

Často kladené otázky o plastových materiálech pro ropný a plynárenský průmysl

  • Nabízíme polotovary, které splňují požadavky pro použití ve velmi náročných aplikacích ropného a plynárenského průmyslu. Zkoušky jsou prováděny v souladu s EN ISO 23936-1:2009 a rovněž NORSOK M-710, vydání 3. Další informace zde:

  •  Ano, společnost Ensinger zaručuje zpětnou sledovatelnost na základě konkrétních objednávek k zaručení nejvyšších bezpečnostních standardů. Další informace zde:
  • V důsledku společných snah různých subjektů z tohoto odvětví připravit EN ISO 23936-2 zabývající se kvalifikacemi elastomerů norma NORSOK M-710, vydání 3, odkazuje na požadavky na elastomery podle EN ISO 23936-2:2011. Požadavky na kvalifikaci termoplastických materiálů jsou uvedeny přímo v normě NORSOK a jsou zde v souladu s požadavky a formátem normy EN ISO 23936-2. Část normy EN ISO 23936-1:2009 zabývající se termoplasty se považuje za informativní. 

  • Obě normy, EN ISO 23936 a NORSOK M-710, specifikují zkoušky s destilovanou vodou, ačkoli použití mořské vody by mohlo blíže simulovat skutečné prostředí. Podle srovnávacích zkoušek provedených společností Victrex nebylo možné při použití mořské vody a destilované vody v různých zkouškách stárnutí materiálů pozorovat žádné zásadní rozdíly mezi těmito dvěma prostředími. 
  • Neexistuje a ani v současné době nejsou plány na zavedení strategie schvalování kvalifikace podle NTS/NORSOK ani na zveřejňování seznamů kvalifikovaných výrobců v tomto ohledu.